Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

 

        Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

2019 metų   vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.  (Eur

2020 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.

2020 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.

 

 

 

Direktorius  (1 etatas)

1

1595

1801

1801

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui    (0,75 et.)

2

1267

1375

1375

Direktoriaus pavaduotojas (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatorius) (0,5 et.)

1

1208

1355

1394

Specialusis pedagogas (0,25 et.)

1

976

1002

1021

Socialinis pedagogas ( 0,75 et.)

1

1141

1164

1167

Logopedas (0,5 et.)

1

1024

1047

1060

Psichologas IV kat. (0,25 et.)

1

1080

1239

1244

Mokytojas metodininkas

3

1384

1444

1517

Vyresnysis mokytojas

13

1293

1349

1417

Mokytojo padėjėjas  (1et.)

1

562

634

651

Bibliotekininkas (0,75 et.)

1

804

898

898

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 et.)

1

885

1104

1142

Inžinierius kompiuterininkas (0,5 et.)

1

760

868

924

Vyriausiasis  buhalteris (1 et.)

1

1190

1356

1376

Raštinės vedėjas (1 et.)

1

791

891

929

Darbininkai (rūbininkas budėtojas, valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, kūrikas (9 et.)

10

555

607

607

Naktinis sargas (2 et.)

3

738

812

832

Kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos organizatorius  (1,5 et.)

5

952

1054

1072

Buhalteris  (0,5 et.)

1

816

1006

1045

IPUG  mokytojas (1,55 et.)

2

1014

1401

1422

IPUG mokytojo padėjėjas (1,25 et.)

2

611

697

693

Virėjas ( 1 et.)

1

618

697

716

Dietistas (maitinimo organizatorius) (0,25 et.)

1

759

948

1007

Sandėlininkas  (0,25 et.)

1

703

813

871

Sudarė vyr. buhalterė Aldona Kazlauskienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“