Pamokų laikas

  1. 8:30  –  9:15
  2. 9:25  – 10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:25 – 12:10
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:15 – 15:00

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

            Pareigybės pavadinimas   Darbuotojų skaičius 2019 metų   vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.  (Eur 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.  (Eur
Direktorius  (1 etatas) 1 1595 1749
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui    (0,75 et.) 2 1267 1352
Direktoriaus pavaduotojas (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatorius) (0,5 et.) 1 1208 1354
Specialusis pedagogas (0,25 et.) 1 976 992
Socialinis pedagogas ( 0,75 et.) 1 1141 1162
Logopedas (0,5 et.) 1 1024 1040
Psichologas IV kat. (0,25 et.) 1 1080 1236
Mokytojas metodininkas 3 1384 1408
Vyresnysis mokytojas 13 1293 1315
Mokytojo padėjėjas  (1et.) 1 562 634
Bibliotekininkas (0,75 et.) 1 804 898
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 et.) 1 885 1097
Inžinierius kompiuterininkas (0,5 et.) 1 760 866
Vyriausiasis  buhalteris (1 et.) 1 1190 1350
Raštinės vedėjas (1 et.) 1 791 889
Darbininkai (rūbininkas budėtojas, valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, kūrikas (9 et.) 10 555 607
Naktinis sargas (2 et.) 3 738 814
Kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos organizatorius  (1,5 et.) 5 952 1084
Buhalteris  (0,5 et.) 1 816 1000
IPUG  mokytojas (1,55 et.) 2 1014 1108
IPUG mokytojo padėjėjas (1,25 et.) 3 611 696
Virėjas ( 1 et.) 1 618 696
Dietistas (maitinimo organizatorius) (0,25 et.) 1 759 938
Sandėlininkas  (0,25 et.) 1 703 812

Sudarė vyr. buhalterė Aldona Kazlauskienė