Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Nuotolinis mokymas

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMAS DĖL KORONOVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠĄ GALITE PERSKAITYTI ČIA…

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. KOVO 30 D.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsk. Nr. V-372 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu ir Mokyklos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašu 2020 m. kovo 25 d. V – 17, nuo 2020-03-30 darbas mokykloje organizuojamas taip:

Dirbame pagal koreguotą tvarkaraštį. Pamokos prasideda 9 val. Iki to laiko mokytojai į TAMO turi būti sukėlę tos dienos (galima ir visos savaitės, priklausomai nuo pamokų skaičiaus ir mokytojo nuožiūros) užduotis.


Pamokų laikas:
1. 9.00-9.45
2. 9.55-10.40
3. 10.50-11.35
4. 11.55-12.40
5. 12.50-13.30


Namų darbų užduotis mokiniai atsiunčia mokytojui iki su mokytoju suderinto laiko.
Mokinys, nurodytu pamokų laiku neprisijungęs prie TAMO ar kitu su mokytojais sutartu būdu ir iki mokytojo nurodyto termino neatlikęs skirtų užduočių, laikomas nedalyvavusiu pamokoje. Apie ryšio su mokiniu nebuvimą, informuojami mokinio tėvai. Nedalyvavimą pamokoje/pamokose tėvai pateisina auklėtojui SMS žinute ar elektroniniu laišku (per TAMO ar e. paštu).
Esant reikalui, tėvai ir mokiniai per klasių vadovus telefonu gali kreiptis į mokytojus. Su administracija galime bendrauti tel.: direktorius Petras Baršauskas – tel. nr. 860613530; pavaduotoja Jūratė Žilevičienė – tel. nr. 862076527; pavaduotoja Loreta Šimkevičienė – tel. nr. 863188382.
Tėvai yra atsakingi, kad jų vaikai neplatintų mokytojų vedamų vaizdo pamokų ar vaizdo konferencijų medžiagos.

Vadovaujantis ŠMSM 2020 metų kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotolini būdu“ ir atsižvelgiant  į tai, kad 2020 m. kovo 30 d. gali būti pratęstas karantinas dėl koronoviruso, mokyklos direktorius skiria Rolaną Rulevičių, informacinių technologijų mokytoją, skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi), atsakingu už mokytojų ir mokinių konsultavimą informacinių technologijų klausimais.

Iškilus klausimams galima kreiptis:

El. paštu rolanasr@gmail.com

Tel. 865396881

Taip pat galite rašyti ir vidinėmis TAMO žinutėmis.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“