Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Istorija

Pirmoji Seredžiaus mokykla įkurta apie 1634-1635 metus. Ji buvo medinė ir stovėjo netoli Nemuno, šalia bažnyčios. 1829 metų potvynis, kurio padarinius aprašė V. Sirokomlė, nunešė pirmosios bažnyčios ir mokyklos pastatus. Mokyklos atkūrimu rūpinosi Motiejus Valančius.
 1853 m. mokyklą lankė 74 mokiniai.
 Mokykla buvo geroje geografiniu atžvilgiu vietoje, todėl pavasarį į mokyklą suvažiuodavo laikyti egzaminų mokiniai su savo mokytojais iš Vilkijos, Veliuonos, Raudonės, net Raudondvario. Egzaminatoriai atvykdavo iš Kauno, egzaminai užtrukdavo porą dienų.
 XIX a. pabaigoje, spaudos draudimo laikotarpiu, Seredžiuje įsikuria daraktoriaus mokykla. Mokinius suburia ir juos moko Pranas Virakas. Joje mokėsi ir būsimasis kompozitorius motiškietis Stasys Šimkus.
 1918 metais mokykla buvo mediniame name miestelio centre, joje buvo mokoma lietuviškai. Mokykloje veikė keturios klasės. 1937-aisiais mokykla persikėlė į naująjį pastatą. Tipinė to meto mokykla buvo pastatyta netoli senųjų kapinių, ant kalnelio. Iš buvusios keturklasės mokykla palaipsniui peraugo į šešiametę. 1940-aisiais, užėjus rusams, mokykla tęsė savo darbą naujame pastate. 1944-aisiais mokykla peraugo iš pradinės į progimnaziją. Tais pačiais 1944 m. besitraukdami vokiečiai naująjį mokyklos pastatą sudegino.
 Vėliau mokykla persikėlė į suremontuotus buvusių kareivinių pastatus, kuriuose tebėra ir dabar. 1951-1953 metais buvo septynmetė mokykla. Nuo 1955 m. rugsėjo 1 dienos Vilkijos rajono Seredžiaus septynmetė mokykla tampa vidurine. 1961-aisiais metais šalia I-ojo mokyklos pastato išaugo naujas pastatas. 1973 metais mokykloje mokėsi 395 mokiniai. O 1974 metais mokinių skaičius išaugo net iki 401 mokinio. Nepaisant to 1993 metais mokėsi tik 138 mokiniai. Nuo 1999 metų rudens pagal reformuotos mokyklos bendrąsias programas dirbama 1-10 klasėse. Nuo 2000-ųjų metų Seredžiaus mokykla, tapo dešimtmetė (vyresniųjų klasių nebeliko). 2012 metais Seredžiaus pagrindinei mokyklai suteiktas kompozitoriaus, kraštiečio Stasio Šimkaus vardas. Pertvarkius vidinę struktūrą nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos tapome Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkciu centru.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“