Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

            Pareigybės pavadinimas   Darbuotojų skaičius 2019 metų   vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.  (Eur 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.  (Eur 2020 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et
Direktorius  (1 etatas) 1 1595 1749 1801
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui    (0,75 et.) 2 1267 1352 1352
Direktoriaus pavaduotojas (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatorius) (0,5 et.) 1 1208 1354 1152
Specialusis pedagogas (0,25 et.) 1 976 992 992
Socialinis pedagogas ( 0,75 et.) 1 1141 1162 1162
Logopedas (0,5 et.) 1 1024 1040 1040  
Psichologas IV kat. (0,25 et.) 1 1080 1236 1236
Mokytojas metodininkas 3 1384 1408 1408
Vyresnysis mokytojas 13 1293 1315 1315
Mokytojo padėjėjas  (1et.) 1 562 634 634
Bibliotekininkas (0,75 et.) 1 804 898 605
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 et.) 1 885 1097 864
Inžinierius kompiuterininkas (0,5 et.) 1 760 866 868
Vyriausiasis  buhalteris (1 et.) 1 1190 1350 1356
Raštinės vedėjas (1 et.) 1 791 889 848
Darbininkai (rūbininkas budėtojas, valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, kūrikas (9 et.) 10 555 607 607
Naktinis sargas (2 et.) 3 738 814 805
Kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos organizatorius  (1,5 et.) 5 952 1084 890
Buhalteris  (0,5 et.) 1 816 1000 991
IPUG  mokytojas (1,55 et.) 2 1014 1108 1108
IPUG mokytojo padėjėjas (1,25 et.) 3 611 696 480
Virėjas ( 1 et.) 1 618 696 634
Dietistas (maitinimo organizatorius) (0,25 et.) 1 759 938 820
Sandėlininkas  (0,25 et.) 1 703 812 725

Sudarė vyr. buhalterė Aldona Kazlauskienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“