Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Pamokos kitaip

2021-06-07
ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ

Vaikystė – tai margas drugelis,
Vaikystė – tai sapnas gražus,
Ji lekia kaip lengvas vėjelis
Ir greitai skaičiuoja metus.

Greitai prabėgo vieneri metai. Pirmokai jau pažįsta visas raides, išmoko skaityti, rašyti, skaičiuoti. O vakar jie parodė trumpą vaidinimą, kurį paruošė ,,Abėcėlės šventės“ proga. Visus kviečiu bent jau virtualiai pasigrožėti mūsų klasės vaidybiniais įgūdžiais. Norėdami peržiūrėti ir / arba atsisiųsti filmuotą medžiagą, spauskite šią nuorodą: https://drive.google.com/file/d/1foye6uAlwnamzrw5RLXW3HD9lWJyaQ7S/view?usp=sharing

Gražios dienos!
Mokytoja Dalia

——————————————————————————————————————–

2021-03-12

Integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka 6 kl. „Pakeliaukime Seredžiaus krašto upėmis ir upeliais“. Pamoka vesta nuotoliniu būdu Jurbarko rajono mokytojams.

Pamokos uždavinys: Dalyvaudami virtualioje kelionėje Seredžiaus krašto upėmis ir upeliais, dirbdami grupėse ir individualiai, naudodamiesi savo patyrimu, susipažinę su pateikčių medžiaga, išvardinsite 4-5 upės dalis, paaiškinsite 2-3 hidronimus, išvardinsite 2-3 prie upių esančius objektus, nurodysite 2-3 upių panaudojimo būdus.

Pasimatavę savo žinias ir gebėjimus, pasikvietę į virtualią kelionę palydovą vandens Lašelį, mokiniai aptarė, kodėl žmonijai svarbus vanduo. Upių svarbą mokiniai galėjo pamatyti ir miestelių herbuose ( tarp jų ir Seredžiaus), kuriuose vaizduojami laivai, žuvys, tiltai  ar kt. Stebėdami Seredžiaus seniūnijos žemėlapius aptarė žemėlapių mastelį, upių geografines sąvokas: ištakas, tėkmę, žiotis bei intakų kryptis. Apsistojome prie Seredžiaus krašto upių: Nemuno, Dubysos, Pieštvės ir Armenos. Mokiniai aptarė seniūnijos ribas, besiribojančias upėmis. Apibendrinę ir pasitikrinę savo gebėjimus mokiniai ieškojo atsakymo,  kas yra  hidronimai ir kaip galima paaiškinti vandenvardžių kilmę. Pasiskirsčius grupėmis mokiniams teko sukurti paaiškinimą, pasakojimą Nemuno, Dubysos, Pieštvės ir Armenos  pavadinimo kilmei paaiškinti, kurį vėliau palygino su moksliniu, esančiu A. Vanago sudarytame hidronimų žodyne.

            Virtuali kelionė tęsėsi upių pakrantėmis,  mokiniai įvardijo po keletą svarbių objektų, esančių prie Dubysos ir Pieštvės. Stebėdami nuotraukas aptarė objektų: Padubysio malūno, ankstesnių ir dabartinio Dubysos tiltų, Palemono kalno ir šv. Jono šaltinėlio svarbą serediškių gyvenime.

            Aptardami upių naudą priminėme mokiniams, kaip mūsų senoliai skalbdavo žlugtą, Nemunu plukdydavo sielius, vaikai patys pasakojo, kaip mūsų krašto upėse žvejoja, maudosi, upėmis plaukia baidarėmis ar valtele, prie upių pastatytos hidroelektrinės mūsų namams tiekia elektrą.

            Atlikę refleksijos užduotį mokiniai minė mūsų krašto etnografo Prano Virako prieš šimtmetį užrašytas mįsles.

            Pamokos pabaigoje mokiniai pasitikrino savo pažangą, palygino su žiniomis pamokos pradžioje. Su mokiniais atsisveikino kelionėje juos lydėjęs Lašelis. Ir jis, ir mes, mokytojos, palinkėjome vaikams atsakingai vartoti vandenį ir jį tausoti.

