Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Mėnesio renginiai

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

BIRŽELIO MĖN.

Data, laikas Veikla Atsakingi
4 d. 12.20 val. Susitikimas su Jurbarko r. priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojais, susipažindinant su ugniagesio gelbėtojo profesija. Prevencinė akcija „Būk saugus mokiny“. L. Petrauskas D.Nekriošienė L.Žilevičius
4 d. 13 val. Viktorina „Senieji vyrų darbai kaime“. Pokalbis,  skirtas Tėvo dienai, „Kartu su tėvu“. M. Baršauskienė
7 d. 10 val. PUG išleistuvių šventė su edukacine programa „Mokslininko šou“ A.Dovidaitienė
10 d. 12.30 Gedulo ir vilties dienos paminėjimas. Literatūrinė kompozicija „ Kelionė į „Ameriką“. Rež. B. Jurkšienė, koncertuos A. Pilipauskas. D. Jankauskienė K.Laurinaitė M.Baršauskienė
11 d. 13 val. Popietė „Sėdu prie stalo“ . Lietuviškos vasaros virtuvės aptarimas, dalijimasis patirtimi, valgių receptais. Pokalbis apie stalo etiketą ir kt. M. Baršauskienė
12 d. 14.00 val. Mokytojų tarybos posėdis dėl 1 – 4 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę K. Laurinaitė
13 d. 8.30 val. Fizikos ir geografijos integruoto ugdymo 10 kl. pamoka ,,Kauno HES“. P. Baršauskas
13 d. 19 val. Teatro vakaras. Dramos ratelio premjera „Mirusiųjų reikalai“. I.Svetlauskienė
17 – 22 d.   Ruošimasis Joninių šventei ir dalyvavimas joje. Pokalbis apie senuosius Rasos šventės papročius, tradicijas, Joninių vainikų pynimas, aplinkos puošimas ir kt. pasiruošimo šventei darbai. M. Baršauskienė
21 d. 8.30 11 val. Projektinių veiklų pristatymas Paskutinio skambučio šventė 5-10 klasių mokiniai, mokytojai
21 d. 10 val. PUG sportinė programa „Linksmosios pėdutės“ A.Dovidaitienė
22 d.16 val.   Joninių šventė     D. Jankauskienė V.Sutranavičius M.Baršauskienė L.Bakšenskienė L.Žilevičius L.Petrauskas
25 d. 10.00 val. Mokytojų tarybos posėdis dėl 5 – 10 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę K. Laurinaitė
27 d. 8 val. Edukacinė – pažintinė išvyka į Panevėžio r. Krekenavos regioninį parką ir Radviliškių duonos kepyklą. M. Baršauskienė
Birželio mėn. Teminiai užsiėmimai „Vandenėlis ir džiugina ir gaivina“ R. Bukauskienė
Birželio mėn. VGK posėdžiai ir pasitarimai (pagal poreikį) Gumauskienė L.Bakšenskienė Mokytojai
Birželio mėn. Mokyklos tarybos posėdžiai R. Rulevičius
Birželio mėn. Susitikimai/susirinkimai dėl mokyklos reorganizacijos K.Laurinaitė

