Pamokos kitaip

   

PROJEKTAI

   

Facebook

   

IPUG

Informacija

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

 Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre veikia mišri ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė, kurią lanko dvidešimt ugdytinių. Penki vaikai ugdomi pagal priešmokyklinę ugdymo programą, penkiolika – pagal ikimokyklinę ugdymo programą.

Mokykla pasirinkusi etninės kultūros kryptį, todėl pagrindinis dėmesys skiriamas etninei kultūrai, tautinių tradicijų formavimui. Į ugdymo veiklą integruojama „Gyvenimo įgūdžių programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ bei „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“.

Veikla grupėje organizuojama 10 valandų per dieną, dirba dvi pedagogės, užsiėmimus veda logopedė, soc. pedagogė, psichologo asistentė, muzikos mokytoja, lankosi sveikatos priežiūros specialistė.

Ugdytiniai turi galimybę maitintis tris kartus per dieną vietoje gaminamu kokybišku ir skaniu maistu. Vaikai ugdosi gebėjimą kūrybiškai, savarankiškai bendrauti, žaidžia jaukioje, saugioje aplinkoje.

 

DARBUOTOJAI:
Asta Dovidaitienė, IPUG pedagogė, 1 etatas;

Diana Tamošaitienė, IPUG pedagogė, 0,5 etato; auklėtojos padėjėja 0,5 etato;

Aušra Petrauskienė, auklėtojos padėjėja, 0,5 etato;

Asta Mogdalova, virėja,1 etatas;

Lina Lukošaitienė, sandėlininkė, 0,25 etato;

Ingrida Varpiotienė, slaugytoja dietistė, 0,25 etato;

Edita Mačiulienė, buhalterė, 0,5 etato.

 

Daugiau informacijos skaitykite čia:

METINIS VEIKLOS PLANAS

ORGANIZUOTOS VEIKLOS TVARKARAŠTIS

VAIKO DIENOS REŽIMAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS


 

 

 

 

 

 

   
Straipsnių peržiūrėjimai
95050
   
© ALLROUNDER