Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Bendrasis ugdymas

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomas bendrasis mokyklinis ugdymas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, pagal ketverių metų pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai. Baigus pradinio ugdymo programą įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. Jis trunka šešerius metus. Specialusis ugdymas teikiamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam asmeniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus ir įgyti išsilavinimą. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, integruojami ir ugdomi pagal pritaikytas ar individualizuotas programas bendrojo ugdymo klasėse.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“