GEGUŽĖS MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
05.02 – 06. 21   5-10 klasių tarpdalykinių  projektinių veiklų pristatymas ir plano sudarymas Metodinė taryba, L. Juškienė, mokytojai
3 d. 11 val. Kūrybinis projektas „ Tau Mama“. I.Svetlauskienė, K. Laurinaitė Klasių vadovai
7 d. 9.25-10.10 Spaudos atgavimo dienai akcija „Skaitymo pamoka savo malonumui“ Mokytojai Mokyklos bendruomenė
7 d. 13.10val.         14 Bibliotekoje „ Skaitymo valandėlė“ Spaudos atgavimo diena. Kalbos ir knygos diena. Istoriko Ruslano Baranausko paskaita D. Jankauskienė M. Baršauskienė
6 d. 8.30 -10.10 Edukacija 1-5 kl. mokiniams ,,Pa(si)likimai‘‘ 1.  L. Meškaitytės miniatiūros 2.  Deserto gamyba K.Laurinaitė I.Gumauskienė L.Petrauskas
8 d. 9 val. Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) PUPP 10 klasės mokiniams I. Gumauskienė A.Masaitienė L.Bakšenskienė
9 d. 10.15 val. Išvyka į  Veliuonos kultūros centrą aplankant parodą „M. Greičiuvienės  lėlių kolekcija“ D. Nekriošienė L.Žilevičius
10 d. 10.20 val. Integruota 4 klasės pasaulio pažinimo ir  lietuvių kalbos  pamoka netradicinėje aplinkoje„Mūsų šalies kraštovaizdis“ D. Nekriošienė
11 d. 11 val. Dviračių žygis „ Vilkija-Kulautuva-Zapyškis- Pavilkijys-Vilkija“ V. Sutranavičius
13 d. 9 val. Matematikos PUPP 10 klasės mokiniams I. Gumauskienė A.Masaitienė L.Bakšenskienė
13 d. 11 val. Drakoniuko Teatro spektakliukas „Kaip robotukas atrado save“ IUG ir PUG ugdytiniams ir pradinių klasių mokiniams. K. Laurinaitė
13 d. 13 val. Popietė „Kai aplanko deivė Milda“ (Romantiniai pašnekesiai apie meilę: sakityti meilės romanai, eilės, meilė dailės kūriniuose…) M. Baršauskienė Klubas „Avilys“
15 d. 12.20 val. Viktorina „Lietuva ir NATO“ 1-4 klasių mokiniams L. Žilevičius
16 d. 14 val. Projektinių veiklų derinimas su projektų vadovais L. Juškienė
20 d. 16.30 val. Mokyklos bendruomenės išvyka į Art Deco muziejų Kaune K.Laurinaitė, L.Bakšenskienė
21 d. 12.30 val. 4-5 klasės mokinių išvyka į spektaklį Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijoje. D.Nekriošienė  
22 d. 13 val. Pažintinė išvyka į Kauno Prezidentūrą. M. Baršauskienė Klubas „Avilys“
23 d. 8.30 -20.30 val. Kultūros paso edukacinė išvyka į Anykščius 1-10 klasių mokiniams* Klasių vadovai
24 d.  11 val.     5-10 klasių Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimazijos „Veliuoniečių lietuvių veselija“ pagal Antano ir Jono Juškų „Svotbinę rėdą“ A.Masaitienė
24 d. 13 val. Poezijos popietė „Po žydinčia vyšnia“ D. Jankauskienė M. Baršauskienė Klubas „Avilys“
25 d. 18 val. Futbolo varžybos Seredžius-Vilkija   V. Sutranavičius
Kiekvieną ketvirtadienį 11.15 – 12.00 Pažintinė veikla su būsimais pirmokais D. Nekriošienė    
28 d. 13 val. Muziejų dienai skirta popietė Seredžiaus krašto muziejuje „Kulinarinis paveldas pagal P.Virako atsiminimus“ M. Baršauskienė Klubas „Avilys“
29-30 d. 8 klasei integruota anglų kalbos ir dailės pamoka „Menas ir dizainas“ Masaitienė R.Mačiulytė
29 d. Valanda derinama Susitikimas su pirmokų tėvais. D. Nekriošienė
30 d. 14 val. Projektinių veiklų derinimas su projektų vadovais L. Juškienė
31 d. 11 val. Ketvirtokų atsisveikinimas su mokykla. D. Nekriošienė
Gegužės mėn. pagal atskirą grafiką Pradinių klasių mokinių skaitymo gebėjimų patikrinimas. I. Gumauskienė D. Milkintienė
Gegužės mėn. VGK posėdžiai ir pasitarimai (pagal poreikį) I.Gumauskienė L.Bakšenskienė Mokytojai
Gegužės mėn. Susitikimai/susirinkimai dėl mokyklos reorganizacijos K.Laurinaitė
Pagal atskirą grafiką Pokalbiai, paskaitos mokiniams sveikatos prevencijos, asmens higienos klausimais. Sveikatos priežiūros specialistė V.Veverskienė

BALANDŽIO MĖN.

Data, laikas

                                   Veikla

Atsakingas

04.02 13 val.

Moterų klubo „Avilys“ pokalbis-diskusija „Senieji Šv. Velykų papročiai P. Virako rankraščiuose ir dabartis. Ką renkamės“

M. Baršauskienė

04.04 8.30 val.

Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Aš pasaulis – pasaulis manyje“ Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, (4 klasė)

D. Nekriošienė

04.06 13.00

Futbolo varžybos Jaunimas-Veteranai

V. Sutranavičius

04.08 14.30

Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos posėdis

(2023 m.mokyklos veiklos ataskaita ir kt. klausimai)

R.Rulevičius,

K.Laurinaitė

04.08-12

1-3 kl. profesinio orientavimo susitikimas su kirpėja ir apsilankymas O. ir V. Paužų automobilių remonto dirbtuvėse.

L. Žilevičius

04. 8-14 d.

Renginių ciklas skirtas tarptautinei kultūros dienai.

·         Susitikimas su žurnaliste, redaktore, lietuvių kalbos puoselėtoja Rosita Rastauskiene;

·         Susitikimas su režisieriumi Vidmantu Gaigalu ir kino filmo pristatymas;

·         E. Juškos foto nuotraukų paroda-pristatymas ,,Aš menu…‘‘

·         Koncertas ,,100-mečio dainų šventės belaukiant‘‘

I. Svetlauskienė

M. Baršauskienė

D. Jankauskienė

D. Mišeikienė, Kauno r. meno mokyklos jaunių choras

Egidijus Juška (autorius)

04.09 13 val.

Moterų klubo „Avilys“ praktinis užsiėmimas „Pažvelk į mane“ , svečiuose  makiažo meistrė Asta Poderienė.

M. Baršauskienė

04.10 17.00 val.

Pėsčiųjų žygis.

V. Sutranavičius

04.11 14 val.

Metodinės grupės susirinkimas.

