Pamokų laikas

  1. 8:30  –  9:15
  2. 9:25  – 10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:25 – 12:10
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:15 – 15:00

Mėnesio renginiai

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

BIRŽELIO-RUGPJŪČIO MĖN.

  Data, laikas                                    Veikla    Atsakingas
06-01 d. 9.00 val. Pradinių klasių mokytojų ir administracijos pasitarimas dėl ugdymo proceso užbaigimo P. Baršauskas
06-02 d. 9. 00 val. Metodinės tarybos posėdis. 1. II – asis IPUG  ugdytinių vertinimas. IPUG veiklos perspektyvos 2020-2021 m. m. 2. Pasitarimas dėl pažintinio tako užbaigimo, šventės rengimas. J. Žilevičienė
06-04 d. 8. 00 val. Mokytojų tarybos posėdis. Dėl pradinių klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases. Dėl papildomų darbų skyrimo 1 – 4 kl. mokiniams. P. Baršauskas J. Žilevičienė
06-04 d. 12 val. Pradinių klasių mokslo metų užbaigimo ir ketvirtokų šventė. J. Žilevičienė L. Šimkevičienė
06-05. 11.00 val. Pažintinio – sveikatingumo tako atidarymas P. Baršauskas J. Žilevičienė K. Laurinaitė
06-08 d. 10.00 val. Atsisveikinimo su PUG šventė Dovidaitienė E. Marcinkevičiūtė
06-14 d. 11.00 val. Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas L. Šimkevičienė R. Rulevičius
06- 15-19 d. d.   Pradinių klasių mokinių vasaros poilsio stovykla „Dubysa 2020“ D. Vasiliauskienė
06-17 d. 9.00 val. Moklytojų pasitarimas dėl ugdymo plano 2020-2021 m. m. pakeitimų J. Žilevičienė
06-18 d. 8.00 val. Mokytojų tarybos posėdis. Dėl 5-10 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases. Dėl papildomo darbo skyrimo. P. Baršauskas J. Žilevičienė
06-18 d. 12.00 val. Dešimtokų atsisveikinimo su mokykla šventė. Mokslo metų užbaigimas 5-10 kl. mokiniams P. Baršauskas L. Šimkevičienė K. Laurinaitė 9 klasė
06-20 d. 11.00 val.   18.00 val.   Dešimtasis Serediškių sambūrio „Palemonas“ taurės futbolo turnyras Joninių šventė   V. Sutranavičius   P. Baršauskas L. Šimkevičienė
07-06 d. 21.00 val. Lietuvos Valstybės dienos paminėjimas L. Šimkevičienė
08-28 d. 9.00 val. 2019-2020 m. m. veiklos analizė. Mokinių, turėjusių vasaros užduotis, kėlimas į aukštesnes klases. P. Baršauskas L. Šimkevičienė J. Žilevičienė  

GEGUŽĖS MĖN.

Data, laikas Veikla Atsakingas
04,11,18,25 d. 14. 00 val. Mokytojų pasitarimai dėl nuotolinio mokymo (nuotoliniu būdu per Zoom platformą) P. Baršauskas
05 mėn.  (reikalui esant) VGK, klasių vadovų, mokytojų pasitarimai nuotoliniu būdu P. Baršauskas J. Žilevičienė L. Šimkevičienė
05 mėn. „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ (nuotoliniu būdu – lankstinukas tėvams ir vaikams, viktorina)   L. Bakšenskienė L. Janutė
 05 mėn. Gražiausio pasveikinimo mokyklos Jubiliejui konkursas mokyklos Facebook tinklapyje   L. Šimkevičienė L. Bakšenskienė
05 mėn. Mokyklos pažintinio tako lankymas (individualiai, rekomendacijos mokyklos tinklapyje)   J. Žilevičienė
18-22 d. (pagal atskirą planą) PUPP bandomojo testo vykdymas   J. Žilevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        L. Šimkevičienė