Geografijos mokytoja Kristina Laurinaitė ir etninės kultūros mokytoja Margarita Baršauskienė

Pamokos Vasario 16-ąjai

Paskutines istorijos pamokas prieš išeinant atostogų 5-10 klasių mokiniai skyrė Vasario 16-ąjai- Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.  Pamokos pradžioje mokiniai pasidalino savo jau turimomis žiniomis apie šią svarbią Lietuvos istorijos datą. Po to visi gavo bendrą mokytojo užduotį ir paskirtą laiką ruošėsi savarankiškai ieškodami informacijos internete. Pasibaigus skirtam laikui, buvo aptarta, ką kam pavyko išsiaiškinti.  Istorijos mokytojas R.Rulevičius mokinimas pademonstravo skaidres ir papasakojo įdomias istorijas apie Vasario 16-osios akto pasirašymo aplinkybes ir šio dokumento originalų paieškas. Pamokos apibendrinimui visi mokiniai sprendė žaismingą testą Quizizz aplinkoje.

Integruota geografijos ir etninės kultūros pamoka apie Lietuvos piliakalnius

Sausio 19 d. geografijos mokytoja metodininkė Kristina Laurinaitė ir etninės kultūros vyr. mokytoja Margarita Baršauskienė šeštos klasės mokinius pakvietė į netradicinę, integruotą geografijos – etninės kultūros pamoką ,,Lietuvos ir gimtojo krašto piliakalniai bei legendos apie juos‘‘. Pamokos tema pasirinkta ne atsitiktinai – geografijos pamokose šeštokai mokosi apie Lietuvos paviršių,  be to, gyvename prie vieno gražiausių Lietuvos piliakalnių, tad kaip neprisiminti legendų apie juos.

Atvira pamoka vyko  nuotoliniu būdu, ją stebėjo keletas mūsų mokyklos ir rajono mokytojų.

Bendru mokytojų sutarimu pirmoji pamoka buvo skirta žinioms praplėsti apie Lietuvos, o antroji apie gimtojo krašto piliakalnius.

Pirmos pamokos pradžioje mokiniai buvo supažindinti su pamokos uždaviniu-įvardinti 3-4 Lietuvos ir gimtojo krašto piliakalnius bei papasakoti 1-2 legendas apie juos.

Pokalbio būdu aptarta, kiek mokiniai yra aplankę Lietuvos piliakalnių. Geografijos sąvokų žinias mokiniai pasitikrino Flippity programos pagalba.

Išsiaiškinę, ką vadiname legenda etninėje kultūroje ir geografijoje, mokiniai skaidrių su gausiomis iliustracijomis dėka neakivaizdžiai keliavo nuo vieno piliakalnio prie kito, atliko įvairias geografines užduotis, analizavo legendas apie piliakalnius.

Pamokos pabaigoje papildytas žinias apie Lietuvos piliakalnius mokiniai apibendrino atsakydami į pateiktus klausimus.

Antroje pamokoje mokinių laukė kūrybiniai darbai. Teko įvardinti žinomiausi Lietuvos ir gimtojo krašto piliakalnius, virtualiai pakeliauti vadinamuoju Rojaus keliu, apskaičiuoti atstumus tarp piliakalnių, susiskirsčius į Gediminaičių ir Ramiųjų grupes kurti legendos apie Veliuonos Gedimino kapo ir Ramybės piliakalnius. Peržiūrėjus filmą ,,Tautos dvasia gyva istorijoje ir legendose‘‘, kuris sukurtas kartu su jau buvusiais mokyklos mokiniais, teko atlikti užduotis ir prisiminti legendą apie Palemono piliakalnį.

Smagi buvo pamokos refleksija: teko atsakyti į netikėtą klausimą, atitekusį „atvertus“ pasirinkto skaičiaus  lapelį.

Pamokų laikas prabėgo greit. Tikimės, kad įdėtas darbas ruošiantis integruotai geografijos-etninės kultūros pamokai buvo mokiniams naudingas – įtvirtino ir praplėtė žinias apie paslaptinguosius piliakalnius.

Mokytojos Kristina ir Margarita

2020 m. rugsėjo 25 d.

„Atmintis gyva“ – istorijos ir etnokultūros integruota 5-6 kl.  pamoka, skirta žydų gyvenimui Seredžiuje ir jų tautos  genocidui atminti,  vyko gyvai  susipažįstant su istoriniais miestelio paminklais.

                           Sustojome prie buvusio žydų gyvenamo namo (dabar čia įkurtas krašto muziejus), kur vaikai  susipažino su žydų tautos gyvenimo tradicijomis mūsų miestelyje. Pagrindine gatve patraukėme prie buvusių žydų maldos namų vietos. Čia prieš kelerius metus pastatytos atminimo  stelos, prie kurių mokiniai padėjo atminimo akmenėlius. Kalbėjome apie genocidą, pražudžiusį  didžiąją žydų tautos dalį. Skaitėme įrašą, skirtą iš Seredžiaus kilusiam JAV aktoriui ir dainininkui Elui Džolsonui atminti.

