Mokinių atostogos

Rudens – spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos – (Kalėdų) – gruodžio 27 d. – sausio 6 d.

Žiemos – vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) – balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Mėnesio renginiai

INFORMACIJA APIE RENGINIUS MOKYKLOJE

RUGSĖJO MĖN.

  Data, laikas                                    Veikla    Atsakingas
09-01 d. 11.00 val. Mokslo metų pradžios šventė K. Laurinaitė Klasių vadovai
09-09 d. 13.10 val. Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokslo metų veiklos plano aptarimo K. Laurinaitė E. Gvildienė
09-11 d.  15.00 val. Popietė „Kaimynėli, būki sveikas“ S. Griškevičienė V. Štilpa, K. Laurinaitė
09-12 d. 14.00 val. VGK posėdis.  Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu A. Masaitienė L. Bakšenskienė
09-15 d. 8.30 val. Išvyka į Šiluvą 7 kl. mokiniams „Mokslo, ugdymo ir padėkos diena“ D. Stanišauskaitė
09-15 d. 9.40 val. 1-4 kl. mokinių susitikimas su Jurbarko policijos bendruomenės pareigūne S. Laurinaitiene D. Nekriošienė J. Žilevičienė L. Žilevičius
09-15 d. 14.00 val. Metodinių grupių susirinkimas – pasitarimas A. Masaitienė Grupių vadovai
09-16 d. 10.20 val. Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys: tautinės mažumos, Belvederis“.  Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 4 kl. mokiniams L. Žilevičius
09-16 d. 10.20 val. Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys : tautinės mažumos, Palemonas“.  Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 1-2 kl. mokiniams J. Žilevičienė
09-16 d. 15.00 val. Bendruomenės pėsčiųjų žygis, skirtas Judumo savaitei S. Griškevičienė
09-19 d. 12.20-14.00 val. Fizinio ugdymo pamoka kitaip 7-10 kl. mokiniams. Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys: tautinės mažumos, Palocėliai“ Ž. Stankūnas
09-21d. 10.20 val. Žygis pėsčiomis „Seredžiaus istorijos paslaptys : tautinės mažumos, Belvederis“.  Integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos 3 kl. mokiniams D. Nekriošienė
09-22d. 19.00 val. Baltų vienybės dienos paminėjimas S. Griškevičienė M. Baršauskienė
09 19-23d. Sportinių žaidimų savaitė IPUG ugdytiniams „Kelk koją linksmiau“ A. Dovidaitienė R. Andrejūnienė
09-26d. 8.30 val. Europos kalbų dienos paminėjimas 7 – 10 kl. mokiniams A. Masaitienė D. A. Morkūnienė D. Milkintienė

GEGUŽĖS MĖN.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

     

02 d. 13.15-14.55 val.

Integruota etninės kultūros ir geografijos pamoka 5-6 kl. mokiniams „Pažink mokyklos erdves“

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

03 d. 9.00 val.

NMPP vykdymas 8 klasės mokiniams. Gamtos mokslai.

K. Laurinaitė

R. Rulevičius

05 d. 9.30 val.

Kūrybinis renginys Jurbarko r., Kauno r., Šakių r. IPUG ir pradinių klasių mokiniams „Savo darbais puoškime Tėvynę“

D. Nekriošienė

05 d. 13.30 val.

Bendras Antano Sodeikos meno mokyklos ir Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro projektas „Stebuklinga muzikos kalba“, skirtas S. Šimkaus 135-osioms gimimo metinėms paminėti

L. Šimkevičienė

06 d. 13.10 val.

Popietė – susitikimas URM diplomatais pagal projektą „Atgal į mokyklą“, skirta Europos dienai paminėti.

K. Laurinaitė

09 d. 14.00 val.

Popietė lietuvių kalbos ir knygos dienai 5-9 kl. mokiniams „Skaityk, suprask, suvaidink“

D. Milkintienė

10 d. 13.00

Vaikų sąmoningumo didinimo popietė patyčių tema. Išvyka į Kauno kino teatrą. Filmo „Drugelio širdis“ peržiūra ir aptarimas

L. Bakšenskienė

L. Žilevičius

07 d. 15.00 val.

Draugiškos tinklinio varžybos Seredžius – Vilkija

V. Sutranavičius

11 d. 10.00 val.

Kultūros įstaigų vadovų pasitarimas Seredžiaus daugiafunkciame centre

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

     
     

12 d. 8.30 val.

Edukacinė išvyka  pradinių klasių mokiniams į P. Cvirkos tėviškę, Veliuonos krašto istorijos  muziejų ir užsiėmimai Jurbarko „Sandros Meno namų“ „Kūrybinėse dirbtuvėlėse“

D. Nekriošienė

L. Žilevičius

13 d. 9.25 val.

Integruota gamtos ir žmogaus ir muzikos pamoka 5,6 kl. mokiniams „Gamta muzikoje ir muzika gamtoje

L. Juškienė

L. Šimkevičienė

13 d. 11.00 val.

No Shoes teatro spektaklis „Upė“ IPUG ir  1 klasės mokiniams

L. Šimkevičienė

13 d. 12.20 val.

