Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Naujienos

Švenčiame Laisvę

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena! Šią atmintiną progą pasitinkame jausdami didžiulį pasididžiavimą mūsų tautos stiprybe. Prisimindami gynėjus, dovanojusius mums Viltį ir Gyvenimą, švenčiame jau 30 apgintos Laisvės metų.

Jau nuo ryto, mokinių ir mokytojų languose, suspindo atminties žvakių liepsnelės, kurios liudijo, kokia svarbi ši diena.

Taip pat vyko bendra nuotolinio vaizdo pilietiškumo pamoka „Lietuvos laisvei – 30!“

Istorijos mokytojas Rolanas Rulevičius priminė, kaip Lietuva 50 metų siekė būti laisva, ir tik 1990 metų kovo 11 dieną buvo priimtas aktas dėl nepriklausomybės atkūrimo.

Bet svarbiausi veiksmai, pareikalavę žmonių gyvybių, vyko 1991 metų sausio 13-ąją. Pilietiškumo pamokoje dalyvavo įvykių liudininkas, Seimo gynėjas, buvęs serediškis Algimantas Pečiukaitis, kuris pasidalijo savo prisiminimais. Papasakojo, kaip 1990 metais pradėjo formuotis savanoriška krašto apsauga, kuri padėjo pamatus Lietuvos kariuomenei. A. Pečiukaitis buvo vienas iš savanorių. Jis iki šiol tebesaugo Savanorio pažymėjimą, Garbės savanorio ženklą, Lietuvos kariuomenės kūrėjo (savanorio) ir Sausio 13-osios medalius.

Budėti prie Seimo rūmų važiavo ir daugiau nei dvidešimt žmonių iš Seredžiaus. Vienas iš jų buvo mokyklos direktorius P. Baršauskas, kuris pamokoje pasidalino tų dienų prisiminimais. Nuvykę į Vilnių ir sužinoję, kad Seimo rūmai iš naujo puolami nebus, serediškiai nuvažiavo į Sporto rūmus ir pagerbė sausio 13-osios aukas.

Pilietiškumo pamoka priminė, kaip sunkiai buvo iškovota laisvė. Ir to pamiršti negalima.

Piešiu Laisvę…

Sausio 13 – oji šiemet – ypatinga! Jau 30 metų, kai tą dieną švenčiame Gyvenimą, švenčiame Laisvę, prisimindami gynėjus dovanojusius mums Viltį. 

Pirmokai Markas ir Paulius šią ypatingą dieną apmąstė ir savo mintis piešiniuose išliejo gerokai anksčiau. Berniukai dalyvavo Jurbarko rajono mokinių piešinių konkurse ,,Sausis – laisvės ir vienybės mėnuo. Ką aš žinau apie sausio 13-ąją?“. Paulius prašė perduoti, kad jis nupiešė tiek širdelių, kiek buvo žuvusiųjų.

Marko piešinys, savo amžiaus grupėje, laimėjo I – ąją vietą! Sveikiname Marką ir dėkojame mokytojai Daliai Nekriošienei, kad vaikų širdutėse nuo mažų dienų gyva meilė menui…

 

Ugdymo proceso organizavimas 2021 metų sausio 4-29 dienomis

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas sausio 4-15 dienomis organizuojamas nuotoliniu būdu. Sausio 13-14 dienomis apklausus tėvus, bus nuspręsta dėl  tolimesnės ugdymo proceso organizavimo formos.

Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d. iki mėnesio pabaigos,  vyks nuotoliniu būdu. 

Pagrindinis ugdymas nuo sausio 6 d. iki mėnesio pabaigos vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie ugdymo proceso organizavimo pasikeitimus bendruomenė bus informuojama per mokyklos internetinę svetainę, TAMO, e. paštu, facebook.

