Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Prevencinės programos

PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS“

,,Antras žingsnis“ – tai socialinius emocinius įgūdžius ugdanti smurto prevencijos programa, skirta pradinių klasių mokiniams. Šiandien programa išversta į daugelį kalbų ir plačiai taikoma jau aštuoniolikoje pasaulio valstybių. Kai kuriose iš jų ,,Antras žingsnis“ tapo švietimo programos dalimi. Mokymų efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais.

,,Antras žingsnis“ siekia mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti suprasti ir įvertinti savo jausmus, atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti elgesio pasekmes. Programa aprėpia tris esminius modulius: empatijos ugdymą, impulsų kontrolę bei problemų sprendimą ir pykčio valdymą. Mokiniams nuolatos aiškinama, kaip reikia elgtis, ir jie labai gerai tai žino, tačiau dažnai trūksta tik teigiamo elgesio patirties, socialinių įgūdžių ar tiesiog paprasto paskatinimo. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei siekti savo tikslų.

Aš, pradinių klasių mokytoja Dalia Nekriošienė, dalyvavau specialiuose 24 valandų trukmės ,,Antro žingsnio programos mokymuose. Tad kiekvienais mokslo metais 1 – 4 klasėse ši programa vykdoma kartą per savaitę. Dirbti pagal ,,Antro žingsnio“ programos metodiką lengva ir paprasta, nes yra parengta metodinė medžiaga. Metodikos pagrindas – 18-26 (kortelių skaičius priklauso nuo to, su kuria klase dirbama) didelės A3 formato kortelės su nuotrauka vienoje pusėje ir tekstu mokytojui kitoje pusėje, vaizdo medžiaga, mokytojo knyga ir trys plakatai. Mokytojo knygoje randu minčių, kaip geriau pasirengti ,,Antrojo žingsnio“ užsiėmimams bei kokias užduotis skirti mokiniams. Kiekvienoje kortelėje nurodoma pamokos idėja, sąvokos, tikslai, pastabos mokytojui ir papildomų užsiėmimų idėjos. Kartais tenka atidėti suplanuotos pamokos temos pateikimą, o spręsti tuo metu aktualias ir visiems rūpimas mokinių tarpusavio bendravimo problemas, netgi konfliktines situacijas. Su programos medžiaga turi teisę dirbti mokytojas, kuris dalyvavo programos mokymuose ir gavo tai patvirtinantį pažymėjimą.

Programa yra puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek pačiam mokytojui, naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdo medžiagos peržiūra, vaidmenų žaidimai). ,, Antro žingsnio“ programa yra taikoma visiems pradinių klasių mokiniams. Rezultatas: mokiniai išmoksta būti laisvesni, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių sprendimų, reikšti savo jausmus žodžiu ir jaustis saugūs.

Mokytoja Dalia

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“