Užsiėmimas 8-9 kl. mokiniams : „Turi profesiją – turi ateitį“

L. Janutė

13 d. 15.00 val.

Suaugusiųjų dramos būrelio pasirodymas Viešvilės KC

K. Laurinaitė

12 d. 11.00 val.

Futbolo komandos išvyka į turnyrą Vilkijoje

V. Sutranavičius

15 d. apie 16.00 val.

Žygeivių, keliaujančių su žemaitukais po Žemaitiją sutikimas Seredžiuje, prie Dubysos – Nemuno santakos ir prie Palemono kalno

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

16 d. 9.25 val.

Integruota muzikos ir fizinio ugdymo pamoka 5-6 kl. mokiniams „Mankštos pratimai muzikos ritmu“

Ž. Stankūnas

L. Šimkevičienė

16-23 d. d.

Savaitė skirta „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“  (pagal atskirą planą)

L. Bakšenskienė

17 d. 13.00-17.00 val.

Projekto „Viduramžių pramogos ir tradicijos“ edukacijos“

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

20 d. 8.30 val.

Integruoto ugdymo aplinkotyros diena Palangoje 5-9 klasių mokiniams „Gintarinio pajūrio eko sistema“

K. Laurinaitė

L. Juškienė

L. Bakšenskienė

20 d. 19.00 val.

Suaugusiųjų dramos būrelio pasirodymas Jurbarko r. Paulių bendruomenės namuose

K. Laurinaitė

     

21 d. 17.00 val.

Draugiškos futbolo varžybos Jaunimas – Veteranai

V. Sutranavičius

23 d. 11.25-13.05 val.

Integruota geografijos ir matematikos pamoka 6 kl. mokiniams „Geografinių duomenų vaizdavimas įvairių tipų diagramomis“

K. Laurinaitė

J. Gudžiūnaitė

23 d. 13.15 val.

Integruota lietuvių k. ir muzikos pamoka 3 kl. mokiniams

L. Žilevičius

23-27 d. d.

10-14 val.

23 d.

24 d.

25 d.

26 d.

27 d.

Seredžiaus krašto muziejaus savaitė:

Muziejaus pažinimo diena

Kulinarinio paveldo diena

Amatų diena

Duonos kepimo edukacija

„Edukacijų mugė“. Pynimo iš vytelių amato pristatymas

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

M. Baršauskienė

L. Žilevičius

26 d. 12.00 val.

Edukacinė išvyka 9 kl. mokiniams į Kauno HE. Integruota fizikos, geografijos , istorijos pamoka  „Elektros energijos gamyba ir perdavimas“.

P. Baršauskas

25 d. 10.20 val.

Integruota  anglų k. ir dailės pamoka 8 kl. mokiniams „Menas ir dizainas“

A. Masaitienė

R. Mačiulytė

26 d. 12.00 val.

Edukacinė popietė 1-3 kl. mokiniams „Kūrybinėse dirbtuvėlėse“

D. Nekriošienė

27 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas „Integruotos pamokos: lūkesčiai, pasiekimai, galimybės“

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

J. Gudžiūnaitė

27 d. 19.00 val.

Šakių r. Plokščių dramos būrelio spektaklio „Orakulas“ premjera.

K. Laurinaitė

27 d. 19.00

„Jaunųjų šaulių“ sąskrydis, skirtas Partizanų, kariuomenės ir visuomenės dienai paminėti.

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

30 d. 8.30-10.10  val.

Integruota dorinio ugdymo (tikybos) ir muzikos pamoka 1-3 kl. mokiniams „Bažnyčia – maldos namai“

D. Stanišauskaitė

L. Šimkevičienė

30 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas. Pradinių klasių mokinių skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžių kontrolė.

L. Šimkevičienė

     
     
     

BALANDŽIO MĖN.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Balandžio  mėn.

Kūrybinis projektas „Ukraina gina viso pasaulio laisvę“

R. Mačiulytė

07 d. 8.30 val.

5-9 klasių mokinių edukacinė išvyka į Molėtų observatoriją. Edukacinė programa „Etnokosmologija –   ryšiai su kosminiu pasauliu“.

P. Baršauskas

M. Baršauskienė

07 d. 12.20 val.

Integruoto ugdymo lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 1 kl. „Pavasario kalba“

J. Žilevičienė

08 d. 11.20 val.

Naujų edukacinių erdvių pažintiniame take pristatymas „Daržas traukinyje“ ir „Vabalų viešbutis“

K. Laurinaitė

A.    Dovidaitienė

R. Andrejūnienė

08 d. 16.00 val.

Bendruomenės išvyka  Kauno Nacionalinio dramos teatro spektaklį „Aš – Moljeras“

L. Šimkevičienė

09 d. 16.00 val.

Seredžiaus mėgėjų teatro pasirodymas respublikiniame teatro festivalyje  Kauno r. Liučiūnų laisvalaikio salėje

K. Laurinaitė

11 d. 9.25 val.

Integruota dailės ir technologijų ir dorinio ugdymo pamoka 2 kl. „Šv. Velykos ir margučių raštai“

D. Nekriošienė

D. Stanišauskaitė

11, 13, 25, 27, 29 d. d

6, 8 kl. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

J. Gudžiūnaitė

12 d. 8.30 val.