I.Gumauskienė

L. Juškienė

A. Dovidaitienė

04.12  8.30 val.

10 klasės mokinių profesinio orientavimo išvyka į Kauno technologijų mokymo centro Vilkijos skyrių ir Kauno informacinių technologijų mokyklą.

A.   Masaitienė

L.Petrauskas

04.12  16 val.

Mokytojų išvyka į spektaklį Jurbarko kultūros centre.

K. Laurinaitė

04.15 10.20 val.

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka 4 klasės mokiniams „Lietuvos etnografiniai regionai ir jų kalbos ypatumai“

D. Nekriošienė

04.16  13 val.

Moterų klubo „Avilys“ akcija „Švari gamta – mano rūpestis“

M. Baršauskienė

04.16 14 val.

Moterų klubo „Avilys“ susitikimas su rašytoja Igne Ale

M.Baršauskiene

D.Jankauskiene

04.16 8.30 val.

5 – 10 kl. mokinių išvyka į „ Profesijų mugę“ Eržvilke, Jurbarko rajono ugdymo įstaigų mokiniams.

P. Baršauskas

R. Rulevičius

04.19 14.00 val.

Psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos mokymai (dalyvauja visi darbuotojai)

G.Undraitienė

K.Laurinaitė

04.20. 17 val.

Krepšinio varžybos Jaunimas-Veteranai

V. Sutranavičius

04. 26 13 val.

Seredžiaus miestelio aplinkos tvarkymo akcija ,,Švari gamta – mano rūpestis“

K. Laurinaitė

L. Petrauskas

04.22-05.03

IUG kūrybinė savaitė „Aš širdyje labai myliu savo mamą“

R. Anrejūnienė

R. Bukauskienė

04. 22-26

PUG piešinių paroda „Žemės spalvos“

A.Dovidaitienė

E. Meškovienė

04.23 11 val.

Jurginių šventė kaimo sodyboje1 -5 klasių mokiniams. Piemenukų vaišių ruošimas, kiaušinienės ant laužo kepimas.

M. Baršauskienė,

P. Baršauskas,

L. Žilevičius

D. Nekriošienė

S. Paulauskienė

04.24. 9.00

5 – 10 kl. mokinių Orientacinis žaidimas (Veliuonos J.A.Juškų gimnazijoje).

L. Juškienė,

D.Milkintienė

04.30 13.20

5-10 kl. mokinių viktorina ,,Lietuvos narystės ES ir NATO:  20 metų sėkmės‘‘

R.Rulevičius,

D.Milkintienė

04.30 13 val.

„ Šv. Morkus į daržą kviečia“ moterų klubo „Avilys“  narių pokalbis apie sėjos pradžią, mėnulio įtaką sėjai, dalijimasis patirtimi, sėjos „receptai“

M. Baršauskienė

Visą mėnesį

Pamokų stebėjimas.

Tikslas: Pagalbos mokiniui teikimas pamokoje;

Klasės auklėtojų veiklos stebėsena. Tikslas: „Mokinių socialinės – pilietinės veiklos koordinavimas“.

I.Gumauskienė

KOVO MĖN.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

03.03 d.

11.00 val.

Kaziuko jomarkas ,,Kaziuko ratai, Kaziuko batai‘‘,

4 klasės mokinių darbų paroda ,,Pavasaris su Kaziuku‘‘

Profesinis orientavimas 1-10 kl. mokiniams. Susitikimai su amatininkais.

S. Griškevičienė

M. Baršauskienė

D. Jankauskienė

1-10 kl. vadovai.

03.04-08 d.

Spalvų savaitė

Mokinių taryba

03.05 d.

9.25 val.

Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka 4 klasėje „Dainuojamoji tautosaka“

D. Nekriošienė

03.05 d.

8.30 val.

Integruota fizikos ir geografijos pamoka 10 kl. „Atsinaujinantys energijos šaltiniai aplink mus“

P. Baršauskas

03-07 d.

16.30 val.

Tradicinis pėščiųjų žygis, skirtas Tarptautinei moterų solidarumo dienai.

V. Sutranavičius

K. Laurinaitė

03-08 d.

12.00 val.

Koncertas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ,,Dainuojame Lietuvai‘‘

S. Griškevičienė

03-08 d.

14.30

Mokyklos tarybos posėdis

R.Rulevičius

03-09 d.

Tinklinio varžybos Seredžius-Vilkija

V. Sutranavičius

03.12. 8.30 val.

Integruota pasaulio pažinimo-istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje.

4 kl. mokinių išvyka prie partizanų bunkerio Karalgirio miške (minint Jono Žemaičio – Vanago 115-ąsias gimimo metines)

S. Griškevičienė

D. Nekriošienė

L. Petrauskas

K. Markevičius

03.13 d.

9.25 val.

Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4 klasėje „Sakmės – pasakojamosios tautosakos kūriniai, aiškinantys pasaulio ir gamtos reiškinių kilmę“

D. Nekriošienė

03.14 d.

(valanda

tikslinama)

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių tėvų susirinkimas

D.Nekriošienė

A.Dovidaitienė

K.Laurinaitė

03.14 d.

