Pamokos kitaip

   

PROJEKTAI

   

Facebook

   
Informacija

PROGRAMA "ANTRAS ŽINGSNIS"

,,Antras žingsnis“ – tai socialinius emocinius įgūdžius ugdanti smurto prevencijos programa, skirta pradinių klasių mokiniams. Šiandien programa išversta į daugelį kalbų ir plačiai taikoma jau aštuoniolikoje pasaulio valstybių. Kai kuriose iš jų ,,Antras žingsnis“ tapo švietimo programos dalimi. Mokymų efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais.

,,Antras žingsnis“ siekia mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti suprasti ir įvertinti savo jausmus, atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti elgesio pasekmes. Programa aprėpia tris esminius modulius: empatijos ugdymą, impulsų kontrolę bei problemų sprendimą ir pykčio valdymą. Mokiniams nuolatos aiškinama, kaip reikia elgtis, ir jie labai gerai tai žino, tačiau dažnai trūksta tik teigiamo elgesio patirties, socialinių įgūdžių ar tiesiog paprasto paskatinimo. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų.

Aš, pradinių klasių mokytoja Dalia Nekriošienė, dalyvavau specialiuose 24 valandų trukmės ,,Antro žingsnio programos mokymuose. Nuo 2016 m. m. rugsėjo mėn. pirmoje klasėje ši programa vykdoma kartą per savaitę klasės valandėlės metu. Dirbti pagal ,,Antro žingsnio“ programos metodiką lengva ir paprasta, nes yra parengta metodinė medžiaga. Metodikos pagrindas – 18-26 (kortelių skaičius priklauso nuo to, su kuria klase dirbama) didelės A3 formato kortelės su nuotrauka vienoje pusėje ir tekstu mokytojui kitoje pusėje, vaizdo medžiaga, mokytojo knyga ir trys plakatai. Mokytojo knygoje randu minčių, kaip geriau pasirengti ,,Antrojo žingsnio“ užsiėmimams bei kokias užduotis skirti mokiniams. Kiekvienoje kortelėje nurodoma pamokos idėja, sąvokos, tikslai, pastabos mokytojui ir papildomų užsiėmimų idėjos. Su programos medžiaga turi teisę dirbti tik klasę mokantis mokytojas, kuris sudarė sutartį su VŠĮ Paramos vaikams centru, dalyvavo programos mokymuose ir gavo tai patvirtinantį pažymėjimą.

Programa yra puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek pačiam mokytojui, naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdo medžiagos peržiūra, vaidmenų žaidimai). ,, Antro žingsnio“ programa yra taikoma visiems pirmokams. Rezultatas: mokiniai išmoksta būti laisvesni, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių sprendimų, reikšti savo jausmus žodžiu ir jaustis saugūs.

Mokytoja Dalia

 

IMG 8007

IMG 8004IMG 8005

 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir lavinimas yra labai svarbus. Nemažai išmokstame iš savo patirties, tačiau tai dažnai ilgas ir skausmingas kelias, o reikėtų nuo mažens kaupti ir lavinti vaiko vidinių jėgų rezervą, kurį ir sudaro socialiniai įgūdžiai.

Pagrindiniai socialiniai įgūdžiai:

  • Bendravimo įgūdžiai (mokėjimas paklausti, išklausyti, išreikšti savo nuomonę, konstruktyviai spręsti konfliktus, užmegzti tarpusavio santykius ir t.t.);
  • Asmeniniai įgūdžiai (kritinio mąstymo, streso įveikimo, atsipalaidavimo, laiko planavimo, sveikos gyvensenos, mitybos, adekvataus savęs vertinimo, asmeninės patirties analizės ir vertinimo ir t.t.);
  • Bendradarbiavimo įgūdžiai (sugebėjimas prisiimti atsakomybę, sugebėjimas pasidalinti atsakomybe su kitais, sugebėjimas dirbti komandoje ir t.t.).

Taigi, socialiniai įgūdžiai – tai visa tai, kas padeda mums sėkmingai funkcionuoti visuomenėje, gyventi šalia kitų žmonių, dirbti savo ir visuomenės labui.

Socialinių įgūdžių ugdymo programos tikslas – formuoti ir stiprinti pagrindinius vaikų socialinius įgūdžius. Pagrindiniai uždaviniai:

  • Ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius.
  • Ugdyti vaikų kritinį ir kūrybinį mąstymą.
  • Ugdyti vaikų bendradarbiavimo įgūdžius, sugebėjimą dirbti komandoje, su kitais žmonėmis, priimti jų skirtumus.
  • Ugdyti vaikų atsakomybę už save ir aplinką.

Nuo 2017 sausio mėnesio socialinė pedagogė veda socialinių įgūdžių pratybas 8 klasės mokiniams. Programa orientuojasi daugiausia į grupines užduotis, į bendrą mokinių veiklą.

 

   
Straipsnių peržiūrėjimai
95084
   
© ALLROUNDER