Mokinių atostogos

Rudens – spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos – (Kalėdų) – gruodžio 27 d. – sausio 6 d.

Žiemos – vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) – balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Ikimokyklinis- priešmokyklinis ugdymas

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOkYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre veikia mišri ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė, kurią lanko lanko 23 ugdytiniai- penki ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, aštuoniolika pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokykla pasirinkusi etninės kultūros kryptį, todėl pagrindinis dėmesys skiriamas etninei kultūrai, tautinių tradicijų formavimui. Į ugdymo veiklą integruojama „Gyvenimo įgūdžių programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ bei „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“.

Veikla grupėje organizuojama 10 valandų per dieną, dirba dvi pedagogės, užsiėmimus veda logopedė, soc. pedagogė, psichologo asistentė, muzikos mokytoja, lankosi sveikatos priežiūros specialistė.

Ugdytiniai turi galimybę maitintis tris kartus per dieną vietoje gaminamu kokybišku ir skaniu maistu. Vaikai ugdosi gebėjimą kūrybiškai, savarankiškai bendrauti, žaidžia jaukioje, saugioje aplinkoje.

DARBUOTOJAI:
Asta Dovidaitienė, IPUG mokytoja, 1 etatas;

Rida Andrejūnienė, IPUG mokytoja, 0,5 etato; mokytojos padėjėja 0,5 etato;

Aušra Petrauskienė, mokytojos padėjėja, 0,5 etato;

Asta Mogdalova, virėja, 1 etatas;

Lina Lukošaitienė, sandėlininkė, 0,25 etato;

Živilė Lukoševičiūtė-Aleksandravičienė, dietistė- maitinimo organizatorė, 0,25 etato;

Edita Mačiulienė, buhalterė, 0,5 etato.

Daugiau informacijos skaitykite čia:

METINIS VEIKLOS PLANAS

ORGANIZUOTOS VEIKLOS TVARKARAŠTIS

VAIKO DIENOS REŽIMAS

Apie maitinimą informaciją rasite tinklapio dalyje PASLAUGOS-MAITINIMAS

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“