Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Mėnesio renginiai

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

 RUGSĖJO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
01 d. 10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė P. Baršauskas L. Šimkevičienė
11 d. 14.00 val. Mokytojų pasitarimas. Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu. J. Žilevičienė
12 d. 9.00 val. Bendruomenės išvyka į Šakių r. Lekėčius (edukacinė programa) L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
14 d. 13.10 val. „Penktokų krikštynos“ K. Laurinaitė 10 klasė
15 d. 14.00 val. Mokytojų metodinis pasitarimas „Nuotolinio mokymo(si) galimybės: priemonės, programos, metodai“ J. Žilevičienė R. Rulevičius
22 d. 19.30 val. Baltų vienybės dienos paminėjimas prie Palocėlių L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
25 d. 8.30 val. Integruoto ugdymo diena pradinių kl. mokiniams „Rudenėlio spalvos“ J. Žilevičienė L. Žilevičius
26 d. Pėsčiųjų žygis „DUBYSOS KODAS 2020“ (kartu su bendruomene ir „Skalvių žygiai“) P. Baršauskas L. Šimkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        L. Šimkevičienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“