Mokinių atostogos

Rudens – spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos – (Kalėdų) – gruodžio 27 d. – sausio 6 d.

Žiemos – vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) – balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Vaiko gerovės komisija

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

PIRMININKĖ – Laima Bakšenskienė, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė PIRMININKĖS PAVADUOTOJA – Jūratė Žilevičienė, logopedė, pradinių klasių mokytoja; SEKRETORĖ – Daiva Milkintienė, lietuvių kalbos mokytoja; NARIAI: Albina Masaitienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja Vilija Veverskienė, sveikatos priežiūros specialistė; Ieva Zaleckienė – socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ; Irena Damidavičienė, tėvų atstovė.
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“