Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Mėnesio renginiai

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

Gegužės mėn.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

05 mėn.  (reikalui esant)

VGK, klasių vadovų, mokytojų pasitarimai nuotoliniu būdu

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

01 d. 11.00 val.

„Palemono taurės“  krepšinio 3×3 turnyras

V. Sutranavičius

05 d. 16.00 val.

Mokyklų tinklo pertvarkymo pristatymas bendruomenei (nuotoliniu būdu per Zoom platformą)

P. Baršauskas

10-14 d.

Lietuvių kalbos ir knygos savaitė

M. Baršauskienė

D. Milkintienė

10, 14, 17, 21 d. 8.30-13.00 val.

Integruoto ugdymo pamokos „Žaliojoje erdvėje“ (pagal atskirą planą)

Mokyklos vadovai

Dalykų mokytojai

5-14 d. d.

Plakato konkursas IPUG ir 1-5 kl. Mokiniams „Saugokime ir mylėkime gamtą“. Plakatų ekspozicija mokyklos parke

D. Nekriošienė

L. Juškienė

15 d. 18.00 val.

Draugiškos futbolo varžybos Seredžius – Skirsnemunė

V. Sutranavičius

18 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų ir mokyklos internetinės svetainės darbo grupės pasitarimas „Mokyklos internetinė svetainė – mokyklos veidas“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

21-28 d. d.

Akcija, skirta „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ . „Ant lėktuvo sparnų savo maldą nešu“.

L. Bakšenskienė

L. Veličkienė

     

27 d. 8.30-13.00val.

Integruoto ugdymo diena IPUG ir pradinių klasių mokiniams „Mūsų gyvūnėliai“

J. Žilevičienė

D. Vasiliauskienė

L. Žilevičius

31 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas. Pradinių klasių mokinių skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžių kontrolė.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

     
     
     

Balandžio mėn.

     

6 d. 11.00 val.

Mokytojų pasitarimas. „Gabių, SUP ir patiriančių ugdymos(si) sunkumų mokinių poreikių tenkinimas ugdymo procese. Nepanaudotos galimybės“.

Geroji patirtis. Metodinės naujovės dirbant Zoom

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

12 d. 11.20 val.

Šventė „Marguti, riedėk!“

D.Nekriošienė

Pradinių klasių mokytojai

16 d. 12.20 val.

Psichologės paskaita 10 kl. mok.  „Ruošiuosi patikrai be streso“

L. Janutė

19 d.

Lankstinukų „Kalbos ugdymo atmintinė tėveliams“, „Kodėl nesiseka mokykloje“, „Kaip tobulinti vaiko tartį“, „Vaikų kalbos vystymasis ir sutrikimų priežastys“, „Sulėtėjusi ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ tobulinimas ir platinimas ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams.

J. Žilevičienė

19 d. 10.20 val.

Viktorina 5-7 kl. mok. „Ekologija ir gamta“(Zoom 5-7 kl.)

L. Juškienė

23 d. 8.30 val.

Pasaulinė paukščių dienos paminėjimas (Zoom, 6 kl.)

L. Veličkienė

23 d. 11.15 val.

Jurginių šventė. Integruota etninės kultūros ir muzikos pamoka 5-6 kl. mok.

M. Baršauskienė

L. Šimkevičienė

23-30d.

IPUG ir pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Žiedai mamai“.

IPUG mokytojos

Pradinių klasių mokytojos

     

30 d.

Muzikinis pasveikinimas Motinos dienos proga mokyklos Facebook tinklapyje

L. Šimkevičienė

30 d. 12.20 val.

Tarptautinės Motinos žemės dienos paminėjimas (Zoom, 7 kl.)

L. Veličkienė

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių!“ (pagal atskirą veiklų planą)

L. Bakšenskienė

L. Janutė

1-15 d. d.

Renginių ciklas Lietuvai (virtualus):

Pradinių klasių piešinių ir rankdarbių paroda „Mano šalelei…“

5-10 kl. mok. dailyraščio konkursas

„Piešk ir rašyk – gražiausi lietuviški žodžiai ir patarlės“

Virtuali paroda „Knyga – istorijos liudininkė…“

L. Šimkevičienė

J. Žilevičienė

M. Baršauskienė

D. Milkintienė

R. Mačiulytė

10-11 d. d.

