Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Ikimokyklinis- priešmokyklinis ugdymas

JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre veikia dvi atskiros ikimokyklinio (IUG) ir priešmokyklinio (PUG) ugdymo grupės.

Mokykla pasirinkusi etninės kultūros kryptį, todėl pagrindinis dėmesys skiriamas etninei kultūrai, tautinių tradicijų formavimui. Į ugdymo veiklą integruojama „Gyvenimo įgūdžių programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ bei „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“.

Veikla grupėje organizuojama 10 valandų per dieną, dirba keturios pedagogės, užsiėmimus veda logopedė, soc. pedagogė, muzikos mokytoja, lankosi sveikatos priežiūros specialistė.

Ugdytiniai turi galimybę maitintis tris kartus per dieną vietoje gaminamu kokybišku ir skaniu maistu. Vaikai ugdosi gebėjimą kūrybiškai, savarankiškai bendrauti, žaidžia jaukioje, saugioje aplinkoje.

DARBUOTOJAI:
Asta Dovidaitienė, PUG mokytoja, 1,1 etatas;

Eglė Meškovienė, PUG mokytoja, 0,55 etato;

Rasa Bukauskienė, IUG mokytoja, 1 etatas

Aušra Petrauskienė, mokytojos padėjėja, 1,25 etato;

Edita Mačiulienė, mokytojos padėjėja, 0,75 etato;

Lina Lukošaitienė, mokytojos padėjėja, 0,5 etato;

Asta Mogdalova, virėja, 1 etatas;

Živilė Lukoševičiūtė-Aleksandravičienė, dietistė- maitinimo organizatorė, 0,25 etato;

Daugiau informacijos skaitykite čia:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

METINIS VEIKLOS PLANAS

ORGANIZUOTOS VEIKLOS TVARKARAŠTIS

VAIKO DIENOS REŽIMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

METINIS VEIKLOS PLANAS

ORGANIZUOTOS VEIKLOS TVARKARAŠTIS

VAIKO DIENOS REŽIMAS

Apie maitinimą informaciją rasite tinklapio dalyje PASLAUGOS-MAITINIMAS

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“