Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Vaiko gerovės komisija

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

PIRMININKĖ – Loreta Šimkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

PIRMININKĖS PAVADUOTOJA – Laima Bakšenskienė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė;

SEKRETORĖ – Violeta Kriaučiūnienė, raštinės vedėja;

NARIAI:

Laura Janutė, psichologė;

Jūratė Žilevičienė, logopedė, pradinių klasių mokytoja;

Vilija Veverskienė, sveikatos priežiūros specialistė;

Daiva Milkintienė, klasės vadovė, lietuvių kalbos mokytoja;

Ieva Zaleckienė – seniūnijos socialinė darbuotoja, darbui su rizikos šeimomis;

Irena Damidavičienė, tėvų atstovė.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“