Paskaita 7-9 kl. mokiniams  „Meilės termometras“ pagal Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą

L. Bakšenskienė

V. Večerskienė

12 d. 9.30 val.

Rytmetis „Tark žodelį – prakalbink paukštelį“ IPUG ugdytiniams

J. Žilevičienė

     

13 d. 13.00 val.

Aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2022“. Dalyvauja įstaigos darbuotojai

L. Šimkevičienė

L. Petrauskas

14 d. 8.30-13.00 val.

Integruoto ugdymo diena pradinių klasių mokiniams  „Marguti, riedėk!“

IPUG pramoga „Ridu ridu margučius“

J. Žilevičienė

Pradinių klasių mokytojai

IPUG mokytojos

14 d., 28 d. 13.05 val.

„Kūrybinės dirbtuvėlės“ 1-3 kl. mokiniams

D. Nekriošienė

     
     

15 d. 11.20 val.

Aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2022“. Dalyvauja mokiniai.

L. Šimkevičienė

L. Petrauskas

L. Bakšenskienė

19 d. 9.00 val.

Mokytojų pasitarimas „Pagalbos teikimas mokiniams,
patiriantiems ugdymosi sunkumų“

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

J. Gudžiūnaitė

22 d. 9.00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas „Mokymo organizavimas
netradicinėse erdvėse, mokymo(-si) “kitaip” metodų
taikymas pamokose

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

J. Gudžiūnaitė

24 d. 18.00 val.

Seredžiaus kaimiškos muzikos ansamblio „Aidija“ koncertas Klausučių KC

V. Štilpa

27 d. 12.00 val.

Piemenėlių šventė

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

     
     

29 d. 13.00 val.

Koncertas Motinos dienai „Laiškas mamai“

L. Šimkevičienė

29 d. 19.00 val.

Vokalinio ansamblio „Melodija“ pasirodymas respublikiniame renginyje Čekiškės KC „Apjuoskim Lietuvą“

L. Šimkevičienė

     

KOVO MĖN.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Kovo mėn.

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių!“ (pagal atskirą veiklų planą)

L. Bakšenskienė

L. Janutė

1 d. 13.00 val.

Užgavėnių šventė „Varom žiemąǃ“

IPUG Užgavėnių šventė „Žiema žiema, bėk iš kiemo“

L. Šimkevičienė

Pradinių klasių mokytojai

A. Dovidaitienė

R. Andrejūnienė

1 d. 13.30 val.

„Pažink Aziją. Susitikimas su keliautoju, japonologu rašytoju dr. Aurelijumi Zyku

V. Kučinskienė

2 d. 12.20 val.

2-3 kl. „Pasaulio pažinimo” olimpiada ,,Mano gaublys‘‘2022

K. Laurinaitė

D. Nekriošienė

L. Žilevičius

3 d. 13.00 val.

Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas

L. Šimkevičienė

D. Milkintienė

K. Laurinaitė

Pradinių klasių mokytojai

4 d. 14 val.

6-8 kl. Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 2022

K. Laurinaitė

1-15 d. d.

Renginių ciklas Lietuvai:

Pradinių klasių piešinių ir rankdarbių paroda „Mano šalelei…“

5-9 kl. mok. dailyraščio konkursas

„Piešk ir rašyk – gražiausi lietuviški žodžiai ir patarlės“

Paroda „Seniausia knyga mano namuose“

L. Šimkevičienė

J. Žilevičienė

D. Milkintienė

R. Mačiulytė

6 d. 11.00 val.

„Pavasario (Kaziuko) mugė“

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė
P. Baršauskas

M. Baršauskienė

V. Sutranavičius

8 d. 14.00 val.

Pėsčiųjų žygis, skirtas Moters dienai paminėti

K. Laurinaitė

D. Sutranavičienė

     

10 d. 13.00 val.

Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos progai paminėti

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

15 d. 8.30 val.

1-3 kl. mokinių išvyka į Raudondvarį. Edukacija ,,Jūratė ir Kastytis‘‘

D. Nekriošienė

J. Žilevičienė

L. Žilevičius

15 d. 14.00 val.

Akcija, skirta Knygnešio dienai „Atminties žvakelė ant knygnešio kapo“

M. Baršauskienė

16 d. 9.30 val.

Integruoto ugdymo istorijos, technologijų 5-9 kl. mok. pamoka-išvyka į Šiaulius, į Chaimo Frenkelio vilą-muziejų

R. Rulevičius,

S. Paulauskienė

A. Masaitienė

17 d. 12.15 val.

NVŠ kūrybinių dirbtuvėlių edukacija (1-3 kl. mokiniams)

D. Nekriošienė

19 d. 17.00 val.

Draugiškos krepšinio varžybos Seredžius – Čekiškė

V. Sutranavičius

21-25 d. d.

Kūrybinių darbų paroda-konkursas „Muzikos garsai gali „skambėti“ ir taipǃ“, skirtas kompozitoriaus S. Šimkaus 135-osioms metinėms paminėti

L. Šimkevičienė

S. Paulauskienė

Pradinių kl. mokytojai

Vaikų dienos centras

Mokinių taryba

27 d. 13.00 val.

