Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Viešieji pirkimai

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla- daugiafunkcis centras viešuosius pirkimus vykdo vadovaujantis Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos- daugiafunkcio centro  viešųjų pirkimo organizavimo ir vykdymo tvarka (patvirtinta mokyklos- daugiafunkcio centro  direktoriaus 2017 m. birželio mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-32).

                 Nuo 2017 m. liepos 1 d. perkančioji organizacija / perkantysis subjektas savo tinklapyje (pirkėjo profilyje) nebeprivalo viešinti informacijos apie pirkimus, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį (bet galimybė išlieka). Tinklapyje taip pat neprivaloma skelbti nei viešųjų pirkimų plano, nei suvestinės, nei ataskaitų.

JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“