Pamokos kitaip

   

PROJEKTAI

   

Facebook

   

Renginių planai

Informacija

 

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

VASARIS

 

Data, laikas

 

 

Veikla

 

Atsakingas

03 d. 13.30 val.

   15.00 val.

5-10 kl. mokinių susitikimas su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Seredžiaus bendruomenės susitikimas su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

04 d. 14.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis „Edukacinių aplinkų praplėtimas ir tobulinimas, naujai gautų mokymo priemonių panaudojimas, siekiant mokinių bendrųjų kompetencijų augimo“. I- ojo pusmečio ugdymo(si) rezultatų aptarimas

P. Baršauskas

 

07 d. 13.00 val.

Visuotinis tėvų susirinkimas.

Psichologės L. Janutės paskaita „Šeimos įtaka vaiko emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymui“. Mokinių dramos būrelio spektaklis „Mamma Mia“

P. Baršauskas

K. Laurinaitė

14 d. 13. 00 val.

5-10 kl. mok. protmūšis, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

15 d. 12.00 val.

Tinklinio turnyras, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai

V. Sutranavičius

15 d. 17.00 val.

Jurbarko krašto bardų koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

18 d. 9. 00 val.

Seminaras „Klasių vadovų ir mokytojų veikla gerinant klasės mikroklimatą“. Lektorė psichologė Jūratė Arštikaitienė

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

25 d. 11.00 val.

   14.00 val.

IPUG Užgavėnių šventė " Blynų puota" .

 

A.Dovidaitienė

E. Marcinkevičiūtė

Užgavėnės

L. Šimkevičienė

J. Žilevičienė, 7 kl.

A. Masaitienė, 6 kl.

29 d. 17.00 val.

Mokyklos-daugiafunkcio suaugusiųjų dramos būrelio spektaklio „Juokingas nuotykis“ premjera

K. Laurinaitė

 SAUSIS

 

Data, laikas

 

Veikla

 

Atsakingas

3 d. 9.00 val.

Mokytojų susirinkimas. 2020 m. veiklos planavimas. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo bei pagalbos teikimo tvarkos aprašo aptarimas.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

 

11 d. 8. 30 val.

12 d.

Renginiai Laisvės gynėjų dienai paminėti:

Atminimo akcija „Atmintis gyva, nes liudija...“

 

„Jaunųjų šaulių“ dalyvavimas Vilniuje, bėgime „Gyvybės ir mirties keliu”.

L. Šimkevičienė

Dalykų mokytojai

R. Rulevičius

 

14 d. 11.25 val.

5-10 kl. mokinių susitikimas su aktoriais Goda Petkute ir Arnu Ašmonu

L. Šimkevičienė

Diena derinama (atsižvelgiant į oro sąlygas)

Žiemos sporto šventė

L. Šimkevičienė

„Jaunieji šauliai“

Ž. Stankūnas

V. Sutranavičius

Klasių vadovai

17 d.

Meninio skaitymo konkursas 5-10 kl. mok. „Skambėk, lietuviškas žodi!“

M. Baršauskienė

D. Milkinitienė

18 d. 17.00 val

Hanos Šumilaitės teatro spektaklis-komedija „Įprotis“

L. Šimkevičienė

20 d. 14.00 val.

Sporto varžytuvės „Taikliausias baudų metikas“

Ž. Stankūnas

31 d. 14. 00 val.

Mokytojų tarybos posėdis „Edukacinių aplinkų praplėtimas ir tobulinimas, naujai gautų mokymo priemonių panaudojimas, siekiant mokinių bendrųjų kompetencijų augimo“. I- ojo pusmečio ugdymo(si) rezultatų aptarimas

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

GRUODŽIO MĖN.

 

Data, laikas

 

Veikla

 

Atsakingas

Gruodžio – sausio mėn.

Mokinių mokymosi motyvaciją skatinančio konkurso „Seredžiaus spindulys“ organizavimas

J. Žilevičienė

Gruodžio mėn.

Kalėdinio kiemelio“ kūrimas mokyklos kieme

 

L. Bakšenskienė

 

02-23 d. d.

IPUG vaikų dailės darbelių paroda „Balta pasaka“

  1. A.Dovidaitienė

E. Marcinkevičiūtė

6 d. 18.00 val.

Advento popietė „Per advento tamsą į Kalėdų šviesą“ kartu su Plokščių mokykla-daugiafunkciu centru

L. Šimkevičienė

M. Baršauskienė

9 d. 15.00 cal.

IPUG vaikų ir tėvų popietė „Kalėdų belaukiant“

  1. B.Dovidaitienė

E. Marcinkevičiūtė

12 d. 14.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo įšvadų. Dėl Kalėdinės eglutės organizavimo. Einamieji klausimai.

P. Baršauskas

A. Žilinskė

13 d. 16. 00 val.

Eglutės įžiebimo šventė (kartu su seniūnija)

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

14 d. 14. 00 val.

Tinklinio varžybos Jaunimas – Veteranai

V. Sutranavičius

16-20 d. d.

Gerumo akcija prieš Šv. Kalėdas „Gerumo sparnai...“

L. Bakšenskienė

Mokinių taryba

17 d. 8. 30 val.