Direktorius

Svarbiausi 2020 –jų metų darbai mokykloje

Tikriausiai šie, 2020 metai, į daugumos atmintį įeis kaip COVID-19 metai. Nuo kovo prasidėjęs karantinas su pertraukomis mus kankina iki šiol. Tačiau tai, kas suplanuota, jokios jėgos pakeisti negali. Buvome sumanę įruošti mokyklos pažintinį taką. Jo įrengimo darbai prasidėjo pernai, o šiemet birželio mėnesį jis buvo atidarytas. Surengėme rajoninio lygio šventę, joje dalyvavo ir nemažai svečių. Tako idėja net prasiplėtė. Mokytojos Kristinos Laurinaitės iniciatyva take atsirado ir sveikatingumo dalis. Rugsėjo mėnesį, kai vyko „Dubysos kodo“ pėsčiųjų žygis, ne viena dešimtis svečių praėjo mokyklos pažintinio tako trasa. Prie tako įrengimo daug prisidėjo pavaduotoja ugdymui Jūratė Žilevičienė, geografijos mokytoja Kristina Laurinaitė, etnokultūros mokytoja Margarita Baršauskienė, mokiniai, ūkio dalies personalas.

Prieš pat šv. Kalėdas užbaigtas įgyvendinti projektas ,,Mes stiprūs ir laimingi darbuose bei šventėse’’ suteikė daug džiaugsmo ir  vilties. Karantinas nesustabdė projekto įgyvendinimo – prie Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro esančioje dauboje, vietinių šaudykla vadinamoje, įrengta lauko scena. Į scenos projektavimo, teritorijos paruošimo ir įrengimo darbus, stiprinant miestelio gyventojų bendruomeniškumą, buvo įtraukti miestelio gyventojai. Pavasariop, atšilus orams, dar teks savanoriauti nudažant medinę sceną ir įruošiant amfiteatrą žiūrovams. Žilvinas Žilinskis padovanojo elektros kabelį apšvietimui įrengti. Noriu padėkoti pavaduotojui ūkio reikalams Laimui Petrauskui, darbuotojams Zigmantui Šatinskui, Dmitrijui Radionovui, Nerijui Lionui, daugiausiai prisidėjusiems įruošiant sceną. Apsirūpinti medžiagomis padėjo Saulius Jankauskas. Projektą įgyvendino asociacija „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“, vadovaujama pirmininkės Kristinos Laurinaitės. Finansavimą, stiprindama bendruomenių veiklą, per Jurbarko r. savivaldybę skyrė socialinių reikalų ir darbo ministerija. 1478 eurai buvo projekto lėšos, 2470 eurų prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir mokykla.

Buvo ir daugiau gražių darbų: šventėme daugiafunkcio centro penkerių metų jubiliejų, tėvai suremontavo 1 ir 5 klases, laimėjome nemažai konkursų ir varžybų, puošėme mokyklą ir miestelį. Tegul ateinantys metai atneša mums ramybę, pastovumą, o visa, kas gera, susikursime patys, nes mes tai sugebame. Sveikatos visiems!

Direktorius

2020-12-21

Apdovanojimas

Kas dveji metai Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras rengia šalies mokyklų muziejų veiklos-apžiūros konkursą. Toks konkursas vyko ir šiais, 2020 metais. Apie mūsų mokyklos muziejaus veiklą jaunoji muziejininkė dešimtokė Skaistė Buškevičiūtė parengė 30 skaidrių. Jose pristatėme pasakojimą apie mokyklos ir krašto muziejaus, kurio veiklą taip pat vykdo mokykla, eksponatus, ekspozicijas ir edukacijas. Džiaugiamės, kad mūsų veiklą vertinimo komisija pagyrė ir puikiai įvertino. Buvome apdovanoti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu. Asmeniškai Padėkos raštu apdovanota jaunoji muziejininkė Skaistė Buškevičiūtė.

Kraštotyros būrelio vadovė Margarita Baršauskienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Kokiomis sąlygomis vyksta ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.?

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ar prižiūrėti vaikų.

Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., galimai vyks nuotoliniu būdu. Sprendimą dėl pradinio ugdymo Vyriausybė patikslins kiek vėliau, artėjant pradinukų atostogų pabaigai, įvertinus epidemiologinius rodiklius.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Vaikų neformalusis švietimas vyksta nuotoliniu būdu arba yra stabdomas.

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

Nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki  2021 metų sausio 3 d. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas šiais būdais:

 • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu iki gruodžio 18 d.
 • 1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu iki gruodžio 11 d. Nuo gruodžio 14 d. iki sauso 3 d. šv. Kalėdų atostogos.
 • 5-10 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d. šv. Kalėdų atostogos.

Vyriausybei priėmus kitus sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo nedelsiant informuosime bendruomenę.