Grįždami užsukome į žydų kapines, kuriose dar galima įžvelgti palaidojimo vietas ir aptikti keletą likusių paminklų su užrašais jidiš kalba.

Mokiniai suprato, kokia svarbi tolerancija kiekvienam žmogui, visai nesvarbu, kokios jis tautybės. Jie suvokė, kad šiandieninė Lietuva, kaip ir mūsų miestelis,  turi būti saugūs namai visoms tautoms.

————————————————————————————————————-

2020 m. sausio 6 d. Etninės kultūros pamoka 5 kl.

Tema: „ Linas senojoje lietuvių sodyboje“.

Pamoka vyksta mokyklos muziejuje.

Muziejuje yra linų, tad mokiniai pamatė, kaip atrodo linų sėklos – sėmenys, netgi paragavo jų. Aptarta, kokie darbai lietuvio sodyboje buvo reikalingi linų apdirbimui, susipažino su linų šukomis, rateliu. Lankčiais. Aptartos audimo staklės, stebėtos muziejuje esančios šaudyklės, audiniai: staltiesės, rankšluosčiai.

Monografijoj „Seredžius“ surastos P. Virako užrašytos mįslės ir patarlės, mįslės įspėtos, patarlės paaiškintos.

Refleksija: žaidimas „Atpažįstu linų darbo įrankį“.

Etninės kultūros mokytoja Margarita Baršauskienė

———————————————————————————————————————-

Šių metų spalio 23 dieną 5 klasės mokiniai turėjo Gamtos ir žmogaus pamoką kitaip “Gyvi organizmai šalia mūsų”.
Mokiniai poromis pasiruošė mokyklos teritorijoje tyrinėti augalus, gyvūnus bei grybus. Pasiėmė priemones, reikalingas turimui ir išėjo į gamtą. Mokinių pagrindinis tikslas, kiek ir kokių gyvų organizmų galima rasti mokyklos teritorijoje rudeniop. Mokiniai fotografavo, gaudė vabaliukus, matavo sliekų ilgį, bandė atspėti, kokius rado grybus. Visa tai užrašė. Dabar lauksime pavasario. Tuomet vėl keliausime į gamtą, kad galėtume palyginti gyvus organizmus rudeniop ir pavasariop. Visi mokiniai buvo kupini įvairiausių potyrių, buvo laimingi, praplėti žinių bagažą. 

Pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti

 Rugsėjo 25 d. bibliotekoje septintokams vyko rusų kalbos pamoka tema ,,Mes iš skirtingų šalių“, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Bibliotekininkė Vilma Kučinskienė mokinius trumpai supažindino su Europos kalbomis, šalių vėliavomis. Septintokai papasakojo apie save rusiškai, kaip galėtų prisistatyti draugams iš kitų šalių, o taip pat prisiminė praėjusiais mokslo metais skaitytas rusų liaudies pasakas. Kartu su mokytoja Daiva Asta Morkūniene suvaidino pasaką ,,Pagrandukas“.

Pamoka mokiniams patiko, nes jie patys galėjo pabūti aktoriais, o taip pat pasitikrinti savo rusų kalbos žinias ir daugiau sužinoti apie kitas kalbas.

Birželio 10 dieną kartu su 7-10 klasių mokiniais lankėmės Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje Mobiliosios mokslinės laboratorijos mokymuose. Stebėjome demonstracinius bandymus, mokiniai galėjo ,,pačiupinėti“ plazminį rutulį, save pamatyti termovizoriuje ir t .t.    Mobiliajame planetariume žiūrėjome filmą ,,Gyvybės paieška visatoje“. Laboratorijos vedėjas konstatavo, kad mūsų mokiniai pakankamai gerai įsisavinę gamtamokslines žinias.

Petras Baršauskas, fizikos mokytojas

,,Skanioji daržovių mišrainė“

Gegužės 24 dieną trečiokams vyko neįprasta technologijų pamoka. Šiai pamokai mokiniai ruošėsi iš anksto. Tarėsi, kas kokius produktus atsineš ir ką gamins. Juk namuose dažnai tenka padėti ruošti maistą, tad jau vaikai žino savo mėgstamus darbus, kurie geriausiai sekasi. Pamoka vyko ne savo klasėje, o mokyklos technologijų kabinete.