Pradinių klasių mokinių kalėdinė išvyka į Raudondvario muziejų

L. Žilevičius

19 d. 12. 00 val.

Kalėdinė eglutė vaikams. Mokinių dramos būrelio spektaklis „

K. Laurinaitė

L. Žilevičius

20 d. 8. 30 val.

18.00 val.

Integruoto ugdymo diena Kalėdų belaukiant...“:                         

Adventinis rytmetis

Kalėdinis vakaras 5-10 kl. mok.

L. Šimkevičienė

Klasių vadovai

23 d. 9. 00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas „Kaip pamokose tikslingai naudojamos pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gautos priemonės“. Mokytojų pasitarimas „Mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė“. Klasių vad. pasitarimas „Neigiami ir teigiami veiksniai lemiantys kiekvieno mokinio pažangumą“.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

30 d. 9. 00 val.

Mokytojų susirinkimas. Mokyklos veiklos platusis įsivertinimas. Tėvų ir mokinių apklausos analizė. Paskaita prad. kl. „Kaip padėti mokiniams susikaupti pamokai“. Mokytojų gerosios patirties sklaida.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Bakšenskienė

 

LAPKRIČIO MĖN.

 

Data, laikas

 

 

Veikla

 

Atsakingas

04 d. 14. 00 val.

Visuomenės sveikatos biuro paskaita mokyklos bendruomenei „Karti tiesa apie priklausomybes“

L. Bakšenskienė

06 d. 11. 00 val.

IPUG smaližių diena „Kepk pyragą iš daržovių“

A.Dovidaitienė

E. Marcinkevičiūtė

08 d. 12. 00 val.

Socialinė labdaros akcija „Pyragų diena“

L. Bakšenskienė

10 d. 17.00 val.

Bendruomenės išvyka į Kauno dramos teatro spektaklį „Bestuburiada“

L. Šimkevičienė

12 d. 11. 00 val.

Edukacinis renginys Kauno dramos teatre 8-10 kl. mok. (pagal Kultūros pasą)

M. Baršauskienė

K. Laurinaitė

D. Milkintienė

16 d. 17. 00 val.

Draugiškos krepšinio rungtynės. Seredžiaus Jaunimas – Veteranai

V. Sutranavičius

15 d. 19. 00 val.

Retro dainų vakaras „Rudens melodija“

L. Šimkevičienė

22 d. 14. 00 val.

Paskaita IPUG ugdytojoms „Kaip ugdyti vaikų dėmesingumą“

L. Bakšenskienė

23 d. 17. 00 val.

Draugiškos krepšinio rungtynės Seredžius – Klausučiai

V. Sutranavičius

26 d. 8. 30 val.

Teatro „Smagumėlis“ spektaklis „Mergaitė Doli“ pradinių klasių mokiniams

L. Šimkevičienė

29 d. 8.30-13.00 val.

Integruoto ugdymo diena. Tėvų diena

P. Baršauskas

K. Laurinaitė

29 d. 21. 00 val.

Renginys 5-10 kl. mokinių „Naktis mokykloje“

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

SPALIO MĖN.

 

Data, laikas

 

 

Veikla

 

Atsakingas

3 d. 9. 00 val.

Lietuvos Konstitucijos egzaminas

R. Rulevičius

4 d. 8. 30-13. 00 val.

Mokytojų dienos šventė. Mokinių savivaldos diena.

L. Šimkevičienė

Mokinių taryba

5 d. 11. 00 val.

Draugiškos futbolo varžybos Jaunimas – Veteranai

V. Sutranavičius

7 d. 13.10 val.

4-5 kl. mok. protmūšis „Rūkymui – NE!“

L. Bakšenskienė

V. Veverskienė

11 d. 18. 00 val.

Instaliacija „Šviečiantys moliūgai“

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

D. Vasiliauskienė

12 d. 13. 10 val.

„Solidarumo bėgimas“

L. Bakšenskienė

L. Žilevičius

13 d. 11. 00 val.

Vasaros sezono uždarymo futbolo varžybos

V. Sutranavičius

 

19 d. 18. 30 val.

Mokinių poilsio vakaras

L. Šimkevičienė

25 d. 17. 00 val.

Susitikimas su poete Vijole Stanislovaitiene ir skaitovu, dainų atlikėju Valentinu Pancerna

L. Šimkevičienė

V. Kučinskienė

I. Maskolaitienė

 

21-25 d. d.

Akcija „Nepalikime nesutvarkyto kapo“

L. Bakšenskienė

Klasių vadovai

22 d. 15. 00 val.

Psichologės V. Beinarienės paskaita tėvams, mokytojams, bendruomenei „Bendrystės pažinimo valanda. Karti tiesa apie alkoholį“

L. Bakšenskienė

 

28 d. 9. 00 val.

Mokytojų pasitarimas „Įsivertinimas – veiklos planavimui“;

Mokyklos vadovų pasitarimas „Pirmokų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacija“.

Psichologės paskaita mokytojams „Teigiamo pokalbio ypatybės“

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Janutė

   
Straipsnių peržiūrėjimai
106990
   
© ALLROUNDER