Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Mėnesio renginiai

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

Sausio mėn.

11, 18, 25 d. 14.00 val.

Mokytojų pasitarimai per Zoom

P. Baršauskas

13 d. 10.20 val.

 

Pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija…“ per Zoom. Dalyvauja įvykių liudininkas, Seimo gynėjas Algimantas Pečiukaitis

Virtuali foto paroda mokyklos Facebook paskyroje „Mes jus menam…“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

L. Bakšenskienė

 

18 d. 15.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. 2021 m. veiklos plano sudarymas (per Zoom)

P. Baršauskas

19 d. 10.30 val.

6 klasės atvira-integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka Jurbarko r. mokytojams Lietuvos ir gimtojo krašto piliakalniai bei legendos apie juos“

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

28 d. 16.00 val.

Geografijos popietė „Žinau, moku, galiu“ 6-10 kl.

K. Laurinaitė

Gruodžio mėn.

2-6 d.d.

 „Kalėdinio kiemelio“ kūrimas mokyklos kieme (kalėdinių dekoracijų, suvenyrų, skulptūrų ir pan. kūrimas ir eksponavimas)

 

L. Bakšenskienė

 

06 d. 19.00 val.

Eglutės įžiebimo šventė (kartu su seniūnija; virtualiai)

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

11, 18 d. 14.00 val.

Mokytojų pasitarimai dėl nuotolinio mokymo (si) per Zoom.

P. Baršauskas

11 d. 15.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo įšvadų. Dėl Kalėdinės eglutės organizavimo. Einamieji klausimai (nuotoliniu būdu)

P. Baršauskas

A. Žilinskė

17 d.

10.00 val.

11.00 val.

Mokinių dramos būrelio spektaklis.

Kalėdinė eglutė IPUG vaikams

Kalėdinė eglutė pradinių klasių mokiniams

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

IPUG ir prad. kl. vadovai

11-15 d. d.

Gerumo akcija prieš Šv. Kalėdas „Gerumo sparnai…“

L. Bakšenskienė

Mokinių taryba

Lapkričio mėn.

06 d. 08.15 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl nuotolinio mokymos(si) organizavimo (nuotoliniu būdu, per Zoom)

P. Baršauskas

A. Žilinskė

     

09-13 d. d.

Rudens šventė “ Karaliai rudens karalystėje“

A.    Dovidaitienė

R. Andrejūnienė

11 d. 9.00 -13.00 val.

Konstitucijos egzaminas 10 kl. mok. (virtualiai)

R. Rulevičius

10 d.

Akcija Europos sveikos mitybos dienai paminėti (atskirai klasėms)

L. Veličkienė

11 d.

Kūrybinė akcija Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimui. Dėlionės „Visi skirtingi – visi lygūs!“ kūrimas (atskirai klasėms)

L. Bakšenskienė

R. Mačiulytė

Pradinių kl. mokytojai

     

 23-30 d.

Viktorina 5-10 kl. mok. „Kas? Kur? Kodėl?“ (nuotoliniu būdu)

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

Dalykų mokytojai

24 d.

 

Mokinių tarybos ir administracijos susirinkimas „Mokinių savivaldos veikla: iniciatyvos ir jų įgyvendinimas“

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

27 d.

Mokyklos vadovų pasitarimas „1, 5 klasės mokinių adaptacija“

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

L. Janutė

Spalio mėn.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

5 d. 8.30-13.00 val.

Mokytojų dienos šventė. Mokinių savivaldos diena.

L. Šimkevičienė

Mokinių taryba

6 d. 8.30.-11.00 val.

Integruoto ugdymo diena prad. kl. mok. „Pažinkime Seredžiaus kraštą“

D. Vasiliauskienė

8 d. 8.30-15.00 val.

Edukacinė  išvyka į Kauną 6,7,10 kl. mok. Integruota geografijos-istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Viduramžių miestas Kaune“

K. Laurinaitė

A. Masaitienė

L. Bakšenskienė

15 d. 13.00 val.

Paskaita praktikumas 8-10 kl. mok. „Odė gyvenimui“

L. Bakšenskienė

16 d.

13.00 val.

14.00 val.

„Solidarumo bėgimas“:

1-4 kl.

5-10 kl.

L. Bakšenskienė

Ž. Stankūnas

L. Žilevičius

17 d. 14.00 val

Jubiliejinis renginys „Seredžiaus daugiafunkciui – penkeri!“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

19-23  d. d.

Akcija „Nepalikime nesutvarkyto kapo“

L. Bakšenskienė

Klasių vadovai

22 d. 15.00 val.

Paskaita bendruomenei „Mitybos reikšmė žmogaus organizmui, širdies ligų profilaktikai“. Lektorė Gintarė Jonaitytė

M. Baršauskienė

23 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų bei IPUG mokytojų pasitarimas. IPUG vaikų adaptacija

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

A. Dovidaitienė

26 d. 9.00 val.

Mokytojų susirinkimas. 2021 m. Veiklos plano rengimas.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

28 d. 9.00 val.

Mokyklos veiklos įsivertinimas. Darbas grupėse.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

     

 RUGSĖJO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
01 d. 10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė P. Baršauskas L. Šimkevičienė
11 d. 14.00 val. Mokytojų pasitarimas. Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu. J. Žilevičienė
12 d. 9.00 val. Bendruomenės išvyka į Šakių r. Lekėčius (edukacinė programa) L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
14 d. 13.10 val. „Penktokų krikštynos“ K. Laurinaitė 10 klasė
15 d. 14.00 val. Mokytojų metodinis pasitarimas „Nuotolinio mokymo(si) galimybės: priemonės, programos, metodai“ J. Žilevičienė R. Rulevičius
22 d. 19.30 val. Baltų vienybės dienos paminėjimas prie Palocėlių L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
25 d. 8.30 val. Integruoto ugdymo diena pradinių kl. mokiniams „Rudenėlio spalvos“ J. Žilevičienė L. Žilevičius
26 d. Pėsčiųjų žygis „DUBYSOS KODAS 2020“ (kartu su bendruomene ir „Skalvių žygiai“) P. Baršauskas L. Šimkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        L. Šimkevičienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“