Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pavasarį gautas 1-4kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektas, kurio vertė yra 2666,84 eurai. 5-8 kl. mokymo priemonių ir įrangos vertė yra 4398,35 euro.

            1-4 klasėms skirtos priemonės yra sudėtos viename kabinete ir mokytojai jame gali vesti pamokas jas naudodami arba nešdamiesi į savo klases . 5-8 klasių priemones pasidalijo fizikos, chemijos ir biologijos bei technologijų mokytojai. Jos yra mokomuosiuose kabinetuose. Priemonės yra gautos pavasarį ir jos jau naudojamos. Mokytojai jas dalijasi tarpusavyje.

Mokytojos Dalios Nekriošienės integruotoje matematikos ir pasaulio pažinimo pamokoje, kurios tema ,,Kilogramas“, spyruoklinėmis svarstyklėmis kiekvienas mokinys svėrė savo kuprinę su knygomis, o paskui pasvėrė ją tuščią. Gautus rezultatus lygino su klasės draugų rezultatais ir nustatinėjo, ar pilna kuprinė mokiniui yra ne per sunki. Integruotoje matematikos ir pasaulio pažinimo pamokoje, kurios tema ,,Kūno masė“, kiekvienas mokinys svėrėsi buitinėmis svarstyklėmis, matavosi savo ūgį ir skaičiavo savo kūno masės indeksą, sprendė, ar šis indeksas atitinka pagal vaiko amžių nustatytas ribas. Integruotoje matematikos ir pasaulio pažinimo pamokoje, kurios tema ,,Perimetras“, mokiniai, naudodami matavimo juostą ir atstumo matavimo ratuką, dirbo grupėmis: vieni matavo klasės, kiti – mokyklos pastato, o dar kiti – mokyklos stadiono ilgį ir plotį. Paskui skaičiavo šių objektų perimetrus, juos lygino. Pasaulio pažinimo pamokoje ,,Savo sveikata rūpinkimės patys“ mokiniai naudojo termometrus oro, skysčio ir kūno temperatūrai matuoti. Vaikai matavo oro temperatūrą lauke ir klasėje, aiškinosi, kokia temperatūra turi būti patalpose. Mokėsi termometru matuoti savo kūno temperatūrą. Integruotoje pasaulio pažinimo ir fizinio lavinimo pamokoje ,,Širdies darbas“ kiekvienas mokinys, naudodamasis chronometru, skaičiavo savo pulsą prieš fizinį krūvį ir po jo.   Pasaulio pažinimo pamokoje ,,Lietuvoje augantys medžiai, krūmai ir jų sėklos“ naudodamiesi lupa mokiniai tyrinėjo įvairias sėklas, lygino lupa matomą jų struktūrą bei tekstūrą. Pasaulio pažinimo pamokoje ,,Stebėk gamtą“ vaikai, naudodamiesi žiūronais, paeiliui stebėjo paukščių elgesį medžiuose ir ant elektros laidų, trumpai pavyko pamatyti net voverę ir genį.

            3 klasės mokytoja Dalė Vasiliauskienė gautas priemones naudojo matematikos pamokų temoje „Atstumų matavimas“ . Naudojo matavimo juostas, matavimo ratą. Pasaulio pažinimo pamokoje tema “Ką gali magnetas?“ naudojo magnetų rinkinį. Temoje „Kam reikia termometro?“ susipažindino mokinius su termometrų rūšimis, naudodami kūno, lauko, vandens termometrus. Temoje „Matavimo priemonės“ naudojo ilgį ir aukštį matuojamas priemones, taip pat daiktų masę galinčias sverti įvairias svarstykles.

            Chemijos ir biologijos mokytoja Linos Juškienės integruoto ugdymo dienos „Aplink pasaulį“ metu 5 – 7 klasės mokiniai aiškinosi vandens vartojimo buityje svarbą, taršos neišvengiamumą užtikrinant gyvenimo kokybę ir sveikatą; aiškinosi buitinio vandens taršos pobūdžius. Aptartos šulinių ir upių aplinkos ir jų vandens kokybės sąsajos, vandenyje esančių teršalų poveikis žmogaus organizmui, mokiniai supažindinti su šulinių aplinkos apsaugos priemonėmis ir vandens kokybės gerinimo būdais, tirtas geriamas ir buitinis vanduo. Naudotos priemonės: cheminės stiklinės, stiklinė lazdelė, termometras, pH juostelių ritinys, skaitmeninis vandens kietumo matuoklis, vandens parametrų tyrimo (indikatorinių) juostelių rinkinys (viena juostelė tinka 6 vandens analizėms nustatyti), fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinys, matavimo metras, 1 litro talpos stiklainis, popierinė servetėlė, plastikiniai mėgintuvėliai, vandens mėginiai iš įvairių šulinių ir iš Nemuno bei Dubysos upių.

            Fizikos mokytojas Petras Baršauskas labai patenkintas gautomis priemonėmis ir dažnai jas naudoja mokydamas optikos kursą. Jas panaudojo su mokiniais atlikdamas tiriamąjį darbą ,,Glaudžiamųjų ir sklaidomųjų lęšių tyrimas“ (žiūrėti nuotraukas).

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“