Teatro dienos paminėjimas

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

31d.12.15 val.

NVŠ kūrybinių dirbtuvėlių edukacija (1-3 kl. mokiniams)

D. Nekriošienė

VASARIO MĖN.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

7-12 d.12-14 val.

,,Mini žiemos olimpinės varžytuvės‘‘ 1-9 kl. mokiniams

Ž.Stankūnas

L.Žilevičius

J. Žilevičienė

D.Nekriošienė

8 d. 12.20 val.

Integruota lietuvių k. ir gamtos pažinimo pamoka 2 kl. mokiniams „Daiktai ir medžiagos aplink mus“

D. Nekriošienė

10 d. 11.25-13.05 val.

Integruoto ugdymo dailės ir technologijų, fizinio ugdymo pamoka „Sniego rūmai“ 1 klasės mokiniams

J. Žilevičienė

11 d. 13.00 val.

Visuotinas mokinių tėvų susirinkimas

K. Laurinaitė

12 d. 15.00 val.

Draugiškos tinklinio varžybos Seredžius – Vilkija

V. Sutranavičius

14 d. 9.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis. I- ojo pusmečio ugdymo(si) rezultatų aptarimas.

K. Laurinaitė

16 d. 13.00 val.

Koncertas „Tau, Lietuvaǃ“, skirtas Vasario 16-osios paminėjimui. Koncertuoja Kauno r.  Vilkijos KC Padauguvos vokalinis moterų ansamblis (vad.A.Furmonas)  ir Seredžiaus S. Šimkaus mokyklos-daugiafunkciointe centro  kaimiškos muzikos ansamblis „Aidija“ (vad. V.Štilpa)

K.Laurinaitė

V.Štilpa

L. Šimkevičienė

17 d. 9.00 val.

VGK išplėstinis posėdis „SUP turinčių mokinių rezultatų aptarimas per I pusmetį“

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

19 d. 11.00 val.

Tinklinio turnyras Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

V. Sutranavičius

21d. 13.00-15.00 val.

5-9  kl. mokinių baudų metimo ir krepšinio varžybos

Ž.Stankūnas

23 d. 12.00-14.00

MNPP ,,Pilietiškumo diena‘‘

L.Žilevičius

J. Žilevičienė

D.Nekriošienė

23 d. 8.30-10.10 val.

Integruoto ugdymo geografijos ir anglų kalbos pamoka 8 kl. mok. „ Jungtinė karalystė“

K. Laurinaitė

A. Masaitienė

24d. 16.30 val.

Bendruomenės išvyka į Girstučio KC, spektaklis ,,Pasiklydęs skambutis“

M.Baršauskienė

P.Baršauskas

25 d. 10.20-12.10 val.

Integruoto ugdymo lietuvių kalbos ir geografijos pamoka 7 kl. mok. „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“

D. Milkintienė

K. Laurinaitė

25 d. 14.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Mokymo lėšų panaudojimas 2021 metais ir 2022 metų perspektyvos

K. Laurinaitė

E. Gvildienė

SAUSIO MĖN.

Data, laikas

 

Veikla 

Atsakingas

7 d. 9.00 val.

Mokytojų pasitarimas. Mokyklos veiklos plano 2022 m. projekto pristatymas

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

J. Gudžiūnaitė

13 d. 8.30 val.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija…“

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

14 d. 14.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokyklos veiklos plano 2022 m.

K. Laurinaitė

E. Gvildienė

18 d. 13.10 val.

Kūrybinė valandėlė pradinių klasių mokiniams „Mikė Pūkuotukas pasakoja…“, rašytojo A. A. Milno 140-osios gimimo metinėms paminėti.

V. Kučinskienė

Klasių vadovai

20 d. 16.00 val.

Bendruomenės išvyka į festivalį „1000 žibintų“  Rumšiškėse ir Raudondvario dvarą

L. Šimkevičienė

24 d. 14.00 val.

5-9 kl. mok. tritaškių metimo ir draugiškos krepšinio varžybos

Ž. Stankūnas

28 d. 18.00 val.

Vakaronė „Kaimynėli, būki svečiasǃ“.  Dalyvauja Raseinių r. Plikių ir Kauno r. Čekiškės saviveiklininkai

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

29 d. 15.00 val.

Tinklinio varžybos Seredžius – Vilkija

V. Sutranavičius

Gruodžio mėn.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

1-20 d. d.

„Adventinio – kalėdinio kiemelio“ kūrimas mokyklos kieme. Žvakių įžiebimas pirmą savaitės dieną.

K. Laurinaitė

L. Bakšenskienė

7 d. 8.30 val.

Geros savijautos programa 1-3 kl. mok. „Vaikų emocinės savijautos bei psichikos gerinimas panaudojant pasakų terapijos metodus“

L. Šimkevičienė

Pradinių kl. mokytojai

9 d. 11.00 val.

Mokytojų pasitarimas. Signalinio semestro rezultatų aptarimas

J. Gudžiūnaitė

10 d. 17.00 val.