Direktorius

Sveikiname Deimantę Lionaitę – respublikinio 7-12 klasių mokinių tarpdisciplininio dailės-technologijų sričių piešinio/idėjos konkurso „NEREALIZUOTI SVAJONIŲ MIESTAI“ prizininkę! Dėkojame mokytojai Linai Veličkienei, padėjusiai mokinei pasiruošti konkursui.

Tolerancijos dėlionė

2020 m. lapkričio 19-16 dienomis  Seredžiaus mokyklos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimo. Šių metu Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė. Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir pan.  Mažesnė dėlionė – klasė. Pasižvalgykime kaip atidžiai kūrėme.

Socialinė pedagogė Laima Bakšenskienė

SOLIDARUMO BĖGIMAS – 2020

Seredžiaus mokyklos bendruomenė kasmet prisijungia prie kilnaus tikslo – pagelbėti sunkumų patiriančioms šeimoms bei šiose šeimose augantiems nepilnamečiams. Šių metų Solidarumo bėgimas ir jo metu surinkta parama bus skirta organizacijos „Gelbėkit vaikus“ remiamiems Lietuvos vaikų dienos centrams bei nuo karantino nukentėjusiems ir iš Ukrainos pabėgusiems vaikams. Dėkojame vaikams, jų mokytojams ir rėmėjams už paramą. Didžiuojamės mūsų mokiniais, kurie nepagailėjo savo taupykles papurtyti. Ačiū ir mokytojams. Ypač mokytojui Liutaurui, kuris ryžtingai nusiteikęs apibėgo 12 stadiono ratų. Mokytojas – puikus pavyzdys ir įkvėpimas mokiniams – palaikyti gerą organizmo fizinę formą ir tuo pačiu atlikti gerą darbą. Ačiū direktoriui, kuris nepabūgo tapti rėmėju ir atverti savo piniginę kilniam tikslui.

Socialinė pedagogė Laima Bakšenskienė

Seredžiaus daugiafunkciui – penkeri!

                      Jau penkeri metai, kai Seredžiaus mokykla tapo daugiafunkciu centru. Spalio 17 d. minėjome šią nedidelę, bet labai gražią sukaktį. Kiek daug nuveikta per tuos metus, įvykdyta projektų, būta švenčių, susitikimų, koncertų, paminėjimų… O kur dar būrelių, moterų klubo ir saviveiklinių kolektyvų veikla! Šventės metu savo veiklą pristatė IPUG mokytoja A. Dovidaitienė, bibliotekininkės V. Kučinskienė ir I. Maskolaitienė, sportinės veiklos organizatorius V. Sutranavičius, moterų klubo „Avilys“ vadovė M. Baršauskienė. Surengta moterų darbų paroda. Spektaklio ištrauką parodė dramos būrelis, vadovaujamas K. Laurinaitės. Savo dainomis ir nuotaikingomis melodijomis linksmino moterų ansamblis, vad. L. Šimkevičienės ir kaimo kapela „Aidija“, vad. V. Štilpos.

                      Šie metai kitokie, todėl ir renginys nebuvo atviras, kaip visuomet, visai Seredžiaus bendruomenei. Apžvelgta veikla, pasidžiaugta rezultatais ir palinkėta daugiafunkcio veiklai dar daug metų.  Juk tai mūsų kultūros židinys!

Integruoto ugdymo diena „Pažink Seredžiaus kraštą“

Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Neliks nei duonos su druska, bet liks Tėvynė.“ Juk čia yra mūsų namai, čia Tėvynė – mūsų motina ir mokytoja. Didžiuojamės galėdami dar geriau pažinti savo Tėvynę. Seredžiaus pradinukams organizavome integruoto ugdymo dieną „Pažinkime Seredžiaus kraštą“. Pirmiausia pasigrožėjome bažnyčia ir patraukėme prie Palemono paminklo. Po to užlipome ant Palemono kalno. Nusileidę nuo kalno, kelionę tęsėme į Belvederio dvarą. Kiek įspūdžių paliko dvaro apžiūrėjimas ir pasivaikščiojimas po tamsius rūsius su žibintuvėliais! Sako ten ir vaiduoklių yra, bet mes jų nematėme. Sunkiai sekėsi suskaičiuoti laiptus į dvarą.