(nuo 19 val.)

Šviečianti instaliacija „Kovo 11“ Palemono kalno šlaite

P. Baršauskas

     

11 d.

Virtualus sveikinimas bendruomenei Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos proga Facebook tinklapyje

L. Šimkevičienė

V. Štilpa

12 d. 9.20 val.

Atvira integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka „Pakeliaukime Seredžiaus krašto upėmis ir upeliais“

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

16 d.

Akcija, skirta Knygnešio dienai „Atminties žvakelė ant knygnešio kapo“

M. Baršauskienė

18 d. 14.00 val.

Dešimtokų šimtadienis

J. Žilevičienė

K. Laurinaitė

22 d. 10.20 val.

Virtuali Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegijos paskaita 5-10 kl. mok. „Augalas –  gyvas organizmas“ Žemės dienai paminėti.

L. Juškienė

24 d. 13.00 val.

Pradinių klasių mok. skaitovų konkursas

J. Žilevičienė

Pradinių kl. mokytojai

27 d.

Suaugusiųjų dramos būrelio spektaklio “Pagalba iš dangaus“ vaizdo įrašas Youtube, skirtas Teatro dienai paminėti

K. Laurinaitė

Vasario mėn.

8-12 d. d. 

Mokinių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu per Zoom)

Klasių vadovai

12 d. 10.20 val.

Konkursas 5-10 kl. mok. „Ar žinai Lietuvos istoriją?“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (nuotoliniu būdu per Zoom)

R. Rulevičius

15 d. 10.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis „Gabių, SUP ir patiriančių ugdymos(si) sunkumų mokinių poreikių tenkinimas ugdymo procese. Nepanaudotos galimybės.“ I- ojo pusmečio ugdymo(si) rezultatų aptarimas

P. Baršauskas

 

16 d.

Moterų klubo „Avilys“ akcija „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“ mokyklos Facebook paskyroje

M. Baršauskienė

16 d.

„Daina tau, Lietuva“. Muzikinis pasveikinimas mokyklos Facebook paskyroje

L. Šimkevičienė

26 d. 14.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Mokymo lėšų panaudojimas 2020 metais ir 2021 metų perspektyvos (per Zoom)

P. Baršauskas

Sausio mėn.

11, 18, 25 d. 14.00 val.

Mokytojų pasitarimai per Zoom

P. Baršauskas

13 d. 10.20 val.

 

Pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija…“ per Zoom. Dalyvauja įvykių liudininkas, Seimo gynėjas Algimantas Pečiukaitis

Virtuali foto paroda mokyklos Facebook paskyroje „Mes jus menam…“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

L. Bakšenskienė

 

18 d. 15.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. 2021 m. veiklos plano sudarymas (per Zoom)

P. Baršauskas

19 d. 10.30 val.

6 klasės atvira-integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka Jurbarko r. mokytojams Lietuvos ir gimtojo krašto piliakalniai bei legendos apie juos“

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

28 d. 16.00 val.

Geografijos popietė „Žinau, moku, galiu“ 6-10 kl.

K. Laurinaitė

Gruodžio mėn.

2-6 d.d.

 „Kalėdinio kiemelio“ kūrimas mokyklos kieme (kalėdinių dekoracijų, suvenyrų, skulptūrų ir pan. kūrimas ir eksponavimas)

 

L. Bakšenskienė

 

06 d. 19.00 val.

Eglutės įžiebimo šventė (kartu su seniūnija; virtualiai)

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

11, 18 d. 14.00 val.

Mokytojų pasitarimai dėl nuotolinio mokymo (si) per Zoom.

P. Baršauskas

11 d. 15.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo įšvadų. Dėl Kalėdinės eglutės organizavimo. Einamieji klausimai (nuotoliniu būdu)

P. Baršauskas

A. Žilinskė

17 d.

10.00 val.

11.00 val.

Mokinių dramos būrelio spektaklis.

Kalėdinė eglutė IPUG vaikams

Kalėdinė eglutė pradinių klasių mokiniams

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

IPUG ir prad. kl. vadovai

11-15 d. d.