Eglutės įžiebimo šventė (kartu su seniūnija)

K. Laurinaitė

12 d. 11.00 val.

Adventinis rytmetis Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje „Uždekime žvakelę…“

L. Šimkevičienė

17 d. 17.00 val.

Adventinė vakaronė

M. Baršauskienė

23 d.

9.30 val.

11.00 val.

13.00 val.

Kalėdinė eglutė IPUG vaikams

Kalėdinė eglutė pradinių klasių mokiniams

Kalėdinė popietė 5-9 kl. mokiniams

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

IPUG mokytojos ir klasių vadovai

17-21 d. d.

Gerumo akcija prieš Šv. Kalėdas „Gerumo sparnai…“

L. Bakšenskienė

Mokinių taryba

20 d. 8.30 val.

Geros savijautos  programa 5-9 kl. mok. „Gongai-Kvėpavimas-Atsipalaidavimas“

L. Šimkevičienė

Kl. vadovai

28-29 d. d. 9.00 val.

10.00 val.

30 d. 9.00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas „Klasės vadovų ir pagalbos vaikui specialistų bendradarbiavimas kuriant psichologiškai saugią aplinką mokykloje“

Mokytojų pasitarimas. Mokyklos įsivertinimas –darbas grupėse.

Veiklos mokykloje savo nuožiūra. Pasirengimas mokyklos veiklos plano 2023 m. kūrimui.

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

L. Šimkevičienė

Visi mokytojai

Lapkričio mėn.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
03, 04 d. 09.00 val. Mokytojų pasitarimas. Mokyklos veiklos įsivertinimas. Darbas grupėse. K. Laurinaitė L. Šimkevičienė
09 d.15 val. Edukacija ,,Išmokime lieti žvakelę ir pasipuoškime namus‘‘. M.Baršauskienė L.Bakšenskienė
11 d. Kūrybinė akcija Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimui. Dėlionės „Visi skirtingi – visi lygūs!“ kūrimas (atskirai klasėms). L.Bakšenskienė R.Mačiulytė Pradinių kl. mokytojai
12 d. 11.50 val. Popietė 5-9 klasių mokiniams ,, Duonos kelias‘‘. M.Baršauskienė 5-9 klasių vadovai
17d. 8.30 val. Netradicinė integruota geografijos-anglų k. pamoka 7–9 kl. mokiniams Birštono krašto muziejuje „Žemės turtai Lietuvoje ir pasaulyje“. A.Masaitienė K.Laurinaitė L.Bakšenskienė
17d. 17 val Mokyklos  bendruomenės išvyka į Kauno filharmoniją, koncertas ,,Holivudo žvaigždės‘‘. L.Šimkevičienė K.Laurinaitė
20 d. 17.00 val. Draugiškos krepšinio varžybos Klausučiai – Seredžius. V. Sutranavičius
23 d.8.30-10.10 Susitikimas su karininku Broniumi Girdzijausku. Viktorina, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. R.Rulevičius K.Laurinaitė 5-9 klasių vadovai
23d. 15 val. Edukacija ,,Kalėdinis vainikas savomis rankomis‘‘. M.Baršauskienė L.Bakšenskienė
26d. Tėvų diena (mokinių profesinis orientavimas) K.Laurinaitė J.Gudžiūnaitė Klasių vadovai
26 d. Tradicinis  retro dainų vakaras „Rudens melodija“. L.Šimkevičienė

Spalio mėn.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
1 d.  9.30 val.   Integruota dailės ir technologijų pamoka pradinių klasių mokiniams Jurbarko edukacijos kūrybinėse dirbtuvėlėse „Meno kūriniai iš ekologiško plastilino-modelino“. J. Žilevičienė L. Žilevičius
2 d. 12.00 val. Tradicinis futbolo turnyras Daugiafunkcinio centro taurei laimėti K. Laurinaitė V. Sutranavičius
5 d. 8.30-13.00 val. Mokytojų dienos šventė. Mokinių savivaldos diena. K. Laurinaitė Mokinių taryba
7 d. 10.30 val.   Integruota gamtos ir istorijos pamoka 5–6, 7 kl. mokiniams „Tauragės krašto istorija ir gamta“.* R. Rulevičius L. Bakšenskienė
8 d. 13.00-15.40 val. 1-9 kl.mokinių tėvų susirinkimai (mokinių tėvų rinkimai į Mokyklos Tarybą, Tėvų dienos organizavimo klausimai) 1 ir 5 klasių mokinių adaptacija. Naujai atvykusių mokinių adaptacija. K. Laurinaitė Klasių vadovai
15 d. 13.00 val. 14.00 val. „Solidarumo bėgimas“: 1-4 kl. 5-9 kl. L. Bakšenskienė Ž. Stankūnas L. Žilevičius
16 d. 16.00 val. Kaimo kapelų šventė „Grok, armonika, grokǃ“   K. Laurinaitė V. Štilpa
25-29 d. d. Akcija „Nepalikime nesutvarkyto kapo“ L. Bakšenskienė Klasių vadovai
23 d. 15.00 val. Popietė „Žodis ir daina sušildys rudenį…“. Kauno r. Liučiūnų KC dramos būrelio spektaklis „Trys seserys“ ir ansamblio „Griežlė“ koncertas K. Laurinaitė V. Štilpa
25 d. 14.00 val. Mokyklos vadovų bei IPUG mokytojų pasitarimas. IPUG vaikų adaptacija L. Šimkevičienė A. Dovidaitienė
28 d.  14.00 val. Mokyklos tarybos posėdis. Tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai, veiklos planavimas K. Laurinaitė

