Mokinių atostogos

Rudens – spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos – (Kalėdų) – gruodžio 27 d. – sausio 6 d.

Žiemos – vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) – balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

 

        Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

2021m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.

2022 metų     I ketvirčio  vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.

 

2022 metų     II ketvirčio  vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et.

 

 

Direktorius  (1 etatas)

1

2295

2810

2650

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui    (0,75 et.)

2

1935

2324

2324

Direktoriaus pavaduotojas (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatorius) (0,5 et.)

1

1448

1457

1457

Specialusis pedagogas (0,25 et.)

1

1128

1462

1462

Socialinis pedagogas ( 0,75 et.)

1

1252

1553

1553

Logopedas (0,5 et.)

1

1158

1479

1479

Psichologas IV kat. (0,25 et.)

1

1363

1748

1748

Mokytojas metodininkas 

4

1522

1679

1679

Vyresnysis mokytojas

12

1423

1567

1567

Mokytojo padėjėjas  (1,5 et.)

2

695

923

923

Bibliotekininkas (0,75 et.)

1

960

1104

1104

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui (1 et.)

1

1181

1374

1374

Inžinierius kompiuterininkas (0,5 et.)

2

988

1086

1086

Vyriausiasis  buhalteris (1 et.)

1

1431

1706

1706

Raštinės vedėjas (1 et.)

1

973

1374

1374

Darbininkai (rūbininkas budėtojas, valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis, kūrikas (9 et.)

9

642

730

730

Naktinis sargas (2 et.)

3

960

1095

1088

Kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos organizatorius  (1,5 et.)

4

1151

1138

1138

Buhalteris  (0,5 et.)

1

1083

1274

1274

IPUG  mokytojas (1,55 et.)

2

1423

1511

1511

IPUG mokytojo padėjėjas (1,25 et.)

2

753

975

975

Virėjas ( 1 et.)

1

753

975

975

Dietistas (maitinimo organizatorius) (0,25 et.)

1

1044

1234

1234

Sandėlininkas  (0,25 et.)

1

902

1055

1055

Sudarė vyr. buhalterė Aldona Kazlauskienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“