Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Ikimokyklinis- priešmokyklinis ugdymas

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOkYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

 Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre veikia mišri ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė, kurią lanko lanko 19 ugdytinių- devyni ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dešimt pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokykla pasirinkusi etninės kultūros kryptį, todėl pagrindinis dėmesys skiriamas etninei kultūrai, tautinių tradicijų formavimui. Į ugdymo veiklą integruojama „Gyvenimo įgūdžių programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ bei „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“.

Veikla grupėje organizuojama 10 valandų per dieną, dirba dvi pedagogės, užsiėmimus veda logopedė, soc. pedagogė, psichologo asistentė, muzikos mokytoja, lankosi sveikatos priežiūros specialistė.

Ugdytiniai turi galimybę maitintis tris kartus per dieną vietoje gaminamu kokybišku ir skaniu maistu. Vaikai ugdosi gebėjimą kūrybiškai, savarankiškai bendrauti, žaidžia jaukioje, saugioje aplinkoje.

DARBUOTOJAI:
Asta Dovidaitienė, IPUG pedagogė, 1 etatas;

Rida Andrejūnienė, IPUG pedagogė, 0,5 etato; auklėtojos padėjėja 0,5 etato;

Aušra Petrauskienė, auklėtojos padėjėja, 0,5 etato;

Asta Mogdalova, virėja,1 etatas;

Lina Lukošaitienė, sandėlininkė, 0,25 etato;

Ingrida Varpiotienė, slaugytoja dietistė, 0,25 etato;

Edita Mačiulienė, buhalterė, 0,5 etato.

Daugiau informacijos skaitykite čia:

METINIS VEIKLOS PLANAS

ORGANIZUOTOS VEIKLOS TVARKARAŠTIS

VAIKO DIENOS REŽIMAS

Apie maitinimą informaciją rasite tinklapio dalyje PASLAUGOS-MAITINIMAS

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“