Rugsėjo mėn.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
01 d. 10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė P. Baršauskas L. Šimkevičienė
03 d. 13.00 val. 5-9 kl. mokinių sveikatinimo žygis baidarėmis Dubysos upe R. Rulevičius L. Žilevičius
03 d. 18.00 val. Seredžiaus bendruomenės vakaronė „Kai mes kartu – labai smagu“ K. Laurinaitė L. Šimkevičienė
06 d.  9.00-11.00 val. Fizinio ugdymo „Pamoka kitaip“ 5-8 kl. mokiniams. Žygis pėsčiomis į kompozitoriaus S. Šimkaus gimtinę Motiškių k. Ž. Stankūnas
09 d. 8.30-13.00 val. Integruoto ugdymo diena 1-3 kl. mokiniams „Žymiausias Seredžiaus krašto kompozitorius“, skirta S. Šimkaus 135-osioms gimimo metinėms D. Nekriošienė
14 d. 14.00 val. VGK posėdis.  Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu. L. Šimkevičienė
22 d. 19.30 val. Baltų vienybės dienos paminėjimas prie Palocėlių L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
24 d. 8.30 val. Edukacinė išvyka į Jurbarką. Integruota dailės ir technologijų pamoka pradinių klasių mokiniams „Meno kūriniai iš ekologiško plastilino-modelino“ L. Žilevičius J. Žilevičienė
25 d. 11.00 val. Futbolo turnyras Mokyklos-daugiafunkcio centro taurei laimėti V. Sutranavičius
28 d. 13.10 „Penktokų krikštynos“  J. Žilevičienė 9 klasė
29 d. 8.30 val. ir pertraukų metu Europos kalbų dienos paminėjimas Masaitienė D. A. Morkūnienė

Gegužės mėn.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

05 mėn.  (reikalui esant)

VGK, klasių vadovų, mokytojų pasitarimai nuotoliniu būdu

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

01 d. 11.00 val.

„Palemono taurės“  krepšinio 3×3 turnyras

V. Sutranavičius

05 d. 16.00 val.

Mokyklų tinklo pertvarkymo pristatymas bendruomenei (nuotoliniu būdu per Zoom platformą)

P. Baršauskas

10-14 d.

Lietuvių kalbos ir knygos savaitė

M. Baršauskienė

D. Milkintienė

10, 14, 17, 21 d. 8.30-13.00 val.

Integruoto ugdymo pamokos „Žaliojoje erdvėje“ (pagal atskirą planą)

Mokyklos vadovai

Dalykų mokytojai

5-14 d. d.

Plakato konkursas IPUG ir 1-5 kl. Mokiniams „Saugokime ir mylėkime gamtą“. Plakatų ekspozicija mokyklos parke

D. Nekriošienė

L. Juškienė

15 d. 18.00 val.

Draugiškos futbolo varžybos Seredžius – Skirsnemunė

V. Sutranavičius

18 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų ir mokyklos internetinės svetainės darbo grupės pasitarimas „Mokyklos internetinė svetainė – mokyklos veidas“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

21-28 d. d.

Akcija, skirta „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ . „Ant lėktuvo sparnų savo maldą nešu“.

L. Bakšenskienė

L. Veličkienė

     

27 d. 8.30-13.00val.

Integruoto ugdymo diena IPUG ir pradinių klasių mokiniams „Mūsų gyvūnėliai“

J. Žilevičienė

D. Vasiliauskienė

L. Žilevičius

31 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų pasitarimas. Pradinių klasių mokinių skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžių kontrolė.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

     
     
     

Balandžio mėn.

     

6 d. 11.00 val.

Mokytojų pasitarimas. „Gabių, SUP ir patiriančių ugdymos(si) sunkumų mokinių poreikių tenkinimas ugdymo procese. Nepanaudotos galimybės“.

Geroji patirtis. Metodinės naujovės dirbant Zoom

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

12 d. 11.20 val.

Šventė „Marguti, riedėk!“

D.Nekriošienė

Pradinių klasių mokytojai

16 d. 12.20 val.

Psichologės paskaita 10 kl. mok.  „Ruošiuosi patikrai be streso“

L. Janutė

19 d.

Lankstinukų „Kalbos ugdymo atmintinė tėveliams“, „Kodėl nesiseka mokykloje“, „Kaip tobulinti vaiko tartį“, „Vaikų kalbos vystymasis ir sutrikimų priežastys“, „Sulėtėjusi ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida“ tobulinimas ir platinimas ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams.

J. Žilevičienė

19 d. 10.20 val.

Viktorina 5-7 kl. mok. „Ekologija ir gamta“(Zoom 5-7 kl.)