Mokiniai, išklausę saugaus elgesio instruktažą ir pasiskirstę užduotimis, ėmėsi darbo. Gamino mišrainę. Smagu žiūrėti, kaip trečiokai labai atsakingai ir saugiai pjausto daržoves, jų gabalėlius maišydami, neskuba, pasitaria, stengiasi, kuo geriau atlikti užduotį. Kai buvo sudėti visi ingridientai, paruoštas patiekalas, vaikai, susitvarkę savo darbo vietas, susėdo prie stalo ir vaišinosi. Mišrainė, kurią vienbalsiai pavadinome ,,Skanioji daržovių mišrainė“, buvo tikrai labai pikantiško skonio, bet svarbiausia – darbas ir kūrybinis procesas, visiems suteikė gerų emocijų, išmokė tarpusavio bendravimo kultūros.

 Pradinių klasių vyr. mokytoja Dalia Nekriošienė

,,DŪŽTANČIŲ FORMŲ PASAULYJE“

Gegužės 23 dieną 7-10 klasių mokiniai rinkosi į neįprastą literatūros pamoką: daugiafunkcio centro salėje aktorius Alvydas Brunalas pristatė Vytauto Mačernio gyvenimui ir kūrybai skirtą programą ,,Dūžtančių formų pasaulyje“.

Aktorius papasakojo apie tragiškai trumpą Vytauto Mačernio gyvenimą, susitikimus su poeto artimaisiais ir jo kūrybos tyrinėtojais. Ir, be abejo, svarbiausia susitikimo dalis – poezijos skaitymas. Muzikos palydimi skambėjo patys gražiausi Vytauto Mačernio posmai. Mokiniai susikaupę klausėsi ,,Vizijų“, ,,Metų sonetų“, trioletų.

Pamoka prabėgo nepastebimai. Mokinių atsiliepimai: ,,negalvojau, kad gali būti taip įdomu“. ,,puiku“, ,,nepamirštama“, ,,daugiau tokių pamokų“.

Rusų poetui A.Puškinui – 220 metų

2019 m. birželio 6 d. žymiausiam rusų poetui Aleksandrui Puškinui sukaks 220 metų. Šiai gražiai sukakčiai paminėti gegužės 27 d. bibliotekoje vyko integruota rusų kalbos pamoka 9 klasėje. Mokiniai susipažino su poeto gyvenimu ir kūryba, piešė iliustracijas jo garsiai pasakai ,,Apie žveją ir žuvelę“, skaitė eiles rusų ir lietuvių kalbomis ,,Auklei“, ,,Menu akimirką žavingą“, ,,Mylėjau jus“. Rusų kalbos mokytoja Daiva Asta Morkūnienė padeklamavo ištrauką iš A. Puškino poemos ,,Ruslanas ir Liudmila“ rusų kalba. Bibliotekoje buvo surengta poeto kūrinių paroda.

Pamokos pabaigoje mokiniai turėjo pasitikrinti savo žinias ir atsakyti į klausimus apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Ši netradicinė pamoka pagilino devintos klasės mokinių žinias ir leido atsiskleisti jų kūrybiškumui. Mokinių nuomone: ,,Smagi ir neįprasta pamoka!“

Devintokai ir mokytoja Daiva Asta Morkūnienė

Rusų kalbos pamoka parduotuvėje

                      Gegužės 13 dieną mes, septintos klasės mokiniai, kartu su rusų kalbos mokytoja Daiva Asta Morkūniene vykome į parduotuvę. Čia galėjome pritaikyti žinias, išmoktas per praėjusias pamokas. Iš pradžių buvo nedrąsu, kad nežinosime, ką sakyti. Bet mokytojai padrąsinus baimė greitai dingo Su pardavėja kalbėjomės rusiškai, klausėme, kiek kas kainuoja, padėkojome už aptarnavimą. Prisipirkę saldumynų ir kitų gėrybių patenkinti grįžome į mokyklą. Diskutavome, kad buvo visai lengva bendrauti rusų kalba. Reikia tik tam gerai pasiruošti.

Tokios pamokos pagerina žinių įsisavinimą!

Simona Zobielaitytė, 7 klasės mokinė

SU KNYGA PER PASAULĮ!

  Gegužės 10 dieną 5-10 klasių mokiniams vyko integruoto ugdymo diena ,,Su knyga per pasaulį!“ Mokiniai jai ruošėsi iš anksto: rinkosi jiems mielus kūrinius ir rengė trumpas inscenizacijas.