14 val.

Lietuvos žydų gelbėtojų dienos paminėjimas

(5-10 kl. mokiniai ir bendruomenė)

M.Baršauskienė

R. Rulevičius

D.Milkintienė

03-15 d.

Akcija. Knygnešių kapų Seredžiaus senosiose kapinėse lankymas ir tvarkymas

M. Baršauskienė

,,Avilys‘‘

03-15 d.

11 val.

Nacionalinis diktantas. Rašyk. Klysk. Išmok.

(Lietuvių kalb. kabinete)

M.Baršauskienė,

D.Milkintienė

03.15 d.

18-21.30val.

03.15-16 d.

21.30-07 val.

Šimtadienis

Naktis mokykloje

Mokinių taryba

L. Juškienė

8 kl. mokiniai

Mokytojai (pagal patvirtintą budėjimo grafiką)

03-19 d.

13.00 val.

„Ką mena knygnešių gadynė“ . Pokalbis apie Baltąjį Erelį – Jurgį Bielinį  (105 m. nuo J. Bielinio mirties)

(dalyvauja 5-10 kl. mokiniai)

M. Baršauskienė

D. Jankauskienė

03.19 d.

15 val.

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl mokinių motyvacijos tyrimo pristatymo“

I. Gumauskienė

L. Bakšenskienė

03.20 d.

Žemės dienos paminėjimas

L. Juškienė

03.20 d.

Rajoninis meninio skaitymo konkursas

(4 kl. mokiniai)

D.Nekriošienė

03.22 d.

Rajoninis renginys –Technologijų olimpiada

S. Paulauskienė

03-23 d.

Futbolo varžybos Jaunimas-Veteranai

V. Sutranavičius

03-24 d.

14.00 val.

Kasmetinis renginys ,,Plojimai‘‘ – Tarptautinei teatro dienai paminėti

I. Svetlauskienė

S.Griškevičienė

03.28 d.

Mažosios Velykėlės

(ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės, 1-4 kl. ugdytiniai)

I. Svetlauskienė

M. Baršauskienė

D. Nekriošienė

L. Žilevičius

03.28 d.

Viktorina (5-10 kl. mokiniams)

 skirta Lietuvos narystės ES ir NATO 20-mečiui.

R.Rulevičius

K.Laurinaitė

D.Milkintienė

03.29 d.

9.30 val.

Atvirų durų diena Veliuonos J.A.Juškų gimnazijoje

(10 kl. mokiniai)

A.Masaitienė

03. 25-29 d.

PUG interaktyvūs užsiėmimai „ Lietuvai“

A.Dovidaitienė

E.  Meškovienė

Kovo mėn. pagal atskirą planą

Veiklos, skirtos sąmoningumo didinimui patyčių prevencijos tema

L. Bakšenskienė

V. Veverskienė

Mokinių taryba

Kovo mėn.

VGK posėdžiai ir pasitarimai (pagal poreikį)

I.    Gumauskienė

L. Bakšenskienė

Mokytojai

Pagal atskirą grafiką

Pokalbiai, paskaitos mokiniams sveikatos prevencijos, asmens higienos klausimais

Sveikatos priežiūros specialistė V.Veverskienė

VASARIO MĖN.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

02.01d.

Integruota 4 kl. lietuvių k., dailės ir technologijų pamoka „Komiksų kūrimas“

D. Nekriošienė

02.02 d.

Tėvų susirinkimas

 I. Gumauskienė

 I. Pranskaitienė

02.02 d.

12.20 val.

15.00 val.

Viktorina skirta paminėti Stasio Šimkaus gimimo metines ,,Kur bakūžė samanota‘‘

Akcija „Pasitik Grabnyčias aplankant bažnyčią“. Pagalba CARITUI nupuošiant bažnyčioje kalėdinę eglutę ir atsisveikinant su prakartėle.

S. Griškevičienė

M. Baršauskienė

02.03 d.

18.00 val.

Tinklinio varžybos Seredžius-Vilkija

V. Sutranavičius

02.06 d.

9 val.

11.00 val.

NMPP. Lietuvių kalba ir literatūra, 8 klasė

I.  Gumauskienė

A. Masaitienė

02.06 d.

10.00 val.

Daugiafunkcio centro darbuotojų susirinkimas.

Metų veiklos planas, einamojo mėnesio renginiai, idėjų generavimas, veiklų pasiskirstymas, strateginiai klausimai ir jų sprendimo būdai.

S. Griškevičienė

02.06 d.

13.30 val.

Popietė „Linas dengia, linas rengia“. Svečiuose – audėja Jūratė.

M. Baršauskienė

02.07 d.

15.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis „Pusmečio rezultatų aptarimas“

I.  Gumauskienė

02.13 d.

13.00 val.

Užgavėnių šventė ,,Lašininio blynai,,

Užgavėnių kaukių paroda.

S. Griškevičienė

M. Baršauskienė

V. Sutranavičius

02.15 d.

13.00 val.