L. Juškienė

23 d. 8.30 val.

Pasaulinė paukščių dienos paminėjimas (Zoom, 6 kl.)

L. Veličkienė

23 d. 11.15 val.

Jurginių šventė. Integruota etninės kultūros ir muzikos pamoka 5-6 kl. mok.

M. Baršauskienė

L. Šimkevičienė

23-30d.

IPUG ir pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Žiedai mamai“.

IPUG mokytojos

Pradinių klasių mokytojos

     

30 d.

Muzikinis pasveikinimas Motinos dienos proga mokyklos Facebook tinklapyje

L. Šimkevičienė

30 d. 12.20 val.

Tarptautinės Motinos žemės dienos paminėjimas (Zoom, 7 kl.)

L. Veličkienė

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių!“ (pagal atskirą veiklų planą)

L. Bakšenskienė

L. Janutė

1-15 d. d.

Renginių ciklas Lietuvai (virtualus):

Pradinių klasių piešinių ir rankdarbių paroda „Mano šalelei…“

5-10 kl. mok. dailyraščio konkursas

„Piešk ir rašyk – gražiausi lietuviški žodžiai ir patarlės“

Virtuali paroda „Knyga – istorijos liudininkė…“

L. Šimkevičienė

J. Žilevičienė

M. Baršauskienė

D. Milkintienė

R. Mačiulytė

10-11 d. d.

(nuo 19 val.)

Šviečianti instaliacija „Kovo 11“ Palemono kalno šlaite

P. Baršauskas

     

11 d.

Virtualus sveikinimas bendruomenei Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos proga Facebook tinklapyje

L. Šimkevičienė

V. Štilpa

12 d. 9.20 val.

Atvira integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka „Pakeliaukime Seredžiaus krašto upėmis ir upeliais“

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

16 d.

Akcija, skirta Knygnešio dienai „Atminties žvakelė ant knygnešio kapo“

M. Baršauskienė

18 d. 14.00 val.

Dešimtokų šimtadienis

J. Žilevičienė

K. Laurinaitė

22 d. 10.20 val.

Virtuali Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegijos paskaita 5-10 kl. mok. „Augalas –  gyvas organizmas“ Žemės dienai paminėti.

L. Juškienė

24 d. 13.00 val.

Pradinių klasių mok. skaitovų konkursas

J. Žilevičienė

Pradinių kl. mokytojai

27 d.

Suaugusiųjų dramos būrelio spektaklio “Pagalba iš dangaus“ vaizdo įrašas Youtube, skirtas Teatro dienai paminėti

K. Laurinaitė

Vasario mėn.

8-12 d. d. 

Mokinių tėvų susirinkimai (nuotoliniu būdu per Zoom)

Klasių vadovai

12 d. 10.20 val.

Konkursas 5-10 kl. mok. „Ar žinai Lietuvos istoriją?“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (nuotoliniu būdu per Zoom)

R. Rulevičius

15 d. 10.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis „Gabių, SUP ir patiriančių ugdymos(si) sunkumų mokinių poreikių tenkinimas ugdymo procese. Nepanaudotos galimybės.“ I- ojo pusmečio ugdymo(si) rezultatų aptarimas

P. Baršauskas

16 d.

Moterų klubo „Avilys“ akcija „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“ mokyklos Facebook paskyroje

M. Baršauskienė

16 d.

„Daina tau, Lietuva“. Muzikinis pasveikinimas mokyklos Facebook paskyroje

L. Šimkevičienė

26 d. 14.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Mokymo lėšų panaudojimas 2020 metais ir 2021 metų perspektyvos (per Zoom)

P. Baršauskas

Sausio mėn.

11, 18, 25 d. 14.00 val.

Mokytojų pasitarimai per Zoom

P. Baršauskas

13 d. 10.20 val.

Pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija…“ per Zoom. Dalyvauja įvykių liudininkas, Seimo gynėjas Algimantas Pečiukaitis

Virtuali foto paroda mokyklos Facebook paskyroje „Mes jus menam…“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

L. Bakšenskienė

18 d. 15.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. 2021 m. veiklos plano sudarymas (per Zoom)

P. Baršauskas

19 d. 10.30 val.

6 klasės atvira-integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka Jurbarko r. mokytojams Lietuvos ir gimtojo krašto piliakalniai bei legendos apie juos“

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

28 d. 16.00 val.

Geografijos popietė „Žinau, moku, galiu“ 6-10 kl.

K. Laurinaitė

Gruodžio mėn.

2-6 d.d.

 „Kalėdinio kiemelio“ kūrimas mokyklos kieme (kalėdinių dekoracijų, suvenyrų, skulptūrų ir pan. kūrimas ir eksponavimas)

L. Bakšenskienė

06 d. 19.00 val.

Eglutės įžiebimo šventė (kartu su seniūnija; virtualiai)

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

11, 18 d. 14.00 val.

Mokytojų pasitarimai dėl nuotolinio mokymo (si) per Zoom.

P. Baršauskas

11 d. 15.00 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo įšvadų. Dėl Kalėdinės eglutės organizavimo. Einamieji klausimai (nuotoliniu būdu)

P. Baršauskas

A. Žilinskė

17 d.