Grįžę į mokyklą, pasidalijome kelionės įspūdžiais ir pažiūrėjome mokytojo Liutauro rodomas skaidres apie miestelį. Seredžiuje mums viskas sava. Čia yra mūsų gimtinė ir mūsų širdys.    

      Mokytoja Dalė Vasiliauskienė

Mokytojo diena kitaip

Kasmet įvairiomis spalvomis nusidažantys medžių lapai nuspalvina rudenišką kasdienybę ir sveikina mokytojus su jų profesine švente – Mokytojų diena. Sveikinome ir mes, Seredžiaus mokyklos mokiniai.

Šiemet mokytojus sveikinome kitaip. Juk bendrai būriuotis nevalia, tad kiekviena klasė sveikino atskirai, „suko galvas“, stengdamiesi pagerbti ir pradžiuginti mokytojus kuo išradingiau.  Pradinių klasių mokiniai dovanojo pačias linksmiausias daineles, gražiausius posmus ir medaus stiklainėlį nuo „meškučio“. Penktokai ir septintokai mokytojams deklamavo eiles ir dovanojo gėles. Šeštokai „tikrino“ mokytojų sveikatą, „diagnozę“ palydint smagiais muzikos kūriniais. Na, o dešimtokai puikiai pavadavo mokytojus ir sėkmingai vedė pamokas visų klasių mokiniams. Po pamokų dalinosi dienos įspūdžiais ir mokytojams teikė savo sugalvotas nominacijas bei saldžias dovanėles. Mokytojai džiaugėsi šia gražia švente ir nuoširdžiai dėkojo savo mokiniams. Jie šaunuoliai!
Dar daug gražių ir sėkmingų pamokų šios gražios šventės proga ir mokytojams, ir mokiniams linki

Mokinių taryba

Rudenėlio šventė

Rugsėjo  25 d. pamokos buvo skirtos kultūrinei pažintinei veiklai „Rudenėlio spalvos“. Vietoj knygų vaikai gamino ir į mokyklą nešėsi eksponatus iš vaisių, daržovių, rudeninių gėlių ar kt. Pamokos vyko netradiciškai: mokiniai piešė rudenį, piešiniais ir rudeniniais eksponatais papuošė lauko klasę mokyklos sode, deklamavo eilėraščius, minė mįsles, žaidė žaidimus. Vaikai mokyklos  sode iš obuolių sudėliojo mozaiką „Saulė“. Visos pamokos vyko gryname ore. Rudenėlio šventė “Rudenėlio spalvos” – tikra teigiamų emocijų jūra pradinukams! Tai mažųjų kartu su tėveliais iki išnaktų gamintų eksponatų paroda. Vežimaičiai nusispalvinusių raudonskruosčių obuolių.

„MENO INKUBATORIUS-2020“

Rugpjūčio 10-14 d. buvo organizuojama vienos savaitės meninė – kūrybinė stovykla, kurioje dalyvavo Seredžiaus mokyklos mokiniai.

 Projekto metu sukūrėme naują jaukią  edukacinę-poilsio erdvę, skirtą leisti laisvalaikį pertraukų metu ar popamokinėje veikloje. Laisvalaikio kambarys buvo dekoruotas  mokinių meninėmis instaliacijomis. Projekto dalyviai kartu su socialine pedagoge ir dailės mokytoja vizualizavo džiunglių tematiką.  Pagrindinės sienos piešinys – įspūdingas citrinmedis, mistiškai augantis vėžlio kiaute, atveria erdves pamąstymams, kur baigiasi realybė ir kur mus gali nuvesti svajonės.  Įspūdingo citrinmedžio idėją įgyvendino dešimtokė Deimantė Lionaitė. Džiungles papuošė ryškiaspalviai monsterų lapai, kuriuos piešė Reda Mamedova ir Meida Jančiauskaitė. Sena, šimtmečius skaičiuojanti komoda, veidrodžiai, atkeliavo iš atliekų surinkimo aikštelės. Komoda buvo atnaujinta, perdažyta ir lyg balta gulbė suspindo naujam gyvenimui, skleisdama tvaraus gyvenimo būdo idėją. Restauratore trumpam tapo septintokė Viltė Bakšenskaitė.

Veikdami ir dirbdami drauge, stovyklautojai išbandė naujas meno technikas, mokėsi pašalinti įtampą, baimę. Mokinių laisvalaikio erdvė tapo patrauklesnė.