 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas-koncertas  ,,Lietuva, būk laisva‘‘

S. Griškevičienė

D. Jankauskienė

02.15 d.

Integruota 4 kl. pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Lietuvos laisvės spalvos ir simboliai“

D. Nekriošienė

02. 12-16 d.

PUG interaktyvūs užsiėmimai „ Lietuvai“

A.    Dovidaitienė

E.  Meškovienė

02. 12 – 16 d.

IUG šventė „Nors esi maža, bet išdidi“

R. Andrejūnienė

R. Bukauskienė

02.17 d.

18.00 val.

Tradicinis tinklinio turnyras Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

V. Sutranavičius

02.20 d.

13.00 val.

Lietuvių kalbos dienos renginys „Dailyraščio konkursas „Žodžiai nuskrenda – raštas lieka“ Dalyvauja 8-10 kl.

Popietė – viktorina „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta tarptautinei Gimtosios kalbos dienai.

D. Milkintienė

M. Baršauskienė

02.27 d.

9.00 val.

11.00 val.

NMPP. Matematika, 8 klasė

I.  Gumauskienė

A. Masaitienė

02.27 d.

14.00 val.

Etninės kultūros popietė „Pavasario pranašas – vieversys“, skirta Vieversio dienai .

M. Baršauskienė

02.28 d.

Lietuvių kalbos dienos renginys „Skaitome ir piešiame pasaką“ Dalyvauja 1-5 kl.

D. Milkintienė

D. Nekriošienė

L. Žilevičius

Vasario mėn.

Dalyvaujame respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių  mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse „TĖVYNĖ“

D. Nekriošienė

Vasario mėn.

VGK posėdžiai ir pasitarimai (pagal poreikį)

I.    Gumauskienė

L. Bakšenskienė

Mokytojai

Pagal atskirą grafiką

Pokalbiai, paskaitos mokiniams sveikatos prevencijos, asmens higienos klausimais.

Sveikatos priežiūros specialistė V.Veverskienė

SAUSIO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
01.06 d. 13.00 val.   Futbulo varžybos. Jaunimas -Veteranai.   V. Sutranavičius  
01.07 d. 14.00 val.   Fotografijų parodos ,,Moters paveikslas‘‘pristatymas. Fotografijų autorius Zenius Sakalauskas, idėjos autorė Eglė Alenskaitė.   S. Griškevičienė  
01.11 d.   Integruotos lietuvių kalbos ir literatūros ir tikybos pamoka   D. Milkintienė D. Stanišauskaitė
01.12 d.  8.00 val. 14.00 val. Pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“.   Popietė. Karo dainos ,,Atmintis gyva‘‘. L. Bakšenskienė   S. Griškevičienė D. Jankauskienė
01.13 d. 17.00 val.   Krepšinio varžybos. Seredžius -Veliuona.   V. Sutranavičius
01.14 d. 8-10 kl. išvyka į Vilnių 32-asis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties kelias“ (4-5 mokiniai) R. Rulevičius
01.15-19 d.d. PUG  STEAM veiklos  „Sniego dienos“ Dovidaitienė E.Meškovienė  
01. 15-19 d.d. Integruota matematikos ir pasaulio pažinimo pamoka „Aplinkoje esančių objektų matavimas ir jų perimetrų skaičiavimas“ D. Nekriošienė
01.16 d. 14.00 val. Etninės kultūros pažinimo popietė. Senosios mitologijos pabiros ,,Meška tradiciniuose papročiuose‘‘.   M. Baršauskienė S. Griškevičienė
01.18 d. 15.00 val. Mokytojų tarybos posėdis „2024 m. metinio veiklos plano aptarimas“ Gumauskienė
19-20 d.d. 8-10 kl. mokinių išvyka į Klaipėdą dalyvauti pėsčiųjų žygyje „Klaipėdos sukilėlių takais“ (4-5 mokiniai) R. Rulevičius
01.23 d. 15.00 val. Mokyklos tarybos posėdis „2024 m. metinio veiklos plano aptarimas“ Gumauskienė R.Rulevičius
01.25 d. Integruotos lietuvių kalbos ir literatūros ir tikybos pamoka D. Milkintienė D. Stanišauskaitė
01. 22-26 d.d. Integruota pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „ Gyvūnų įvairovė“. D. Nekriošienė
26 d. 14.00 val. Etninės kultūros renginys ,,Pusiaužiemio pranašai‘‘   S. Griškevičienė M. Baršauskienė
Sausio mėn. IUG veiklos tema „Rieda metų ratai“ R. Andrejūnienė R. Bukauskienė
Sausio mėn. Dalyvaujame respublikiniame 3-4 klasių kūrybinių darbų konkurse „Baltos žiemos balta spalva“ D. Nekriošienė
Sausio mėn. VGK posėdžiai ir pasitarimai (pagal poreikį) Gumauskienė L.Bakšenskienė Mokytojai
Pagal atskirą grafiką Pokalbiai, paskaitos mokiniams sveikatos prevencijos, asmens higienos klausimais. Sveikatos priežiūros specialistė V.Veverskienė