Pirmosios dvi pamokos ir buvo skirtos paskutinėms repeticijoms. Trečiajai pamokai mokiniai rinkosi į daugiafunkcio centro salę. Po įžanginio lietuvių kalbos mokytojos Margaritos Baršauskienės žodžio apie knygos vaidmenį mūsų gyvenime scenoje atgijo mylimi knygų veikėjai: Karlsonas su savo draugu Mažyliu, Girdvainis ir Pinčukas, Eglė ir Žilvinas su vėliau medžiais paverstais vaikais… O kad žiūrovai būtų ne tik stebėtojai, jiems teko užduotis – atspėti, iš kokio kūrinio atkeliavo šie personažai. Užduotį mokiniai atliko puikiai.

Per ketvirtąją pamoką mokyklos bibliotekininkė Vilma Kučinskienė pristatė knygų vaikams ir paaugliams parodą ir pakvietė dažniau lankytis bibliotekoje, atrasti naujas knygas. O paskiau mokiniai galėjo pasitikrinti savo žinias literatūrinėje viktorinoje: reikėjo surasti ,,pasiklydusius“ kūrinius, atsakyti į kitus klausimus.

O paskutinė pamoka – nuotaikingas Lekėčių mokyklos pradinukų spektakliukas ,,Močiutės skrynia“. Tai linksma ir pamokanti istorija apie tai, ką galima sužinoti, kai netikėtai dingsta telefonai. Pasirodo, yra daug pačių įvairiausių užsiėmimų ,,ištraukus nosį“ iš telefono.

Kelionė su knyga per pasaulį mokiniams neprailgo. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų mokiniai yra kūrybingi ir išradingi.

  Lietuvių kalbos mokytoja Roma Masaitytė

Ugdymo diena ,,Savo darbais puoškime Tėvynę“

Jau ne vienerius metus organizuoju projektą ,,Savo darbais puoškime Tėvynę“. Tad ir šį pavasarį gegužės septintoji tapo neeiline diena mokyklos pradinių klasių mokiniams. Nuo pat ankstyvo ryto, nors buvo žvarboka, bet mums šypsojosi saulė ir kvietė nuveikti ką nors neįprasto, malonaus.

Pamokos prasidėjo lauko klasėje, kur aptarėme dienos darbus. Nusprendėme iš pienių žiedų šlaite prie mokyklos išdėlioti pavasarinį drugelį, kuris turėjo būti keturių metrų aukščio ir trijų metrų pločio. Žiūrint suaugusio žmogaus akimis, tokia veikla atrodytų paprasta, tačiau vaikams šis kūrybinis procesas nebūna lengvas ir reikalauja daug kantrybės, ištvermės. Kiek išmonės reikia, vien norint iš popieriaus lapo eskizo perkelti (reikiamu masteliu) būsimo kūrinio kontūrus ant žolės šlaite!

Kad darbas vyktų sklandžiai ir linksmai, pasiskirstėme užduotimis. Mokiniai skynė pienių žiedus ir jais margino drugelio kūną ir sparnus. Darbas truko gan ilgai, tačiau noras kurti tik augo: supratome, kad rezultatas pranoks net ir didžiausius mūsų lūkesčius. Pievoje sugulę net keli tūkstančių pienių žiedų traukė kiekvieno praeivio dėmesį, o vaikus įkvėpė svajoti, tikėti ir kurti.

Proceso metu buvo ugdomos mokinių pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybiškumo bei asmeninė kompetencijos. Vaikai laukia tokių pamokų ir visada jose aktyviai dalyvauja.

 pradinių klasių vyr. mokytoja Dalia Nekriošienė

VAIKŲ VELYKĖLĖS

 Balandžio 29 dieną tradicinės pamokos vyko kitaip. Buvo švenčiamos Vaikų Velykėlės, todėl pirma ir antra pamokos buvo skirtos dailei ir technologijoms. Mokiniai išsikirpo iš popieriaus kiaušinius, juos spalvino, puošė, dekoravo. Po to iš visų klasių mokinių pagamintų margučių buvo padarytas didelis kiaušinių vainikas ir pakabintas koridoriuje.

Trečią pamoką praleidome salėje. Ten mokiniai deklamavo išmoktus eilėraščius apie pavasarį, Velykas. Buvo smagu minti Velykės užmintas mįsles. Ketvirtą pamoką skyrėme žaidimams ir estafetėms. Sunkiausia estafetė buvo bėgti su margučiu šaukšte, nes reikėjo stebėti, kad jisai neiškristų. Penktą pamoką paskyrėme margučių ridenimui. Čia vieni pralaimėdavo, kiti laimėdavo net po du ar tris margučius. Netekę margučių, skolindavosi iš draugų ir vėl ridendavo. Džiaugsmui nebuvo galo. Smagu, kad vaikai buvo draugiški, tolerantiški.

 pradinių klasių mokytoja  Dalė Vasiliauskienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“