10.00 val.

11.00 val.

Mokinių dramos būrelio spektaklis.

Kalėdinė eglutė IPUG vaikams

Kalėdinė eglutė pradinių klasių mokiniams

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

IPUG ir prad. kl. vadovai

11-15 d. d.

Gerumo akcija prieš Šv. Kalėdas „Gerumo sparnai…“

L. Bakšenskienė

Mokinių taryba

Lapkričio mėn.

06 d. 08.15 val.

Mokyklos tarybos posėdis. Dėl nuotolinio mokymos(si) organizavimo (nuotoliniu būdu, per Zoom)

P. Baršauskas

A. Žilinskė

     

09-13 d. d.

Rudens šventė “ Karaliai rudens karalystėje“

A.    Dovidaitienė

R. Andrejūnienė

11 d. 9.00 -13.00 val.

Konstitucijos egzaminas 10 kl. mok. (virtualiai)

R. Rulevičius

10 d.

Akcija Europos sveikos mitybos dienai paminėti (atskirai klasėms)

L. Veličkienė

11 d.

Kūrybinė akcija Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimui. Dėlionės „Visi skirtingi – visi lygūs!“ kūrimas (atskirai klasėms)

L. Bakšenskienė

R. Mačiulytė

Pradinių kl. mokytojai

     

 23-30 d.

Viktorina 5-10 kl. mok. „Kas? Kur? Kodėl?“ (nuotoliniu būdu)

L. Šimkevičienė

R. Rulevičius

Dalykų mokytojai

24 d.

Mokinių tarybos ir administracijos susirinkimas „Mokinių savivaldos veikla: iniciatyvos ir jų įgyvendinimas“

L. Šimkevičienė

L. Bakšenskienė

27 d.

Mokyklos vadovų pasitarimas „1, 5 klasės mokinių adaptacija“

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

L. Janutė

Spalio mėn.

Data, laikas

Veikla

Atsakingas

5 d. 8.30-13.00 val.

Mokytojų dienos šventė. Mokinių savivaldos diena.

L. Šimkevičienė

Mokinių taryba

6 d. 8.30.-11.00 val.

Integruoto ugdymo diena prad. kl. mok. „Pažinkime Seredžiaus kraštą“

D. Vasiliauskienė

8 d. 8.30-15.00 val.

Edukacinė  išvyka į Kauną 6,7,10 kl. mok. Integruota geografijos-istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Viduramžių miestas Kaune“

K. Laurinaitė

A. Masaitienė

L. Bakšenskienė

15 d. 13.00 val.

Paskaita praktikumas 8-10 kl. mok. „Odė gyvenimui“

L. Bakšenskienė

16 d.

13.00 val.

14.00 val.

„Solidarumo bėgimas“:

1-4 kl.

5-10 kl.

L. Bakšenskienė

Ž. Stankūnas

L. Žilevičius

17 d. 14.00 val

Jubiliejinis renginys „Seredžiaus daugiafunkciui – penkeri!“

P. Baršauskas

L. Šimkevičienė

K. Laurinaitė

M. Baršauskienė

19-23  d. d.

Akcija „Nepalikime nesutvarkyto kapo“

L. Bakšenskienė

Klasių vadovai

22 d. 15.00 val.

Paskaita bendruomenei „Mitybos reikšmė žmogaus organizmui, širdies ligų profilaktikai“. Lektorė Gintarė Jonaitytė

M. Baršauskienė

23 d. 14.00 val.

Mokyklos vadovų bei IPUG mokytojų pasitarimas. IPUG vaikų adaptacija

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

A. Dovidaitienė

26 d. 9.00 val.

Mokytojų susirinkimas. 2021 m. Veiklos plano rengimas.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

L. Šimkevičienė

28 d. 9.00 val.

Mokyklos veiklos įsivertinimas. Darbas grupėse.

P. Baršauskas

J. Žilevičienė

     

 RUGSĖJO MĖN.

  Data, laikas     Veikla   Atsakingas
01 d. 10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė P. Baršauskas L. Šimkevičienė
11 d. 14.00 val. Mokytojų pasitarimas. Dėl mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo ugdymo proceso metu. J. Žilevičienė
12 d. 9.00 val. Bendruomenės išvyka į Šakių r. Lekėčius (edukacinė programa) L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
14 d. 13.10 val. „Penktokų krikštynos“ K. Laurinaitė 10 klasė
15 d. 14.00 val. Mokytojų metodinis pasitarimas „Nuotolinio mokymo(si) galimybės: priemonės, programos, metodai“ J. Žilevičienė R. Rulevičius
22 d. 19.30 val. Baltų vienybės dienos paminėjimas prie Palocėlių L. Šimkevičienė M. Baršauskienė
25 d. 8.30 val. Integruoto ugdymo diena pradinių kl. mokiniams „Rudenėlio spalvos“ J. Žilevičienė L. Žilevičius
26 d. Pėsčiųjų žygis „DUBYSOS KODAS 2020“ (kartu su bendruomene ir „Skalvių žygiai“) P. Baršauskas L. Šimkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        L. Šimkevičienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“