Pamokos kitaip

   

PROJEKTAI

   

Facebook

   

Pasiekimai

Informacija

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

 NMPP mokyklos ataskaita

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

 NMPP uždaviniai:

 suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;

 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

 Mokiniai pildys mokinio klausimynus, tam reikalingi mokinių tėvų sutikimai.

 2019 metų NMPP testų (įprastų - popierinių) vykdymo tvarkaraštis:

 2 klasė 

 • Balandžio 16 d. – Rašymas, 1 dalis (teksto kūrimas) (45 min.*)
 • Balandžio 18 d. – Skaitymas (45 min.*)
 • Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.*)
 • Gegužės 3 d. - Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) (45 min.*)

 * Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

 4 klasė:

 • Balandžio 16 d. – Rašymas (45 min.)
 • Balandžio 18 d. – Skaitymas (45 min.)
 • Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.)
 • Gegužės 3 d. - Pasaulio pažinimas (45 min.)

 6 klasė:

 • Balandžio 15 d. – Rašymas (45 min.)
 • Balandžio 17 d. – Skaitymas (45 min.)
 • Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.)

 2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas – planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje: mokiniai atliks matematikos ir gamtos mokslų testus (po 60 min.). Per kelerius metus numatoma kompiuterizuoti ir modernizuoti visą NMPP vykdymą. Naująją NMPP versiją, kuri trumpai vadinama e-NMPP, planuojama iki galo įdiegti 2021 m.

 8 klasių e-NMPP testai bus vykdomi gegužės 7 arba 9 d. (mokinius į srautus skirsto NEC, mokinių suskirstymo į srautus skelbimas iki balandžio 22 d.)

 Apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą daugiau informacijos rasite: www.nec.lt

 

 

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE IR PASIEKIMAI

2018-2019 m.m.

 

 

Data

Rajono renginiai

Respublikiniai renginiai

Dalyviai

Mokinius paruošė

Pasiekimai

Lapkričio mėn.

Jurbarko r. BUM kaimo vietovių kvadrato varžybos

 

Pradinių kl. mok. komanda

L. Žilevičius

2 vieta

Lapkričio 8 d.

Jurbarko r. BUM mergaičių kvadrato varžybos

 

5-6 kl. mergaičių komanda

L. Žilevičius

3 vieta

Lapkričio 21 d.

 

7-8 kl. saugaus eismo žinių varžytuvės „Saugok save ir kitus“

Vėjas Žilinskis 7 kl.

R. Undraitis

Nugalėtojai

Lapkričio 27 d.

 

Šalies mokinių kraštotyrinis – kūrybinis konkursas „Tautos dvasios beieškant

Skaistė Buškevičiūtė 8 kl.

Vesta Karaliūtė 8 kl.

Inga Laiconaitė 8 kl.

Emilijus Gedgaudas 8 kl.

Lukas Ovidijus Lukošaitis 8 kl.

 

M. Baršauskienė

2 vieta

Lapkričio 27 d.

Jurbarko r. BUM merginų futbolo 5X5 finalinės varžybos

 

Mergaičių gr. ( gim. 2005 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

2 vieta

Lapkričio mėn.

 

Nacionalinės jaunųjų kraštotyrinininkų ekspedicijos baigiamasis darbas „Seredžiaus krašto pienininkai“

100 metų istorija

Viktorija Petrauskaitė 10 kl.

Deimantė Malašauskaitė 10 kl.

M. Baršauskienė

2 vieta

Lapkričio mėn.

Šalies mokyklinių muziejų apžiūra

Emilijus Gedgaudas

M. Baršauskienė

1 vieta

Lapkričio 30 d.

Jurbarko r. BUM kaimo vietovių krepšinio prad. kl. mok. zoninės kvadrato varžybos

 

Pradinių klasių mokinių komanda

L. Žilevičius

1 vieta

Gruodžio 5 d.

Jurbarko r. BUM futbolo 3x3 varžybos

 

Berniukų gr. (gim. 2005 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

2 vieta

Gruodžio 12 d.

Jurbarko r. BUM kaimo vietovių krepšinio 3x3 varžybos

 

Merginų gr., (gim 2002 m. ir jaun.)

Ž. Stankūnas

3 vieta

Gruodžio 18 d.

Jurbarko r. kaimo vietovių BUM futbolo 5x5 varžybos

 

Berniukų gr. (gim. 2005 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

1 vieta

Gruodžio 18 d.

Jurbarko r. kaimo vietovių BUM futbolo 5x5 varžybos

 

Merginų gr, (gim. 2004 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

2 vieta

Sausio 8 d.

Lietuvos vaikinų salės futbolo žaidynės Mr Golas, Jurbarko r.

 

Berniukų gr. (gim. 2006 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

1 vieta

Sausio 11 d.

 

Respublikinis kūrybinio kalėdinio atviruko konkursas-paroda „Aš tau linkiu...“

Liucija Lekavičiūtė 3 kl.

D. Nekriošienė

2 vieta

Sausio 30 d.

Meninio skaitymo konkursas

 

Agnė Bartuševičiūtė 9 kl.

R. Masaitytė

3 vieta

Vasario 14 d.

Ladygolo varžybos Jurbarko r.

 

Mergaičių gr. (gim. 2006 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

1 vieta

Vasario 14 d.

Ladygolo varžybos Jurbarko r.

 

Mergaičių gr. (gim. 2002 m. ir jaun.)

V. Sutranavičius

2 vieta

Vasario 15 d.

Rusų kalbos olimpiada

 

Iveta Meiliūnaitė 8 kl.

D. Morkūnienė

2 vieta

Vasario 18 d.

Technologijų olimpiada

 

Agnė Bartuševičiūtė 9 kl.

Emilijus Gedgaudas 8 kl.

L. Veličkienė

R. Undraitis

2 vieta

3 vieta.

Vasario mėn. 25 d.

 

Piešinių konkursas „Vabaliukai vabalai“

Liucija Lekavičiūtė 3 kl.

D. Nekriošienė

1 vieta

Vasario mėn.

Viešosios bibl. org. rašinių konkursas (rem. J. P. Kazicko fondo)

 

Agnė Bartuševičiūtė 9 kl.

Vėjas Žilinskis 7 kl.

R. Masaitytė

M. Baršauskienė

1 vieta

2 vieta

Vasario 27 d.

 

Lietuvos mokyklų FUTSAL žaidynės. Žemaitijos regiono finalas

Berniukų komanda

V. Sutranavičius

1 vieta

Kovo 7 d.

Dailės olimpiada

 

Agnė Bartuševičiūtė 9 kl.

R. Mačiulytė

2 vieta

Balandžio 3 d.

 

Lietuvos mokyklų FUTSAL žaidynės. Apskrities finalas

Mergaičių komanda

V. Sutranavičius

2 vieta

Balandžio 18 d.

Jurbarko r. futbolo pirmenybės „Pradinukų lyga“

 

1-4 kl. komanda

V. Sutranavičius

2 vieta

Balandžio 29 d.

Jurbarko r. mokyklų futbolo žaidynės „Golas“

 

6 kl. mok. (gim. 2006 m. ir jaun.) komanda;

10 kl. mok. (gim. 2002 m. ir jaun.) komanda;

V. Sutranavičius

1 vieta

 

2 vieta

NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ REZULTATAI 2018 M.

4 klasės mokinių rezultatai

6 klasės mokinių rezultatai

8 klasės mokinių rezultatai

   
Straipsnių peržiūrėjimai
101227
   
© ALLROUNDER