Pamokų laikas

  1. 8:30  –  9:15
  2. 9:25  – 10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:25 – 12:10
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:15 – 15:00

Maitinimas

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-daugiafunkciam centrui maitinimo paslaugas (išskyrus ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę) teikia VŠĮ „Kretingos maistas“. Maistas vietoje negaminamas, o atvežamas iš virtuvės, esančios Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje.

1-4 klasių mokiniai valgo po 3 pamokų nuo 11.05 val.

5-10 klasių mokiniai valgo po 4 pamokų nuo 12.05 val.

 MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ VAIKAMS

VALGIARAŠTIS 6-10 METŲ VAIKAMS

VALGIARAŠTIS 11 METŲ IR VYRESNIEMS

Valgiaraščių suderinimo pažymos iš VMVT