Pamokų laikas

  1. 8:30  –  9:15
  2. 9:25  – 10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:25 – 12:10
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:15 – 15:00

Vaiko gerovės komisija

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

PIRMININKĖ – Loreta Šimkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

PIRMININKĖS PAVADUOTOJA – Laima Bakšenskienė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė;

SEKRETORĖ – Violeta Kriaučiūnienė, raštinės vedėja;

NARIAI:

Laura Janutė, psichologė;

Jūratė Žilevičienė, logopedė, pradinių klasių mokytoja;

Vilija Veverskienė, sveikatos priežiūros specialistė;

Daiva Milkintienė, klasės vadovė, lietuvių kalbos mokytoja;

Ieva Zaleckienė – seniūnijos socialinė darbuotoja, darbui su rizikos šeimomis;

Irena Damidavičienė, tėvų atstovė.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa