Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Pasiekimai

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE IR PASIEKIMAI

2019-2020 m. m.

Data Rajono renginiai Dalyviai Mokinius paruošė Pasiekimai
Lapkričio mėn. Jurbarko r. BUM kaimo vietovių zoninės kvadrato varžybos Pradinių kl. mok. komanda L. Žilevičius 2 vieta
Lapkričio 7 d. Jurbarko r. BUM mergaičių futbolo 5×5 finalinės varžybos Mergaičių komanda V. Sutranavičius 2 vieta
Lapkričio  7 d. Jurbarko r. BUM vaikinų futbolo 5×5 finalinės varžybos Berniukų komanda V. Sutranavičius 2 vieta
Lapkričio 12 d. Šalies mokinių kraštotyrinis – kūrybinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ Skaistė Buškevičiūtė 8 kl. Inga Laiconaitė 8 kl. Emilijus Gedgaudas 8 kl. Lukas Lukošaitis 9 kl.   P. Baršauskas M. Baršauskienė L. Žilevičius 2 vieta
Lapkričio 20 d. Jurbarko r. BUM kaimo vietovių prad. kl. mok. finalinės kvadrato varžybos Pradinių klasių mokinių komanda (10 mokinių) L. Žilevičius 2 vieta
Gruodžio mėn. Meninės raiškos konkursas „Klimato kaitos atspindžiai“ Agnė Bartuševičiūtė 10 kl. K. Laurinaitė 1 vieta
Sausio 22 d. Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniam etapui Vėjas Žilinskis 8 kl. M. Baršauskienė Padėkos raštas
Sausio mėn. Tarptautinis matematikos konkursas „Olympis 2019 – Rudens sesija“   Smiltė Lukošaitytė 4 kl.   Deividas Puikys 4 kl.   Meda Kazlauskaitė 5 kl. Vėjas Žilinskis 8 kl. Inga Laiconaitė 9 kl.   D. Nekriošienė       J. Gudžiūnaitė     I-III laipsnio diplomai     III laipsnio diplomai  
Vasario mėn. Technologijų olimpiada Agnė Bartuševičiūtė 10 kl. Deimantė Lionaitė 9 kl. L. Veličkienė 1 vieta 2 vieta
Kovo mėn. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA” Smiltė Žilinskė 4 kl.     Deividas Puikys 4 kl.   Aidas Žukauskas 5 kl.     D. Nekriošienė         J. Gudžiūnaitė Rajone 3 vieta Mokykloje – 1 vieta Rajone 6 vieta Mokykloje -2 vieta Rajone 6 vieta
Balandžio 16 d. Prad. kl. mok. piešinių konkursas „Svarbiausi žodžiai“ Smiltė Žilinskė 4 kl. D. Nekriošienė 3 vieta
Balandžio mėn. Tarptautinis „Olympis 2020 – pavasario sesija“ Smiltė  Žilinskė 4 kl. (lietuvių k.) Deividas Puikys 4 kl. (matematika) Smiltė Žilinskė 4 kl. (matematika) Smiltė Lukošaitytė 4 kl. (matematika) Vėjas Žilinskis 8 kl. (matematika) Aidas Žukauskas 5 kl (matematika) Matas Lukošaitis 5 kl. (matematika) Lukas Ovidijus Lukošaitis 9 kl. (matematika) D. Nekriošienė               J. Gudžiūnaitė I laipsnio diplomas II laipsnio diplomas   II laipsnio diplomas III laipsnio diplomas II laipsnio Diplomas   III laipsnio diplomai
Balandžio mėn. Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ Simona Zobielaitytė 8 kl. Skaistė Buškevičiūtė 9 kl. Daiva Asta Morkūnienė Diplomai už l. gerai atl. vertimą

Sveikiname jaunuosius vertėjus

Jau daugiau kaip dešimtmetį mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja respublikiniame Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo  organizuojamame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“, kuris vyksta vasario mėnesį. Konkurso dalyviai verčia tekstus  pasirinktinai iš anglų, rusų, vokiečių arba prancūzų kalbų į lietuvių kalbą. Džiaugiamės, kad ir šiais metais mūsų mokyklos mokinių pavardės puikuojasi vertimų konkurso nugalėtojų sąraše. Jaunųjų vertėjų konkurse savo sukauptas rusų kalbos žinias sėkmingai pritaikė 8 klasės mokinė Simona Zobielaitytė ir 9 klasės mokinė Skaistė Buškevičiūtė. Jos bus apdovanotos diplomais už labai gerai atliktus vertimus. Mokines konkursui ruošė rusų kalbos mokytoja Daiva Asta Morkūnienė.

Edukacinių konkursų „Olympis 2020 – Pavasario sesija“ rezultatai

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Smiltė Žilinskė 4 4 klasė 94,4% 85% I
2. Meda Kazlauskaitė 5 5 klasė 85,9% II
3. Santa Plekavičiūtė 5 5 klasė 47,65%
4. Austėja Gaudinskaitė 7 7 klasė 83,4% II
5. Skaistė Buškevičiūtė 9 9 klasė 79,9% 51% II
6. Inga Laiconaitė 9 9 klasė 70,7% III

Anglų kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Smiltė Žilinskė 4 4 klasė 93% I
2. Meda Kazlauskaitė 5 5 klasė 97,17% 51% I
3. Aidas Žukauskas 5 5 klasė 92,8% I
4. Matas Lukošaitis 5 5 klasė 91,16% I
5. Santa Plekavičiūtė 5 5 klasė 59,66%

Matematikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Deividas Puikys 4 4 klasė 87,33% 81% II
2. Smiltė Žilinskė 4 4 klasė 80% 66% II
3. Smiltė Lukošaitytė 4 4 klasė 75,33% 57% III
4. Aidas Žukauskas 5 5 klasė 77,9% III
5. Matas Lukošaitis 5 5 klasė 75,83% III
6. Meda Kazlauskaitė 5 5 klasė 63,7%
7. Santa Plekavičiūtė 5 5 klasė 34,33%
8. Austėja Gaudinskaitė 7 7 klasė 49,49%
9. Vėjas Žilinskis 8 8 klasė 78,25% 84% II
10. Lukas Ovidijus Lukošaitis 9 9 klasė 71,67% 76% III
11. Inga Laiconaitė 9 9 klasė 65,25% 59%
12. Skaistė Buškevičiūtė 9 9 klasė 48,33%

Biologijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Meda Kazlauskaitė 5 5 klasė 89,03% 62% II
2. Matas Lukošaitis 5 5 klasė 85,29% II
3. Aidas Žukauskas 5 5 klasė 76,69% III
4. Skaistė Buškevičiūtė 9 9 klasė 64,88%

Informacinių technologijų konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Meda Kazlauskaitė 5 5 klasė 84% 89% II
2. Matas Lukošaitis 5 5 klasė 82% 86% II
3. Santa Plekavičiūtė 5 5 klasė 55,76%
4. Aidas Žukauskas 5 5 klasė 53,15%
5. Austėja Gaudinskaitė 7 7 klasė 35,28%
6. Skaistė Buškevičiūtė 9 9 klasė 67,29%
7. Inga Laiconaitė 9 9 klasė 66,24%

Istorijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Meda Kazlauskaitė 5 5 klasė 93,85% 80% I
2. Matas Lukošaitis 5 5 klasė 89,73% 65% I
3. Aidas Žukauskas 5 5 klasė 71,93% III
4. Santa Plekavičiūtė 5 5 klasė 64,39%
5. Austėja Gaudinskaitė 7 7 klasė 58,1%
6. Skaistė Buškevičiūtė 9 9 klasė 71,57% III
7. Inga Laiconaitė 9 9 klasė 62,48%

Geografijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Austėja Gaudinskaitė 7 7 klasė 42,22%
2. Vėjas Žilinskis 8 8 klasė 87,99% 89% II
3. Lukas Ovidijus Lukošaitis 9 9 klasė 79,38% 84% II
4. Inga Laiconaitė 9 9 klasė 61,97%

Fizikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
1. Vėjas Žilinskis 8 8 klasė 82,74% 58% II
2. Lukas Ovidijus Lukošaitis 9 9 klasė 64%

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

 NMPP mokyklos ataskaita

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

 NMPP uždaviniai:

 suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;

 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

 Mokiniai pildys mokinio klausimynus, tam reikalingi mokinių tėvų sutikimai.

 2019 metų NMPP testų (įprastų – popierinių) vykdymo tvarkaraštis:

 2 klasė 

 • Balandžio 16 d. – Rašymas, 1 dalis (teksto kūrimas) (45 min.*)
 • Balandžio 18 d. – Skaitymas (45 min.*)
 • Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.*)
 • Gegužės 3 d. – Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) (45 min.*)

 * Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

 4 klasė:

 • Balandžio 16 d. – Rašymas (45 min.)
 • Balandžio 18 d. – Skaitymas (45 min.)
 • Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.)
 • Gegužės 3 d. – Pasaulio pažinimas (45 min.)

 6 klasė:

 • Balandžio 15 d. – Rašymas (45 min.)
 • Balandžio 17 d. – Skaitymas (45 min.)
 • Balandžio 30 d. – Matematika (45 min.)

 2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas – planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje: mokiniai atliks matematikos ir gamtos mokslų testus (po 60 min.). Per kelerius metus numatoma kompiuterizuoti ir modernizuoti visą NMPP vykdymą. Naująją NMPP versiją, kuri trumpai vadinama e-NMPP, planuojama iki galo įdiegti 2021 m.

 8 klasių e-NMPP testai bus vykdomi gegužės 7 arba 9 d. (mokinius į srautus skirsto NEC, mokinių suskirstymo į srautus skelbimas iki balandžio 22 d.)

 Apie nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą daugiau informacijos rasite: www.nec.lt

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE IR PASIEKIMAI

2019-2020 m.m.

Data Rajono renginiai Respublikiniai renginiai Dalyviai Mokinius paruošė Pasiekimai
Lapkričio mėn. Jurbarko r. BUM kaimo vietovių zoninės kvadrato varžybos   Pradinių kl. mok. komanda L. Žilevičius 2 vieta
Lapkričio 7 d. Jurbarko r. BUM mergaičių futbolo 5×5 finalinės varžybos   Mergaičių komanda V. Sutranavičius 2 vieta
Lapkričio 7 d. Jurbarko r. BUM vaikinų futbolo 5×5 finalinės varžybos Berniukų komanda V. Sutranavičius 2 vieta
Lapkričio 12 d.   Šalies mokinių kraštotyrinis – kūrybinis konkursas „Tautos dvasios beieškant Skaistė Buškevičiūtė 8 kl. Inga Laiconaitė 8 kl. Emilijus Gedgaudas 8 kl.   P. Baršauskas M. Baršauskienė L. Žilevičius 2 vieta
Lapkričio 20 d. Jurbarko r. BUM kaimo vietovių prad. kl. mok. finalinės kvadrato varžybos   Pradinių klasių mokinių komanda (10 mokinių) L. Žilevičius 2 vieta
Gruodžio mėn. Meninės raiškos konkursas „Klimato kaitos atspindžiai“ Agnė Bartuševičiūtė 10 kl. K. Laurinaitė 1 vieta
Sausio 22 d. Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniam etapui   Vėjas Žilinskis 8 kl. M. Baršauskienė Padėkos raštas
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“