Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 metų  ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et. 2021 metų     I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et. 2021 metų    II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.
Direktorius  (1 etatas) 1 1801 2314 2314
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui    (0,75 et.) 2 1364 1944 1944
Direktoriaus pavaduotojas (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatorius) (0,5 et.) 1 1263 1448 1448
Specialusis pedagogas (0,25 et.) 1 1002 1027 1027
Socialinis pedagogas ( 0,75 et.) 1 1164 1173 1173
Logopedas (0,5 et.) 1 1047 1066 1066
Psichologas IV kat. (0,25 et.) 1 1239 1248 1248
Mokytojas metodininkas  3 1444 1526 1526
Vyresnysis mokytojas 13 1349 1422 1422
Mokytojo padėjėjas  (1et.) 1 638 655 655
Bibliotekininkas (0,75 et.) 1 752 938 938
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 et.) 1 994 1148 1148
Inžinierius kompiuterininkas (0,5 et.) 2 882 972 972
Vyriausiasis  buhalteris (1 et.) 1 1361 1384 1384
Raštinės vedėjas (1 et.) 1 879 935 935
Darbininkai (rūbininkas budėtojas, valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, kūrikas (9 et.) 10 607 642 642
Naktinis sargas (2 et.) 3 814 963 963
Kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos organizatorius  (1,5 et.) 5 977 1156 1156
Buhalteris  (0,5 et.) 1 1008 1050 1050
IPUG  mokytojas (1,55 et.) 2 1260 1440 1440
IPUG mokytojo padėjėjas (1,25 et.) 2 588 720 720
Virėjas ( 1 et.) 1 670 720 720
Dietistas (maitinimo organizatorius) (0,25 et.) 1 899 1012 1012
Sandėlininkas  (0,25 et.) 1 784 876 876

Sudarė vyr. buhalterė Aldona Kazlauskienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“