Pamokų laikas

  1. 8:30  –  9:15
  2. 9:25  – 10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:25 – 12:10
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:15 – 15:00

Pagalbos mokiniui specialistai

Jūratė Žilevičienė – logopedė

Laima Bakšenskienė – socialinė pedagogė, specialioji pedagogė

Laura Janutė – psichologė

Vilija Veverskienė – sveikatos priežiūros specialistė

Jūratė Rulevičienė – mokytojo padėjėja