Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Mokytojai

Petras Baršauskas- fizikos vyr. mokytojas. Išsilavinimas- aukštasis.

Margarita Baršauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, papildomo ugdymo (kraštotyros) mokytoja metodininkė, etnokultūros vyresnioji mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis.

Kristina Laurinaitė – geografijos mokytoja- metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis.

Jūratė Gudžiūnaitė – matematikos vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis.

Lina Juškienė – biologijos mokytoja-metodininkė ir chemijos vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis.

Sandra Paulauskienė  – technologijų mokytoja-metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis


Rimutė Mačiulytė – dailės vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis


  Daiva Milkintienė- lietuvių kalbos vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis.

Diana Stanišauskaitė – tikybos mokytoja. Išsilavinimas- aukštesnysis.

Daiva Morkūnienė – rusu k. vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis.

Dalia Nekriošienė – pradinių klasių vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštesnysis.

Laima Bakšenskienė – vyr. socialinė ir specialioji pedagogė. Išsilavinimas – aukštasis.

Rolanas Rulevičius – istorijos vyr. mokytojas ir informacinių technologijų vyr. mokytojas. Išsilavinimas – aukštasis.

Albina Masaitienė – anglų kalbos vyr. mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis

Antanas Milkintas – matematikos vyr. mokytojas. Išsilavinimas – aukštasis.

Jūratė Žilevičienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja, logopedė. Išsilavinimas – aukštasis.

Liutauras Žilevičius – pradinio ugdymo vyr mokytojas. Išsilavinimas – aukštasis.

Žilvinas Stankūnas- kūno kultūros mokytojas metodininkas. Išsilavinimas – aukštasis.

Rida Andrejūnienė – ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Išsilavinimas – aukštasis.

Asta Dovidaitienė- priešmokyklinės grupės vyresnioji pedagogė. Išsilavinimas – aukštesnysis.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“