GRUODŽIO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
12-01 d.     Edukacinis užsiėmimas bendruomenei ,,Nusipink advento vainiką“.   M.Baršauskienė    
12-03 d. Iniciatyva kartu su Caritu Advento vainikas – į kiekvienus namus“. Vainikai bus dovanojami senjorams ir vienišiems serediškiams.   M.Baršauskienė  
12-05 d. 15.00 val.   Kvalifikacijos lėšų panaudojimas 2023 m., sklaida. Pasidalijimas gerąja patirtimi.    I.Gumauskienė Mokytojai  
12-05 d. 10.00 val. Daugiafunkcio centro darbuotojų pasitarimas. Naujų kolektyvų, narių įtraukimas – būdai ir veiksmai. 2024 m. veiklos plano rengimas: žymios sukaktys, jubiliejiniai metai, atmintinos datos, renginiai atskleidžiantys miestelio identitetą.   S.Griškevičienė
12-05 d. 10.20 – 12.10 val. Fizikos pamoka ,,Fotografija ir fotoaparatai Seredžiuje“ netradicinėje aplinkoje – E. Juškos asmeniniame fotoaparatų muziejuje. P.Baršauskas
12-07 d.     5-10 klasių edukacinė išvyka. Kauno tvirtovės III fortas ir Lietuvos krepšinio namai. A. Masaitienė L.Juškienė D.Milkintienė
12-07 d.     1-4 klasių edukacinė išvyka. ,,Stebuklingo muilo laboratorija“ ir kosmetikos gamybos fabrikas.   D. Nekriošienė L. Žilevičius  
12-08 d. 9.30 val. IPUG Advento rytmetis ,,Gerumo spindulėliai“. A.Dovidaiteinė  
12-04-08 d.d. PUG užsiėmimai ,,Žiemos šalčio pasaka“.   A.Dovidaitienė
12-09 d. 13.00 val.   Futbolo varžybos. Jaunimas-veteranai. V.Sutranavičius
12-11-15 d.d. PUG ,,Kūrybinės dirbtuvėlės“ A. Dovidaitienė
12-12 d. 18.30 val.     Seredžiaus miestelio eglutės įžiebimo šventė. Netradicinių eglučių parkelio atidarymas. Kauno r. Garliavos kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro ,,Be pavadinimo“, spektaklis ,, Besotė Mekekiotė“. Dalyvauja mokyklos-daugiafunkcio centro moterų vokalinis ansamblis ,,Melodija“ ir vaikų vokalinė grupė ,,Saulenė“. S. Griškevičienė R. Pavalkienė M.Baršauskienė  
12-15 d. 16.00 val.   Tradicinis advento vakaras ,,Per advento tamsą – į Kalėdų šviesą‘‘. Seredžiaus krašto muziejuje. M.Baršauskienė S. Griškevičienė
12-16 d. 13.00 val. Kalėdinis krepšinio turnyras. V.Sutranavičius
12-18 d. 15.00 val. Signalinių pusmečių aptarimas. I.Gumauskienė
12-19 d.   Kalėdinė akcija kartu su Caritu ,,Padovanok šilumą“. Lankomi vieniši ir neįgalūs serediškiai, dalijami kalėdaičiai. M. Baršauskienė  
12-19 d. 16.00 val. Koncertas  Seredžiaus senelių globos namuose ,,Kalėdų laukime“. Moterų vokalinis ansamblis ,,Melodija“, vaikų vokalinė grupė ,,Saulenė“.   S.Griškevičienė
12-18-22 d.d. Gerumo akcija prieš šv. Kalėdas „Pasidalinkime gerumu“. L. Bakšenskienė Mokinių taryba
12-27-29 d.d. PUG ,,Žaidimų ir pramogų savaitė“. A. Dovidaitienė
12-20 d. 15.00 val.   16.00 val. Mokytojų tarybos posėdis. 2023 m. metinio veiklos plano analizė ir 2024 metinio veiklos plano rengimo aptarimas.   Mokyklos tarybos posėdis. 2023 m. metinio veiklos plano analizė. I.Gumauskienė S.Griškevičienė     I.Gumauskienė
12-21 d. 11.00 val. IPUG ir 1-4 kl. kalėdinės eglutės šventė. Teatro ,,Šarkos parkas“ spektaklis ,,Kalėdų senelė ir sniego debesis“. S. Griškevičienė

LAPKRIČIO MĖN.