Manome, jog projekto tikslas įgyvendintas, o rezultatas dar ilgai džiugins.

Projekto vadovė, socialinė pedagogė, Laima Bakšenskienė

Rugsėjo 15

Penktokų krikštynos

Įsibėgėjus rugsėjui mūsų mokyklos  dešimtokai nusprendė bent vieną dieną ( o taip norėtųsi kasdien!) pabūti mokyklos dievais bei deivėmis ir ,,pakrikštyti‘‘ penktokėlius. 

Krikštavaikiai buvo gąsdinami ,,Požemio karalystėje“, veidus nusispalvino „Afroditės saloje“, „super skanių“ patiekalų skanavo ,,Adefogijo užeigoje.“

 Fiziniai penktokų sugebėjimai buvo patikrinti mokyklos sveikatingumo take: užrištomis akimis teko suskaičiuoti akmenukus, pereiti buomą, tarp kankorėžių surasti kamuoliukus.

Finalinė krikštynų dalis-priesaika. Penktokai sąžiningai kartojo priesaikos  žodžius ir džiugiai atsiėmė Penktoko Krikšto pažymėjimus.

Po visų  ,,kankinimų’’ krikštavaikiai ir krikštatėviai susirinko prie vaišių stalo ir pasidalijo šventės įspūdžiais. Visi vieningai nusprendė, kad šventė pavyko.  Linkime penktokams ir jų auklėtojai Linai būti linksmiems ir vieningiems.

Rugsėjo 12

Serediškiai „Atranda Lekėčius“

Gražų ir saulėtą šeštadienio rytą Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė išsiruošė į pažintinę kelionę..

Pravažiavę Vilkiją, pasukome į Bubius, kur aplankėme originalią skulptoriaus Tomo Vosyliaus parodą – skulptūras, kurtas iš metalo ir smalos. Kiekviena skulptūra – vis kito jausmo išraiška: liūdesys, nerimas, džiaugsmas, susimąstymas… Nematyta technika, nauji atradimai, ypatingi pojūčiai… Pakeliui – ta pačia technika T. Vosyliaus sukurta galingo šerno skulptūra.


Pervažiavę Lampėdžių tiltą pasukome šakių link. Kitapus Nemuno grožėjomės senąja gotikine Zapyškio bažnyčia ir nuostabia panemunės panorama.

Galutinis kelionės tikslas – Lekėčiai, kur mūsų laukė projekto „Lekėčiai – mažoji kultūros sostinė 2020“ renginys „Atrask Lekėčius“. Vietos bendruomenės moterų klubo veikla garsi visame zanavykų krašte. Susibūrusios Lekėčių moterys parengė kūrybos darbų parodą, vaišino žolelių arbatomis, ragavome zanavykiškos ruginės duonos, iš moliūgų, morkų ir netgi pušų ūglių pagamintų skanėstų. Pačios moterys natūraliais augaliniais dažais margino sau krepšelius… Tačiau didžiausią įspūdį paliko šakočio kepimas senoviniu būdu. Stebėjome visą procesą, sužinojome receptą, išgirdome visą šakočių atsiradimo Lietuvoje ir zanavykų krašte istoriją. Kai ragavome tik ką iškeptą šakotį, pajutome tikrą jo skonį – prabangus kepinys tiesiog tirpo burnoje!

Įdomi pažintinė kelionė praturtino įspūdžiais, naujomis patirtimis ir dar glaudžiau subūrė bendruomenę.

Rugsėjo 1

Sveiki, sugrįžę į mokyklą
Nuplasnojo vasarėlė žaliasparnė
Paskui gerves, paskui pempes, paskui garnį….

Nuskambėjęs rugsėjo pirmosios skambutis sukvietė Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę- mokinius, jų tėvelius, mokytojus-  prie lauko klasės. Čia vyko šventė.

Vedėjai, dešimtokai, pakvietė mokyklos direktorių P. Baršauską. Direktorius visus pasveikino, o pirmokėliams įteikė po dovanėlę.

Pirmokėliai neliko skolingi: jie padeklamavo eilėraštukus.

 Dešimtokai prie mokyklos iškėlė vėliavą- 2020-2021 mokslo metai prasidėjo.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“