Pamokų laikas

  1. 8:30  –  9:15
  2. 9:25  – 10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:25 – 12:10
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:15 – 15:00

Vadovai

Direktorius – Baršauskas Petras 2 – oji vadybinė kategorija
Išsilavinimas – VVPI. Dėst. dalykas – Fizika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Jūratė Žilevičienė
Išsilavinimas – ŠU, pradinių klasių mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Šimkevičienė Loreta 3 – oji vadybinė kategorija
Išsilavinimas – Liet. konservatorija. Dėst. dalykas – Muzika

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams- Laimas Petrauskas