Data, laikas Veikla Atsakingas
11-02 d. Vėlinių dienos paminėjimas uždegant žvakeles ant užmirštų kapų ir Seredžiaus senkapiuose.   M.Baršauskienė S. Griškevičienė
11-04 d. 13.00 val. Seredžiaus futbolo varžybos. Jaunimas-veteranai.     V. Sutranavičius  
11-06 d.   Socialinė akcija ,,Pyragų diena‘‘.   M. Baršauskienė Mokinių taryba
11-07 d. 15.00 val. Susirinkimas dėl kvietimo dalyvauti rengiant netradicinių šventinių eglučių parkelį. Seredžiaus miestelio bendruomenė, asociacijos, įstaigos ir organizacijos.   I. Gumauskienė S. Griškevičienė
Lapkričio mėn.,antrą savaitę Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka ,,Nuskriaustųjų gyvūnų sėkmės istorijos‘‘ 4 kl. D. Nekriošienė
11-11 d. 14.00 val. Tradicinė kapelų šventė „Grok, armonika, grok“. (perkelta iš spalio mėn.)     S. Griškevičienė
11-11 d. 15.00 val. Tinklinio varžybos. Seredžius-Vilkija.   V. Sutranavičius  
11-12 d. 14.00 val. Popietė krašto muziejuje ,,Linas dengia, linas rengia‘‘.   M. Baršauskienė  
11-13 d. valanda tikslinama    ,, Lietuvos pirmosios sostinės pėdsakai Seredžiuje‘‘. Dalyvauja Valdas Rakutis-Lietuvos karo istorikas, Seimo narys, Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos ir Jurbarko rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas Ričardas Juška. M. Baršauskienė S. Griškevičienė  
11-15 d. valanda tikslinama   Integruota pamoka ir edukacija Antano ir Jono Juškų muziejuje Vilkijoje. ,,Pažintis su Labanoro dūda‘‘, 1-3, 4 kl., mokiniai.   D. Nekriošienė L. Žilevičius
11-15 d. 15.00 val. Mokyklos tarybos posėdis Dėl Jurbarko r., Seredžiaus mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų .Dėl pritarimo Jurbarko r., Seredžiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2023-2025 m., strateginiam planui. I. Gumauskienė P. Baršauskas  
Lapkričio mėnuo Visą mėnesį 4 klasės mokiniai dalyvaus respublikiniuose edukaciniuose konkursuose ,,Olympis‘‘.   D. Nekriošienė
11-18 d. 17.00 val.. Krepšinio varžybos. Seredžius-Stakiai.     V. Sutranavičius
11-21 d. 13.00 val. Edukacinis užsiėmimas krašto muziejuje ,,Tautinis kostiumas-paveldas ir papuošalas‘‘.   M. Baršauskienė  
11-24 d. 17.00 val. ,,Sorelle di canto‘‘ koncertas, skirtas muzikos globėjai Šv. Cecilijai.   S. Griškevičienė  
Lapkričio mėnuo Pamokų stebėsena: ugdymo turinio organizavimas, mokinių asmeninės pažangos skatinimas, dalykų integravimo galimybės. 1-4 kl.; 5-10 kl.   I. Gumauskienė  
11-24 d. 8.30 val. Profesinio orientavimo veikla: 5-10 kl. Išvyka į Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrą.   Karjeros specialistė Justina Bastienė, klasių vadovai
Lapkričio mėn., ketvirtą savaitę Integruota pasaulio pažinimo ir technologijų pamoka ,,Naudok, rūšiuok atsakingai ir sukurk išradingai‘‘ 4 kl. D. Nekriošienė
Lapkričio mėnuo Integruotos lietuvių kalbos, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo pamokos ,,Lašelio kelionė‘‘. Lygis-prie šaltinėlio. L. Žilevičius
Lapkričio mėnuo Integruotos lietuvių kalbos, dailės, technologijų ir gamtos mokslų pamokos ,,Lapų šiurpės‘‘.   L. Žilevičius  