Gerumo akcija prieš Šv. Kalėdas „Gerumo sparnai…“

L. Bakšenskienė

Mokinių taryba

Lapkričio mėn.

06 d. 08.15 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl nuotolinio mokymos(si) organizavimo (nuotoliniu būdu, per Zoom)

P. Baršauskas

A. Žilinskė

     

09-13 d. d.

Rudens šventė “ Karaliai rudens karalystėje“

A.    Dovidaitienė

R. Andrejūnienė

11 d. 9.00 -13.00 val.

Konstitucijos egzaminas 10 kl. mok. (virtualiai)

R. Rulevičius

10 d.

Akcija Europos sveikos mitybos dienai paminėti (atskirai klasėms)

L. Veličkienė

11 d.

Kūrybinė akcija Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimui. Dėlionės „Visi skirtingi – visi lygūs!“ kūrimas (atskirai klasėms)

L. Bakšenskienė

R. Mačiulytė

Pradinių kl. mokytojai

     

 23-30 d.

Viktorina 5-10 kl. mok. „Kas? Kur? Kodėl?“ (nuotoliniu būdu)

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

Dalykų mokytojai

24 d.

 

Mokinių tarybos ir administracijos susirinkimas „Mokinių savivaldos veikla: iniciatyvos ir jų įgyvendinimas“

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

27 d.

Mokyklos vadovų pasitarimas „1, 5 klasės mokinių adaptacija“

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

L. Janutė

Spalio mėn.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

5 d. 8.30-13.00 val.

Mokytojų dienos šventė. Mokinių savivaldos diena.

L. Šimkevičienė

Mokinių taryba

6 d. 8.30.-11.00 val.

Integruoto ugdymo diena prad. kl. mok. „Pažinkime Seredžiaus kraštą“

D. Vasiliauskienė

8 d. 8.30-15.00 val.

Edukacinė  išvyka į Kauną 6,7,10 kl. mok. Integruota geografijos-istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Viduramžių miestas Kaune“

K. Laurinaitė

A. Masaitienė

L. Bakšenskienė

15 d. 13.00 val.

Paskaita praktikumas 8-10 kl. mok. „Odė gyvenimui“

L. Bakšenskienė

16 d.

13.00 val.

14.00 val.

„Solidarumo bėgimas“:

1-4 kl.

5-10 kl.

L. Bakšenskienė

Ž. Stankūnas

L. Žilevičius

17 d. 14.00 val

Jubiliejinis renginys „Seredžiaus daugiafunkciui – penkeri!“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

19-23  d. d.

Akcija „Nepalikime nesutvarkyto kapo“

L. Bakšenskienė

Klasių vadovai

22 d. 15.00 val.

Paskaita bendruomenei „Mitybos reikšmė žmogaus organizmui, širdies ligų profilaktikai“. Lektorė Gintarė Jonaitytė

M. Baršauskienė

23 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų bei IPUG mokytojų pasitarimas. IPUG vaikų adaptacija

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

A. Dovidaitienė

26 d. 9.00 val.

Mokytojų susirinkimas. 2021 m. Veiklos plano rengimas.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

28 d. 9.00 val.

Mokyklos veiklos įsivertinimas. Darbas grupėse.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

     

 RUGSĖJO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
01 d. 10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė P. Baršauskas L. Šimkevičienė
11 d. 14.00 val. Mokytojų pasitarimas. Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu. J. Žilevičienė
12 d. 9.00 val. Bendruomenės išvyka į Šakių r. Lekėčius (edukacinė programa) L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
14 d. 13.10 val. „Penktokų krikštynos“ K. Laurinaitė 10 klasė
15 d. 14.00 val. Mokytojų metodinis pasitarimas „Nuotolinio mokymo(si) galimybės: priemonės, programos, metodai“ J. Žilevičienė R. Rulevičius
22 d. 19.30 val. Baltų vienybės dienos paminėjimas prie Palocėlių L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
25 d. 8.30 val. Integruoto ugdymo diena pradinių kl. mokiniams „Rudenėlio spalvos“ J. Žilevičienė L. Žilevičius
26 d. Pėsčiųjų žygis „DUBYSOS KODAS 2020“ (kartu su bendruomene ir „Skalvių žygiai“) P. Baršauskas L. Šimkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        L. Šimkevičienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“