SPALIO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
10 – 04 d. 14.00 val. Popietė, skirta gyvūnų globos dienai. Susitikimas su Panemunių regioninio parko darbuotoja Egle Lopšaitiene. M. Baršauskienė
10 02- 23 Jurbarko švietimo centras „Darbštuolėlių“  būrelio mokinių darbų paroda „ Laiko ratas“ skirta mokytojų dienai. D. Nekriošienė
10 02-06 d. PUG piešinių paroda ,,Šypsena mokytojai‘‘     A. Dovidaitienė
10 05 d. Montažas „ Ačiū mokytojau“ D. Nekriošienė
10 – 06 d. 13.00 val. 14.00 val. Socialinė-pilietinė akcija ,,Solidarumo bėgimas‘‘ 1-4 klasės 5-10 klasės   L. Bakšenskienė Ž. Stankūnas L.Žilevičius
10 – 07 d. 11.00 val. Seredžiaus MDC  futbolo turnyras ,,Rudens taurė‘‘     V. Sutranavičius  
10 9-13 d. Laikas derinamas Priešmokyklinių vaikų pažintis su biblioteka       V. Kučinskienė
10-03 d. 16.00 val. Daugiafunkcio centro darbuotojų pasitarimas dėl ketvirto ketvirčio renginių veiklų pasiskirstymo ir projektinės veiklos   S. Griškevičienė
10-11 d. 9.00 val. Pažintinė-edukacinė bendruomenės išvyka. Krekenava, Radviliškių kaimo duonos kepykla   M. Baršauskienė
10-12 d. 15.00 val. Metodinių grupių posėdis. Integruotos pamokos, UTA, gyvenimo įgūdžių programa, įtraukusis ugdymas-aptarimas   I.Gumauskienė  
10 13-16 d. Rudens gėrybių paroda ,, Rudenėjančiu taku‘‘     S. Griškevičienė M. Baršauskienė
10 16-19 d. Laikas derinamas   Pirmokų valandėlė bibliotekoje ,,Ten – kur gyvena viso pasaulio pasakos‘‘ V. Kučinskienė
Nuo 10-17 Kūrybinės emocijos gamtoje „Moliūgėli , prakalbėk“ D. Nekriošienė  ir mokyklos mokiniai
10-18 d. 8.30 val. Profesinio orientavimo veikla: 5-10 kl. Išvyka į AB ,,Šatrija‘‘ siuvyklos įmonę ir Raseinių hipodromą.   Karjeros specialistė Justina Bastienė, klasių vadovai
10-18 d. 15.00 val.   Edukacija serediškiams. Seredžiaus krašto muziejuje ,,Seredžiaus kraštas rankraščiuose‘‘   M. Baršauskienė
10-20 d. 11.25 val. Dailyraščio konkursas ,,Ką parašysi-to neišdildysi‘‘ 5 kl.   D. Milkintienė
10 – 22 d. 14.00 val.   Tradicinė kapelų šventė „Grok, armonika, grok“     S. Griškevičienė    
10  04-25 d.   Darbštuolėlių būrelio mokinių darbų paroda ,,Laiko ratas‘‘ 4 kl. D. Nekriošienė  
10-25 d. 17.00 val. Seredžiaus bedruomenės ir ansamblio ,,Melodija‘‘dainų vakaras, skirtas A. Šabaniausko 120-osioms metinėms atminti S.Griškevičienė
10 23-27 d. PUG Pramoga ,,Rudens skrybėlė‘‘   A.Dovidaitienė
10-27 d. 15.00 val. VGK posėdis. Naujai atvykusių mokinių, pirmokų, penktokų adaptacija L. Bakšenskienė L. Janutė
10-27 d. 17.00 val Moterų vokalinio ansamblio ,,Melodija‘‘ išvyka. Tarptautinis chorinės muzikos festivalis, skirtas J. Gudavičiaus 150-osioms gimimo metinėms   S. Griškevičienė
10 24-28 d. Akcija „Nepalik apleisto kapo ir uždek žvakelę“   Klasių vadovai, M. Baršauskienė S.Griškevičienė
10 – 28 d. Seredžiaus MDC  futbolo varžybos Jaunimas-Veteranai     V. Sutranavičius
10 mėn. Kiekvienos savaitės antradieniais Projektas ,,Baltų ženklai-žolynukai‘‘ M. Baršauskienė  

RUGSĖJO MĖN.

Diena, laikas

Veikla

Vieta

Atsakingas

1 d.

9.00 val.

Mokslo metų pradžios šventė

Seredžiaus MDC renginių salė

S. Griškevičienė

Klasių vadovai

8 d.

13.10 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokslo metų veiklos plano aptarimo

Mokykla

S. Griškevičienė

E. Gvildienė

12 d.

14.00 val.

13 d.

VGK posėdis. Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu.

Moterų klubo ,,Avilys‘‘ pažintinė kelionė į Kudirkos Naumiestį

Mokykla

L. Bakšenskienė

M. Baršauskienė

15 d.

10.20 val.

Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys: tautinės mažumos, Belvederis“. Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 4 klasės mokiniams

Seredžiaus apylinkės

D. Nekriošienė

15 d.

10.20 val.

Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys: tautinės mažumos, Palemonas“. Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 1, 3 klasių mokiniams

Seredžiaus apylinkės

L. Žilevičius

15 d.

15.00 val.

Bendruomenės pėsčiųjų žygis, skirtas Judumo savaitei

Seredžiaus apylinkės

S. Griškevičienė

V. Sutranavičius

15 d.

11.25 – 13.00 val.

Fizinio ugdymo pamoka kitaip 5, 8, 10 klasių mokiniams. Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys: tautinės mažumos,730 laiptelių, Palocėliai“

Seredžiaus apylinkės

Ž. Stankūnas

22 d.

18.00 val.

Rudens lygiadienis – Baltų vienybės diena

Palocėlių piliakalnis

M.Baršauskienė

S. Griškevičienė

18 – 22 d.

Sportinių žaidimų savaitė IPUG ugdytiniams „Kelk koją linksmiau“

A. Dovidaitienė

23 d.

17.00 val.

Tradicinė bendruomenės šventė – padėkos vakaras

„Kai mes kartu – visiems smagu“

Seredžiaus MDC renginių salė

S. Griškevičienė

26 d. 

14.00 val.

Europos kalbų dienos paminėjimas 5, 8, 10 klasių mokiniams

 

Seredžiaus MDC renginių salė

A. Masaitienė

D. Milkintienė

30 d.

11.00 val.

12.00 val.

Koncertas, skirtas pasaulinei muzikos dienai:

H. Nagio ir A. Stankevičiaus kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“.

Ekskursija koncerto atlikėjams. Pažinkime Seredžiaus krašto istoriją 

Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

S. Griškevičienė

R. Rulevičius

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“